Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "power-sharing" x
  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az elemzés a hatékony kisebbségvédelem számára jelenkorunkban megnyíló lehetőségeket tárja fel. Első részében a nemzetállamok klasszikus és modern elméleteiből kiindulva mutatja be a választható kisebbségvédelmi rendszereket, majd górcső alá veszi a nemzetállami szint alatt, felett, illetve mellett jelentkező olyan entitásokat, amelyek megváltoztatják az államok klasszikus szuverenitását, és a kisebbségek helyzetének jövőbeni alakulása szempontjából is jelentős szerepet játszhatnak. A tanulmány végkövetkeztetése, hogy bár a posztszuverenitással elérkezett korszak számos lehetőséget kínál, akár a nemzeti alapon szerveződő állam teljes újragondolására is, azonban azt felváltó, a nemzeti kisebbségek számára üdvözítőbb megoldást hordozó, megfelelően kidolgozott társadalomszervező erőt, elméletet egyelőre nem képes felmutatni.

Restricted access

), the general acceptance of the system of private ownership, founded on individual interests and supported by the Roman legal system, and – in a decisive manner – the establishment of a system of power-sharing, played an important role in this

Open access

globalisation, small communities’ opposition to international forces, the protection of public property from privatisation, and the protection of social equality (but at least fairness) from unequal power-sharing forced by the strengthening market economy. We do

Open access

). McCrudden , C. , ‘Courts and Consociations, or How Human Rights Courts May De-stabilize Power-Sharing Settlements’ ( 2013 ) 2 European Journal of International Law 477 – 501

Full access