Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • "piacgazdaság" x
  • Business and Economics x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

.09.016 Botos , K. – Botos , J. ( 2008 ): A világvallások gazdasági tanítása, a globális piacgazdaság és a karitasz (The economic lessons of world religions, the global market economy and the Caritas) . Iustum Aequum Salutare , IV ( 1 ): 43 – 52 . Dang

Open access

Tanulmányunkban az uniós regionális fejlesztési filozófia két elemének - a decentralizációnak és a partnerségnek - a helyzetével és perspektíváival foglalkozunk. E két szorosan összekapcsolódó tényező nemcsak a hagyományos területpolitikai feladatok, hanem az egész európai gazdasági tér teljesítményét fokozó versenyképesség szempontjából fontos, és egyéb más közös politikai célt is szolgál. Az új kelet-közép-európai tagállamok integrálódásának sikere nem kis mértékben azon múlik, hogy a nemzeti intézmények e két alapelv érvényesülését milyen mértékben képesek elősegíteni. A méltányosság és a szolidaritás mellé felzárkózó versenyképesség követelménye a struktúrapolitikai alapelvek megvalósítását szolgáló intézmények és mechanizmusok felülvizsgálatát igényli a jelenlegi tagállamokban is. Kelet-Közép-Európában a feladat nyilvánvalóan bonyolultabb, a regionális politika korábban ismeretlen kategóriáit a piacgazdaság és a demokratikus politikai rendszer megszilárdításával párhuzamosan kell intézményesíteni.

Restricted access

A tanulmány első felében a szerző elemzi a tagsági, illetve csatlakozási kritériumok, valamint az integrációérettség fogalmát. Ez utóbbit elsősorban mint az adott integrációs formából nyerhető előnyök maximális kiaknázásának képességét határozza meg. Mind a kritériumokat, mind pedig az integrációérettséget gazdasági, politikai és intézményi vonatkozásban egyaránt értelmezi és elemezi, majd ezekkel összefüggésben rátér a működő piacgazdaság paramétereinek meghatározására. A szerző hangsúlyozza, hogy a versenyképesség minden csatlakozó ország integrációérettségének egyik fokmérője. Az EU-gazdaságok strukturális gyengeségeinek elemzése során aláhúzza, hogy bár a jóléti állam modellje és gyakorlata komoly terheket ró az európai gazdaságokra, a jóléti állam európai vívmány, amit nem megszüntetni, hanem megreformálni kell. Végül a tanulmány a KKE-régió versenyképességét vizsgálja, és többek között rámutat: a magyar versenyképességben döntő tényezők lehetnek a termelékenység színvonala, a jó minőségű humántőke, valamint a munkaerő alacsonyabb ára. Mivel e komparatív előnyök egy része az egész régiót jellemzi, a keleti csatlakozás jelentékenyen hozzájárulhat az EU nemzetközi versenyképességéhez.

Restricted access

lehetőségei a kis-és közepes méretű vállalatoknál. Budapest, OFA, Piacgazdaság Alapítvány. A humán beruházások jellege, nagysága és ösztönzési lehetőségei a kis-és közepes méretű vállalatoknál

Restricted access

treasure) Huddleston, P. (1999): Mennyire képesek a szakképzési rendszerek a piacgazdaság igényeinek megfelelni? (How much can systems of vocational training adjust to the demands of

Restricted access

Economics, Hungarian Academy of Sciences . Bernát , A. ( 2009 ): A piacgazdaság normatív keretei (gazdaság és kultúra) c. kutatás adatfelvételének gyorselemzése [Rapid

Restricted access

. Kornai , J. ( 2012 ): Központosítás és kapitalista piacgazdaság [Centralization and the Capitalist Market Economy] . Népszabadság , 28.1.2012, weekend supplement: 1 ; 6 – 9 . Krémer , B

Restricted access