Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "orthorexia nervosa" x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

medicine, coined the term “orthorexia nervosa” (ON) to describe an eating pattern characterized by an almost pathological fixation on and obsession for healthy eating ( Bratman, 1997 ). Preliminary criteria for the diagnosis of ON were proposed in 2004

Open access

Az evészavarok gyakoriságuknál fogva a pszichiátriai érdeklődés előterébe kerültek. Az utóbbi évtizedben több új forma is megjelent, amelyben az evés és a testkép megváltozása központi tünet. Ezek egyike az orthorexia nervosa, amelyet Bratman írt le 1997-ben. Ez a zavar a legújabb obszesszió az étkezéssel kapcsolatban, mely egészséges(nek tartott) táplálékok kényszeres felhasználását jelenti, azaz egészségesétel-függőségről van szó. Ebben az esetben az étel minősége az obszesszív jelenségek tárgya. A betegek speciális érzelmeket társítanak az ételekhez. Hevesebb érzelmek esetén – legyenek azok pozitívak vagy negatívak – leküzdhetetlen vágyat éreznek az evésre. Az áttekintés az új típusú evészavart mutatja be két rövid esetismertetéssel.

Restricted access

, or the pathological form of an unhealthy obsession with eating healthy, Orthorexia Nervosa (ON) ( Strahler & Stark, 2020 ). Depending on the instrument employed, prevalence estimates vary widely. While health-oriented eating patterns are becoming more

Open access

Az evészavarok patomorfózisa gyors, közöttük az utóbbi két évtizedben új altípusok, majd új betegségtípusok jelentek meg (például az izomdiszmorfia, az orthorexia nervosa). Ennek a jelenségnek a hátterében a szociokulturális tényezők szerepe valószínű. Gruber és Pope 2000-ben írt le egy új evészavart, amelyet testépítő típusú evészavarnak neveztek el. Ennek legfontosabb tünete a magas testzsírtartalomtól való kényszeres félelem (testzsírfóbia), ami intenzív testépítéssel és speciális étrenddel társul. A jelen dolgozat az új kórkép első hazai esetismertetése egy 16 éves testépítő férfi pszichoterápiájának bemutatásával. A zavar anorexiával kezdődött, majd internetfüggőséggel szövődött. A tartós remissziót féléves utánkövetés erősítette meg. A kórképet az izomdiszmorfiától az különbözteti meg, hogy nem a test izomzatának fejlesztése az elsődleges cél, hanem a zsírarány csökkentése. Az új keletű zavar felhívja a figyelmet arra, hogy egyre gyakrabban találkozhatunk a testtel való elégedetlenség különböző formáival, amelyek kóros méreteket ölthetnek.

Restricted access

, I. , Pelle , A. , & Takács , I. G. ( 2006 ). Drogpolitikai jelentés . TASZ Drogpolitikai füzetek 2006. 7 . Társaság a Szabadságjogokért . Varga , M. ( 2015 ). Az orthorexia nervosa korrelátumai, különös tekintettel az evészavarokra és a

Restricted access

kérdését; „az étel mint totem és tabu” című rész az étel és az étkezés potenciálisan közösségépítő szerepét taglalja, míg a fejezet az egészséges táplálkozás spektrumának szélső pontjaként értelmezhető orthorexia nervosa tárgyalásával zárul. A hatodik

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Ferenc Túry
,
Pál Szabó
,
Szilvia Dukay-Szabó
,
Irena Szumska
,
Dávid Simon
, and
Günther Rathner

countries. This makes surveys taken outside Western countries all the more interesting. An indication of the rapid changes is the appearance of new presentations of EDs and body image disorders every five to ten years (such as muscle dysmorphia, orthorexia

Open access

Az evészavarok és a személyiség kapcsolata a középiskolás korosztályban

The relationship between eating disorders and personality in a population of secondary school students

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Balázs Ludányi
and
Pál Szabó

.J., & Saiz—Ruiz, J. (2000). Decreased platelet monoamine oxidase activity in female anorexia nervosa. Acta Psychiatrica Scandinavica , 201 , 226—230. 8 Dudás, K., & Túry, F. (2008). Orthorexia nervosa avagy

Restricted access

Az evészavarok egy lehetséges kockázati tényezője: a szülők megjelenéssel kapcsolatos elvárásai

A potential risk factor for eating disorders: Appearance-related parental expectations

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Anna Demeter
,
Ferenc Túry
, and
Edit Czeglédi

Furth, E.F. (2014). When eating healthy is not healthy: Orthorexia nervosa and its measurement with the ORTO-15 in Hungary. BMC Psychiatry,14, 59. 68 Yager, J., Landsverk, J., & Edelstein, C.K. (1987). A

Restricted access