Search Results

You are looking at 1 - 10 of 41 items for :

  • "research in higher education" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az elmúlt évtizedek makroszintű változásai olyan társadalmi és gazdasági környezetet teremtettek, amelyben elkerülhetetlen volt egyebek mellett a felsőoktatási szektor átalakulása is. Maga a tudomány is megváltozott, a vizsgálható problémák köre bővült és átalakult, modernizálódtak az eszközök, módszerek; az akadémiai és a felsőoktatási kutatói világban strukturális változások következtek be. Tanulmányunk egy olyan vizsgálat tapasztalatait foglalja össze, amely a hazai felsőoktatási innováció sajátosságait, valamint a felsőoktatási kutatás és a gazdaság kapcsolatát hivatott feltárni, és mindezekből következően az innováció egyéni szintjét, a kutatókat és a kutatói érdeklődést kiemelt problémának tekinti. Dolgozatunkban elsősorban a társadalomtudományi területre összpontosítunk, arra keressük a választ, hogy milyen jellemzőkkel írható le ma, a projektek világában a tudomány, a kutatások gyakorlata és ebből adódóan a kutatói lét maga. A nemzetközi trendek szerint a tudomány az utóbbi évtizedekben autonómiáját vesztette, és a finanszírozók ellenőrzése alá került: a projektek váltak uralkodóvá, és megrendelések határozzák meg a kutatások (témáját és) jellegét. Ezt a helyzetet úgy lehetne jellemezni, hogy a „kis tudományt” (az egyéni érdeklődést és a tudós weberi ideáltípusát) felváltotta a „nagy tudomány” (és a projektmenedzser). Feltételeztük, hogy ez a jelenség még nem teljes mértékben figyelhető meg a hazai tudományos szférában, és mindemellett az átalakulási folyamat tudományáganként eltérő stádiumban van. Eredményeink szerint a „nagy tudománnyá” válás valóban elindult a vizsgált társadalomtudományi területen, ami vélhetően annak köszönhető, hogy a projektekben finanszírozott kutatási célok sok esetben olyan társadalmi, illetve társadalompolitikai problémák, amelyek egyébként a „kis társadalomtudomány” vizsgálati körébe tartoznak. A bekövetkező változások a kutatói létre és tevékenységre is hatással vannak. Tapasztalataink szerint egy kettős struktúra figyelhető meg az egyéni érdeklődés vezérelte kutatások és a projektek között, amelyek, bár tematikájukban ritkán egyeznek meg maradéktalanul, de egzisztenciális szempontból kiegészítik egymást. Összességében azt mondhatjuk, hogy bár „nagy tudományról” még nem beszélhetünk, a társadalomtudományi kutatási gyakorlatok egyértelműen átalakulni látszanak.

Restricted access

Prosser M., Trigwell K., Understanding learning and teaching. The experience in higher education . Buckingham: Society for Research in Higher Education and Open University Press, 1999

Restricted access

McCabe, D. L — Trevino, L. K. (1997): Individual and Contextual Influences of Academic Dishonesty. Research in Higher Education , 38: 379–353. Trevino L. K. Individual and

Restricted access

Turnover: The Synthesis and Test of a Causal Model of Student Attrition. Research in Higher Education , Vol. 12. No. 2. pp. 155–187. 3 Berger, J. B. & Braxton, J. M. (1998

Open access

–110. Johnsrud, L.K. (2002) “Measuring the Quality of Faculty and Administrative Worklife: Implications for College and University Campuses’, Research in Higher Education 43, 379–395. Johnsrud L

Restricted access
Pszichológia
Authors: Gábor Orosz, Miriam Ivett Jánvári, and János Salamon

contextual influences on academic dishonesty: A multicampus investigation . Research in Higher Education , 38 , 379 – 396 . 32. McCabe , D. L. , Treviño , L. K. , Butterfield K.D. ( 2001

Restricted access

IEKHOFF , G. M., L A B EFF , E. E., S HINOHARA , K., Y ASUKAWA , H. (1999) College cheating in Japan and the United States. Research in Higher Education 40 (13), 343–353. D UBY G. (2007) Franciaország

Restricted access

–582. Houston, J. P. (1976) Amount and loci of classroom answer copying on undergraduate multiple-choice exams. Research in Higher Education, 5 (4), 301–311. Houston, J. P. (1986) Classroom answer copying: Roles of acquainceship and

Restricted access

, Experiences, and Cognitive Development. Research in Higher Education , Vol. 37. No. 1. pp. 1–22. 22 Tiele, T., Pope, D., Singletin, A., Snape, D. & Stanistreet, D

Open access

Menedzserizmus a felsőoktatásban: érvek, ellenérvek, alternatívák

Managerialism in Higher Education: Pros, Cons, Alternatives

Educatio
Author: Gergely Kováts

.] 19 Levin, M. & Greenwood, D. (2016) Creating a New Public University and Reviving Democracy. Action Research in Higher Education. Berghahn, New York and Oxford

Open access