Search Results

You are looking at 1 - 10 of 19 items for :

  • "safeguards" x
  • Behavioral Sciences x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Ha életünk során olyan helyzetbe kerülünk, hogy kénytelenek vagyunk szembesülni egészségünk elvesztésével, egy krónikus betegség mindennapjainkra gyakorolt irreverzibilis hatásával, az ennek következtében létrejövő változások egyaránt érintik személyiségünk kognitív, emocionális, fiziológiai, szociális és spirituális dimenzióit. A krónikus beteggé válással addigi világképünk megrendül, korábbi kognitív sémáink összeomlanak, és így elveszíthetjük azokat a tájékozódási pontokat, amelyek életünk korábbi szakaszaiban létünk biztonságát jelentették. A betegség ugyanakkor pozitív irányú változásokat is hozhat életünkbe azáltal, hogy lehetőséget ad például egy új életfilozófia és optimistább életszemlélet kialakítására, az élet nagyobb megbecsülésére és a megbocsátás átélésére. Az utóbbi évtizedek egészségpszichológiai és valláspszichológiai vizsgálatai alapján a krónikus beteggé válás traumáját követő, a fentiekben említett konstruktív megoldások szoros összefüggésben vannak életünk vallásos/spirituális dimenziójával. Jelen tanulmányban a szerző szakirodalmi adatok alapján áttekinti a vallás/spiritualitás és az egészség közti kapcsolat lehetséges hatótényezőit, néhány, a krónikus betegségek és a spiritualitás összefüggéseit leíró elméletet, és ezekhez kapcsolódó klinikai vizsgálatokból származó eredményt. Bemutatásra kerülnek továbbá olyan kutatások, amelyek a vallásnak/spiritualitásnak az orvos–beteg kapcsolatra gyakorolt hatását, az abban betöltött szerepét elemzik, és ezzel összefüggésben olyan vizsgálati eszközök, amelyek a páciensek vallási/spirituális elköteleződésének és gyakorlatának megismeréséhez nyújtanak gyakorlati segítséget.

Restricted access

Risk reduction and harm prevention in technology use. •

A commentary on Swanton et al.'s (2020) ‘Problematic risk-taking involving emerging technologies: A stakeholder framework to minimize harms’

Journal of Behavioral Addictions
Author: Daria J. Kuss

in the right direction in safeguarding users and their data. At the same time, it has been suggested to impose a levy on the industry which may be in proportion to their profits to support research and stakeholder engagement, in line with established

Open access

Policy, prevention, and regulation for Internet Gaming Disorder

Commentary on: Policy responses to problematic video game use: A systematic review of current measures and future possibilities (Király et al., 2018)

Journal of Behavioral Addictions
Author: Daria J. Kuss

regarding safeguarding the gamers’ mental health and well-being. Previous research has suggested that prevention approaches should be prioritized over treatment approaches once problems as a consequence of excessive Internet and gaming use have been

Open access

“almost constantly” online due to the popularity of mobile phones ( Lenhart et al., 2015 ). In Part 2, we can read not only about the problematic mobile phone use, but also can learn more about safeguarding the youth’s Internet usage as parents, sexual

Open access

steps must be taken to safeguard these individuals. Increasing awareness of this issue within the veteran population, by both clinical staff and veterans themselves, appears warranted at this stage, especially given the high comorbidity rates between

Open access

convincingly be argued to breach Article 14 of the European Convention on Human Rights, which provision safeguards individuals in analogous situations from discriminatory differences of treatment where there is no objective and reasonable justification for such

Open access

the organization’s motivation to raise awareness of sexual abuse and help to safeguard individuals and groups in ayahuasca healing contexts, the Ayahuasca Community Guide for the Awareness of Sexual Abuse was created. The Guidelines consist of an

Open access

Expanding on the multidisciplinary stakeholder framework to minimize harms for problematic risk-taking involving emerging technologies. •

Commentary on: Problematic risk-taking involving emerging technologies: A stakeholder framework to minimize harms (Swanton et al., 2019)

Journal of Behavioral Addictions
Authors: Jing Shi, Mark van der Maas, Nigel E. Turner, and Marc N. Potenza

coming from a socially responsible company that incorporates safeguards into their products and prioritizes helping vulnerable individuals. This may also be challenging for some behavioral issues where some risks may be interpersonal, such as when

Open access

of esports skin betting and skin gambling on games of chance is associated with current gambling problems. This research could be utilised to inform the regulation of appropriate action to safeguard consumers of these products, alongside the

Open access

were recruited from two secondary schools in two medium–large cities in the Netherlands. Prior to the measurements, parents received information describing the aims of the study, confidentiality safeguards, and procedures for declining or ending

Open access