Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • "pyrolysis products" x
  • Materials and Applied Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Agrokémia és Talajtan
Authors:
Miklós Gulyás
,
Márta Fuchs
,
Gabriella Rétháti
,
Annamária Holes
,
Zsolt Varga
,
István Kocsis
, and
György Füleky

Csontszénnel és növényi eredetű bioszénnel tenyészedényes modellkísérletet állítottunk be, hogy feltárjuk a kiválasztott magyarországi talaj fizikai és kémiai tulajdonságaira gyakorolt hatásokat. A tenyészedényes modellkísérletben a kezeléseknek megfelelően (0, 1, 2,5, 5 és 10%) 500 cm3-es műanyag edényekbe 200 g talajkeveréket tettünk. Vizsgáltuk a minták AL-oldható P- és K-tartalmát, vízoldható összes sótartalmát, desztillált vizes pH-ját, kötöttségét és szerves-C-tartalmát (Tyurin módszerével).A kísérlet eredményeképpen megállapítható, hogy a csontszén (ABC) bekeverés hatására jelentősen megnőtt az AL-oldható P2O5-tartalom a talajkeverékekben, köszönhetően a csontszén eredendően nagy P-tartalmának.A pH és az összes sótartalom jelentősen nőtt a csontszén (ABC) kezeléseket követően, elsősorban a csontszén nagy ásványianyag-tartalma miatt. A növényi eredetű bioszén (BC) kezelések esetében azonban pH-növekedés csak a nagyobb koncentrációnál volt tapasztalható, az összes sótartalomban pedig nem tapasztaltunk változást. A sótartalom- és pH-növekedés egyik kezelés során sem okozott túlzott sófelhalmozódást. A sótartalom 0,07% körül alakult a legnagyobb dózis esetében is, azonban hosszú távon érdemes figyelmi a sótartalom változását.A növényi eredetű bioszén (BC) bekeverése növelte a kezelt talaj víztartó képességét, kálium- és szerves-szén-tartalmát, míg a csontszén esetében nem tapasztaltunk hasonló hatást. További kutatások szükségesek, hogy újabb információkat kapjunk a bioszenek mezőgazdasági felhasználásáról. Fokozottan igaz ez a csontszénre, mivel a jövőben a foszforutánpótlás alternatívája lehet.

Restricted access

et al . Olive residues (cutting and kernels) rapid pyrolysis product yields and kinetics . Biomass and Bioenergy 18 ( 2000 ) 411 – 420 . [71] S

Restricted access

to perform the experiments for pyrolysis of SWW in a stainless steel tubular reactor and to investigate the influence of SWW temperature, heating rate, nitrogen flow, and particle size on the pyrolysis products yield. This paper should be of interest

Restricted access

pyrolysis products from biomass , fuel proce tec 2001 ; 70 : 53 – 61 . [32] Aloma, I. , Martin-Lara, M.A. and al. ( 2012 ). Removal of nickel

Restricted access

and pyrolysis of agricultural biomass wastes in a rheometrix scientific analyzer, in a stainless steel tubular reactor and to study the influence of biomasses' temperature on pyrolysis product yields. This paper should be of interest to readers in the

Open access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors:
N. Anter
,
M. Y. Guida
,
M. Kasbaji
,
A. Chennani
,
A. Medaghri-Alaoui
,
E. M. Rakib
, and
A. Hannioui

and biomass nature on the yield and quality of pyrolysis products from biomass . Fuel Processing Technology , 70 : 53 – 61 . Mishra , G. , Kumar , J. , and Bhaskar , T. ( 2015 ). Kinetic studies on the pyrolysis of pinewood . Bioresource

Open access