Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "profilalkotás" x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

profilalkotás segítségével Koldej és munkatársai a humán csontvelő immunmikrokörnyezetét vizsgálták térbeli transzkriptomikai profilozással. A GeoMX™ digitális térbeli profilalkotás (DSP) egy új, FFPE szövetminták elemzésére kifejlesztett technika, amely

Restricted access

útvonal és a RUNX1 mutációi túlnyomórészt a leukémiás transzformációs stádiummal társultak (3. csoport), kiemelve az átalakulási folyamatban betöltött szerepüket. Összefoglalva a genetikai profilalkotás tisztázhatja a leukemogenézis mechanizmusát

Restricted access

remisszióba került. A molekuláris profilalkotás FLT3-ITD-pozitivitást mutatott ki. Konszolidációs terápiaként allogén őssejt-transzplantációt tervezünk haploidentikus testvérével. Tárgyaljuk az eset klinikai megjelenését, diagnosztikai feldolgozását, kezelését

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Bálint Egyed
,
Gábor Kovács
,
Nóra Kutszegi
,
Andrea Rzepiel
,
Judit Csányiné Sági
,
Dániel János Erdélyi
,
Judit Müller
, and
Ágnes Félné Semsei

Absztrakt:

Az utóbbi néhány évtized klinikai előrelépéseinek köszönhetően az akut lymphoblastos leukaemiás (ALL-) gyermekek nagy hányada ma az első vonalbeli kemoterápiás protokollok révén meggyógyul, és küzd a kortársak közé való visszatérés problémáival. Azonban a betegek jelentős részénél súlyos akut és késői terápiás mellékhatásokkal kell számolni. Emellett egyes betegcsoportok (például MLL-átrendeződéssel, hipodiploiditással, IKZF1-mutációval vagy korai prekurzor T-sejtes fenotípussal jellemezhető betegek) túlélése messze elmarad az átlagostól. Számukra nyújtanak jobb klinikai kilátásokat az újabb betegellátási stratégiák: komplex géndiagnosztika, molekulárisan célzott daganatgátlás, immunonkológia és sejtterápia. Harminc feletti azon géneknek a száma, amelyek eltéréseit azonosították leukaemiás lymphoblastokban, és patobiológiai szerepük is valamennyire ismert. Ismerünk olyan betegcsoportot is (Philadelphia-like B-sejtes ALL), ahol a génexpressziós profilalkotás ad alapot a tirozin-kináz-inhibitorok használatának. A leukaemiaasszociált immunfenotípus diagnóziskori áramlási citometriás meghatározásával és genetikai módszerekkel követhetővé vált a minimális residualis betegség. A blastfelszíni differenciációs klaszterek (elsősorban CD19, CD20 és CD22 a malignus B-sejteken) epitópjai monoklonális antitestekkel támadhatók. Fokozható a tumorellenes immunitás is, részben szintén a tumor sejtfelszíni markereinek (bispecifikus T-sejt-kapcsolóknál, kiméra antigénreceptorú T-sejtes terápiánál), részben pedig a tumorspecifikus immunsejteknek (immunellenőrzőpont-gátlóknál) a kihasználása révén. A jelen közleményben áttekintést kívánunk adni a patogenetika új irányairól, a betegségkövetés modern módjairól és a célzott citotoxicitás innovatív lehetőségeiről biztató klinikai tanulmányok alapján. Orv Hetil. 2018; 159(20): 786–797.

Open access