Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for :

  • "pore size distribution" x
  • Materials and Applied Sciences x
  • Chemistry and Chemical Engineering x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

conductivity as related to pore size distribution in unsaturated soils . Soil Sci. 174 . ( 9 ) 508 – 515 . Amyx , J. W. , Bass , D. M. & Whitting , R

Restricted access

hydraulic conductivity as related to pore size distribution in unsaturated soils . Soil Sci . 174 . ( 9 ) 508 – 515 . Amyx , J. W. , Bass , D. M

Restricted access

-water status: effects on pore size distribution and soil water characteristics of a Rhodic Ferralsol in Western Cuba. Soil Till. Res. 76: 95–103. Alberto Itza C. Field compaction at

Restricted access

laws for pore size distributions . Soil Science . 117 . 311 – 314 . C alzolari , C. , U ngaro , F. , F ilippi , N. , G uermandi , M. , M alucelli , F. , M archi , N

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: András Makó, Tamás Varga, Hilda Hernádi, Viktória Labancz, and Gyöngyi Barna

. Complete characterization of pore size distribution of tilled and orchard soil using water retention curve, mercury porosimetry, nitrogen adsorption, and water desorption methods . Geoderma . 135 . 307 – 314

Restricted access

Szabadföldi kísérleteink során azt vizsgáltuk, hogy a különböző talajművelési rendszerek miként hatnak a talaj fizikai tulajdonságaira, különösen a talaj vízforgalmát jelentős mértékben meghatározó víztartóképesség-függvényekre (pF-görbékre). A talaj szerkezetét pórusméret-eloszlása alapján jellemeztük a különböző művelési rendszerekben. E célból egy- és kétpórusú pF-görbéket illesztettünk a talajművelési kezelések talajrétegeinek mért víztartóképesség-értékeire. Igazoltuk, hogy a kétpórusú pF-görbe valamennyi vizsgált kezelésben kisebb hibával illeszkedik a mért értékekre, mint az egypórusú görbe. A kétpórusú pF-görbe alapján jól elkülönült a vízforgalom szempontjából meghatározó makro- és mikropórus-tartomány, amit a művelés hatásainak értékelésére használtunk fel. Tanulmányoztuk a direktvetéses (bolygatás nélküli rendszer), a szántásos, a tárcsás és az egyéb agrotechnológiai beavatkozások hatását a talaj víztartó képességére. A művelés nélküli technológia alig változó makropórus-tartományt mutatott a különböző mélységekben, míg a szántásban a művelési mélység jól nyomon követhető volt a pórustartományok változásával. Az agrotechnológiai eljárások között eltérések voltak mind a pórusméret eloszlásában, mind a talajban található nedvességformákban. Az alkalmazott összetett függvényben a pórustartományok arányát kifejező w-érték tükrözte leginkább a talajművelések egyedi hatásait. Megállapítottuk, hogy a vizsgált termőhelyi feltételek között a mélykultivátoros művelési rendszer hozta létre a legstabilabb szerkezetű, valamint a víz- és levegőforgalmi szempontból legkedvezőbb talajállapotot.

Restricted access

BRUTSAERT, W., 1966. Probability laws for pore size distributions. Soil Sci. 101 . 85-92. Probability laws for pore size distributions Soil Sci. 101

Restricted access

-21 Füzetek. 31 9 28 WITKOWSKA-WALCZAK, B., WALCZAK, R. & OSTROVSKI, J., 2003. Pore size distribution and

Restricted access

Brooks, R. H. & Corey, A. T., 1964. Hydraulic Properties of Porous Media. Hydrology Paper 3. Colorado State Univ. Fort Collins. Brutsaert, W., 1966. Probability laws for pore size distributions. Soil Sci. 101 . 85

Restricted access

characterization of pore size distribution of tilled and orchard soil using water retention curve, mercury porosimetry, nitrogen adsorption, and water desorption methods. Geoderma. 135 . 307–314. Hajnos M

Restricted access