Search Results

You are looking at 1 - 10 of 16 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A tudományos karrier rögös útja

The Bumpy Road to a Career in Science

Educatio
Author:
Mónika Besenyei
Open access

Rögös úton. Az Európai Unió a válságok korában

A Rough Patch: The European Union in Times of Crisis

Educatio
Author:
Anna Ujlaki
Open access

notitiam tuam perferenda existimaui (10. 67. 2) and quod in notitiam perferendum existimaui (10. 75. 2). 28 Another point which deserves attention and has been highlighted carefully by Adams 29 concerns the use of rogo (or similar verbs) + ut or the

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Róbert Jaskó
,
Endre Horváth
,
Anna Szilágyi
, and
Áron Altorjay

A cutan lymphomák a non-Hodgkin-lymphomák közé tartozó megbetegedések. Időben felállított diagnózis és adekvát kezelés mellett a betegség prognózisa kifejezetten jónak mondható. A korrekt diagnózishoz azonban rögös út vezet, számos bőrgyógyászati kórkép jelent ugyanis differenciáldiagnosztikai problémát. Esetismertetés: A szerzők egy 53 éves nőbeteg kórtörténetét ismertetik, aki válltájékon elhelyezkedő bőrelváltozás miatt került bőrgyógyászati kivizsgálásra. Mycosis gyanúja miatt konzervatív kezelést kezdtek. Ennek eredménytelenségét követően sebészi excisio történt. A posztoperatív szövettani vizsgálat cutan B-sejtes lymphomát igazolt. Megbeszélés: A cutan B-sejtes lymphomák a non-Hodgkin-lymphomák azon csoportjába tartoznak, ahol a malignus proliferatio primeren a bőrben keletkezik, és a betegség diagnózisát követő 6 hónapon belül nem lehet extracutan érintettséget kimutatni. A nemzetközi szakirodalomban számos tanulmánnyal találkozunk, mely a betegség tüneteinek észlelése és a diagnózis felállítása között eltelt hosszú időtartamról számol be. Ez a differenciáldiagnosztikai problémák jelentőségére hívja fel a figyelmet. A primer cutan lymphomák kezelése során meg kell határozni az elváltozás típusát, a betegség cutan kiterjedését, illetve az extracutan érintettséget. E vizsgálatok eredményeit elemezve állítható fel a terápiás terv. Esetünk az irodalmi adatokkal összhangban jól példázza, hogy az in toto sebészi kimetszés a korrekt diagnózis felállításán túl még napjainkban is terápiás alternatívát jelenthet.

Restricted access

A rövid történelmi áttekintés igyekszik megvilágítani azt a rögös utat, melyen a 20. század elejétől a társadalom végighaladt a humán kísérletek gondolatának általános elfogadásáig. Sajnos az emberiségnek rá kellett döbbennie arra, hogy egyes orvosok, antihumánus vagy elnéző politikai vezetés mellett, tudásukat embertársaik ellen fordíthatják, vagy embertársaikat veszélyeztethetik tudományos céljaik megvalósítása során. Ezért vált szükségessé az orvosi kísérletek etikai követelményeinek rendeletekbe foglalása, melyre először 1900-ban, Poroszországban került sor. A nürnbergi orvosper történelmi érdeme, hogy a tárgyalás során az emberkísérletek korszakalkotó tudományos jelentőségét felismerve, a humán vizsgálatokra vonatkozó, általános érvényű etikai elveket fogalmazott meg, melyek Nürnbergi Kódként váltak ismertté. Nemzetközi, átfogó szabályozásra a per hatására került sor. Sajnos a per során, beleegyező nyilatkozat adása esetén, etikailag elfogadhatónak ítélték a rabokon végzett kísérleteket. Ezzel a lehetőséggel visszaélve, számos etikátlan vizsgálatra került sor a háború után, elsősorban Amerikában. Az etikátlan börtönkísérletek és a nagy felháborodást kiváltó Tuskegee-vizsgálat nyilvánosságra kerülése vezetett a hetvenes években a független etikai bizottságok széles körű elterjedéséhez, melyeken keresztül a humán vizsgálatok társadalmi ellenőrzése valósult meg. Súlyos betegek esetében azonban az orvos magára maradhat a helyzethez alkalmazkodó, etikailag helyes döntés gyors meghozatalában. A humán vizsgálati alanyok biztonsága és etikai védelme végső soron a társadalom és a kísérletező orvosok együttes felelőssége marad.

Restricted access

A kapitalizmus örök?

Technológiai változások, kihívások és intézményi válaszok a 21. század gazdasági rendszerében

Everlasting Capitalism?

Technological Changes, Challenges, and Institutional Responses in the Economic System of the 21st Century
Educatio
Author:
József Golovics

/mwv037 42 Szabó K. (2011) Transzformációs válság: rögös út az információs kapitalizmus felé. Társadalomkutatás , Vol. 29. No. 2. pp. 202–218. 43 Szabó K. & Hámori B. (2006) Információgazdaság

Open access

the ablative among and around these declarations of properties 22 constructed by the verb profiteor with the accusative. In a curse tablet from early Baetica, the case confusion in plural evidenced by ROGO () DEIBVS for rogo () deos (LLDB-45769) or

Open access

Ovoid, bab alakú Kerek Kerek Kerek Chromatin reticularis rögös rögös + nagy nucleolus rögös + centrális nucleolus Citoplazma Kékesszürke, széles basofil, keskeny-közepes Basofil, széles kékesszürke, széles Sejtfelszíni nyúlványok számos hosszú

Open access

tablet from Nulvi (near Sassari). 30 A significant element in this case is the repetition of the term rogo, that outlines the plea of the defixor . The dominus mentioned is the God of the underworld, to whom the curse is

Restricted access

. London 2012, 156-169. 20 Many studies have been carried out on Latin private letters. Cf. above all Halla-Aho, H.: The Non-literary Latin Letters. A Study on Their Syntax and Pragmatics . Helsinki 2009; Molinelli, P.: Tra oralità e scrittura: rogo

Free access