Search Results

You are looking at 1 - 10 of 15 items for :

  • "reziliencia" x
  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Reziliencia és érzelmi intelligencia

Resilience and Emotional Intelligence

Educatio
Author: Dóra Dobokai Róbert Lászlóné Simon

Irodalom/References 1 Békés V. (2002) A reziliencia-jelenség avagy az ökologizálódó tudományok tanulságai egy ökologizált episztemológia számára. In

Open access

Mobilitási szándékok és reziliencia

Mobility Intentions and Resilience

Educatio
Author: Balázs Hörich

. Iskolavezetők a méltányos oktatásért . Budapest, Tempus Közalapítvány. pp. 10–29. 8 Székely, I. (2015) Reziliencia: a rendszerelmélettől a társadalomtudományokig

Open access

Az iskola nem sziget. Oktatási és társadalmi reziliencia multietnikus környezetben

‘The School is not an Island’ Focuses on Disadvantaged Schools in Multi-ethnic Communities

Educatio
Authors: Ágnes Patakfalvi-Czirják, Attila Papp Z., and Eszter Neumann

Irodalom/References 1 Berszán L. (2015) Megküzdés és Reziliencia? Amikor a kevesebb több. Erdélyi Társadalom, Vol. 13. No. 1. pp. 9–19. 2

Open access

Inkluzivitás napjainkban: hátrányos helyzetű, roma/cigány fiatalok életútja

The Inclusion Nowadays: Lifepath of Disadvantaged Gypsy Youth

Educatio
Author: Aranka Varga

–181. 19 Rayman J. & Varga A. (2015) Reziliencia vagy inklúzió. Romológia, Vol. 3. No. 10. pp. 12–24. 20 Rayman J. & Varga A. (2017a) Iskolai esélyek a

Open access

Tanulási utak a társadalmi háttér függvényében

Learning Paths Depend on Social Background

Educatio
Author: Balázs Hörich

Tanszék. Letölthető: http://old.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b334.pdf [Letöltve: 2019. 10. 01.] 7 Hörich B. (2018) Mobilitási szándékok és reziliencia

Open access

COVID–19 járvány hatása a pszichiátriai megbetegedések gyakoriságára – PTSD

Effects of the COVID-19 pandemic on the incidence of psychiatric illnesses – PTSD

Scientia et Securitas
Authors: Mária Zsóka Bellavics, Zsombor Hermann, and József Haller

Psychiatrica Scandinavica, Vol. 109. No. s4420. pp. 21–27. 57 Urbán N. & Kovács L. (2016) A pszichológiai reziliencia, mint integrált alkalmazkodó rendszer

Open access

Reziliens közösségek – reziliens társadalom?

From Resilient Communities towards a Resilient Society?

Educatio
Author: Tamás Kozma

. 21 Polónyi I. (2002) Az oktatás gazdaságtana. Budapest, Osiris Kiadó. 22 Tóth E. et al. (2016) Reziliencia a magyar oktatási rendszerben. Magyar Pedagógia

Open access

A Janus-arcú 1968

The Janus-Faced ’68

Educatio
Author: Erzsébet Szalai

Irodalom/References 1 Ardagh, J. (1999) A francia világ atlasza. Budapest, Helikon Kiadó. 2 Barna E. (2018) Popzene, kapitalizmus és reziliencia

Open access

A cigányság középosztályosodása

The Emergence of Romani Middle Class

Educatio
Author: Katalin Forray R.

Forray R. K. (2016) Reziliencia a cigány, roma hallgatók körében. In: Fehérvári A., Juhász E., Kiss V. Á. & Kozma T. (eds) Oktatás és fenntarthatóság . HERA Évkönyvek II. Budapest, Magyar Nevelés- és

Open access

Az uniós roma oktatáspolitika – magyar tanulságok

The European Union and Roma Education Policy – Hungarian Lessons

Educatio
Author: Tibor Cserti Csapó

A. (eds) Reziliencia és inklúzió az Arany János Programokban. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

Open access