Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A pszichológiai szakirodalmi feldolgozás támogatása a hálózatelemzés módszerével: A tanácsadás pszichológiájának lehetséges taxonómiája

Processing Psychological Literature with the Methodology of Network-Analysis: A Potential Taxonomy of Counseling Psychology

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Csaba Czabán
and
Olivér Nagybányai-Nagy

használjuk fel egy adott témakör megismerésére. Felmerülhet a kérdés, hogy vajon mennyire rögös ez az út, avagy ez a módszer mennyire követel meg egy olyan mértékű matematikai előképzettséget, amelyjelentősen túlmutat a pszichológiai képzések keretében

Open access