Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • "organisational - institutional values" x
  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A globális termék/szolgáltatás- és munkapiaci verseny kontextusában az elméleti és gyakorlati szakemberek –az 1990-es évtized második felétől –a nemzetgazdaságok alkalmazkodóképess__

Restricted access