Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for :

  • "reaction kinetics" x
  • Biology and Life Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Agrokémia és Talajtan
Authors: Bernadett Gyarmati, Zsuzsanna Hárshegyi, György Heltai, Csaba Mészáros, and Ágnes Bálint

A különböző N-formák mozgását és transzformációját a talaj–növény–légkör rendszerben egymással összefüggő ciklusok határozzák meg. Az olyan mesterséges beavatkozások, mint például a műtrágyák és szerves trágyák intenzív felhasználása, döntő mértékben befolyásolják a N-körforgalmat, jelentősen terhelve ezzel a ciklusok érzékeny egyensúlyát. Annak érdekében, hogy a problémákat kezelni tudjuk, a N-ciklus talajban lejátszódó folyamatainak jobb megértése, a különböző folyamatok súlyának és érzékenységének megismerése szükséges, alapot teremtve ezzel egy racionálisabb és környezetkímélőbb trágyázási és tápanyag-utánpótlási gyakorlatnak. A N-ciklus matematikai modellezése kiváló lehetőséget nyújt az egyes részfolyamatok alaposabb felderítésére. A munka során egy korábban elvégzett kísérlet adatait használtuk fel. Az inkubációs talajoszlop kísérletet a Szent István Egyetem Kémia és Biokémia Tanszékén végezték 2000-ben. A felhasznált kísérlet mérési adataira nemlineáris regresszióval illesztettünk különböző rendű kémiai kinetikai egyenleteket az Origin 4.1-es adatelemző és grafikai szoftverrel. A munka eredményeként megállapítható, hogy a részfolyamatok modellezésekor a legtöbb esetben az elsőrendű kémiai kinetikai egyenlet eredményezte a legjobb matematikai közelítést.

Restricted access

, H. E. (1957) Reaction kinetics in differential thermal analysis. Anal. Chem. 29 , 1702–1706. Kissinger H. E. Reaction kinetics in differential thermal analysis

Restricted access

Wassenaar, R. W., Keltjens, J. T. and Van der Drift, C. (1998): Activation and reaction kinetics of the dimethylamine/coenzyme M methyltransfer in Methanosarcina barkeri strain Fusaro. — Eur. J. Biochem. 258 : 597

Restricted access

Awareness of the environmental aspects of the quality of crop production has increased in recent decades, leading to renewed interest in organics such as crop residues, green manures and organic manures. The effect of organics on urea transformation was investigated by conducting a laboratory incubation experiment in alluvial clay loam soil (Typic Ustifluvents) at 33±1°C with two moisture levels (1:1 soil:water ratio and field capacity). The rate of urea hydrolysis decreased as the time of incubation increased and the disappearance of urea N was associated with a corresponding increase in the (NH 4 + + NO 3 )-N content in soils treated with crop residues (rice straw and wheat straw), organic manures (poultry manure and farmyard manure) and green manures (cowpea and sesbania). In untreated soil, the time taken for the complete hydrolysis of the applied urea (200 μg urea N g −1 soil) was more than 96 h at both the moisture levels, whereas in amended soils it was completed in 48 h. The rate of urea hydrolysis was more rapid at field capacity than at the 1:1 soil:water ratio. Urea hydrolysis was higher in sesbaniatreated soils, followed by cowpea, poultry manure, farmyard manure, rice straw and wheat straw at both the moisture levels. At field capacity, 85.5% urea was hydrolysed in sesbania-treated soil as compared to 32% in untreated soil after 24 hours of incubation, while at the 1:1 soil:water ratio the corresponding values were 81.5 and 27.5%. Urea hydrolysis followed first order reaction kinetics at both the moisture levels.

Restricted access

reakciókinetikai megközelítés . (Research results in 1998 and new approach to modell reaction kinetics of vitamin C decomposition.) Research report, project OTKA T 014965, task: 2.4. Szent István University, Faculty of Food Science, Department of Canning

Restricted access

, T.P. , KAMMAN , J. ( 1983 ): Reaction kinetics and accelerated tests simulation as a function of temperature . -in: SAGUY , I. (Ed.) Applications of computers in food research , Marcel Dekker , New York . Chapter 4

Restricted access

Dannenberg, F. & Kessler, H. G. (1988): Reaction kinetics of the denaturation of whey proteins in milk. J.Fd Sci. , 53 , 258-263. Reaction kinetics of the denaturation of whey proteins in milk. J

Restricted access
Acta Alimentaria
Authors: M. Ferreira, S. Pereira, A. Almeida, R. Queirós, I. Delgadillo, J. Saraiva, and A. Cunha

. R AMIREZ , R. , S ARAIVA , J. , L AMELA , C.P. & T ORRES , J.A. ( 2009 ): Reaction kinetics analysis of chemical changes in pressure-assisted thermal processing . Food Eng. Rev. , 1 , 16 – 30

Restricted access