Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "reaction kinetics" x
  • Materials and Applied Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Agrokémia és Talajtan
Authors: Bernadett Gyarmati, Zsuzsanna Hárshegyi, György Heltai, Csaba Mészáros, and Ágnes Bálint

A különböző N-formák mozgását és transzformációját a talaj–növény–légkör rendszerben egymással összefüggő ciklusok határozzák meg. Az olyan mesterséges beavatkozások, mint például a műtrágyák és szerves trágyák intenzív felhasználása, döntő mértékben befolyásolják a N-körforgalmat, jelentősen terhelve ezzel a ciklusok érzékeny egyensúlyát. Annak érdekében, hogy a problémákat kezelni tudjuk, a N-ciklus talajban lejátszódó folyamatainak jobb megértése, a különböző folyamatok súlyának és érzékenységének megismerése szükséges, alapot teremtve ezzel egy racionálisabb és környezetkímélőbb trágyázási és tápanyag-utánpótlási gyakorlatnak. A N-ciklus matematikai modellezése kiváló lehetőséget nyújt az egyes részfolyamatok alaposabb felderítésére. A munka során egy korábban elvégzett kísérlet adatait használtuk fel. Az inkubációs talajoszlop kísérletet a Szent István Egyetem Kémia és Biokémia Tanszékén végezték 2000-ben. A felhasznált kísérlet mérési adataira nemlineáris regresszióval illesztettünk különböző rendű kémiai kinetikai egyenleteket az Origin 4.1-es adatelemző és grafikai szoftverrel. A munka eredményeként megállapítható, hogy a részfolyamatok modellezésekor a legtöbb esetben az elsőrendű kémiai kinetikai egyenlet eredményezte a legjobb matematikai közelítést.

Restricted access

reakciókinetikai megközelítés . (Research results in 1998 and new approach to modell reaction kinetics of vitamin C decomposition.) Research report, project OTKA T 014965, task: 2.4. Szent István University, Faculty of Food Science, Department of Canning

Restricted access

, T.P. , KAMMAN , J. ( 1983 ): Reaction kinetics and accelerated tests simulation as a function of temperature . -in: SAGUY , I. (Ed.) Applications of computers in food research , Marcel Dekker , New York . Chapter 4

Restricted access

Dannenberg, F. & Kessler, H. G. (1988): Reaction kinetics of the denaturation of whey proteins in milk. J.Fd Sci. , 53 , 258-263. Reaction kinetics of the denaturation of whey proteins in milk. J

Restricted access
Acta Alimentaria
Authors: M. Ferreira, S. Pereira, A. Almeida, R. Queirós, I. Delgadillo, J. Saraiva, and A. Cunha

. R AMIREZ , R. , S ARAIVA , J. , L AMELA , C.P. & T ORRES , J.A. ( 2009 ): Reaction kinetics analysis of chemical changes in pressure-assisted thermal processing . Food Eng. Rev. , 1 , 16 – 30

Restricted access