Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for :

  • "second economy" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A tanulmány szerzői az 1990-es évek elején egy főváros közeli német etnikum által képviselt településen vizsgálták a projekt munkára szerveződött egyéni vállalkozók kapcsolataiban, gazdasági viselkedésében érvényesülő társadalmi szabályozókat (pl. a bizalmi viszonyok). A kutatás középpontjában a hálózatba tömörült vállalkozások együttműködésének tartalmában és formáiban bekövetkezett változások szerepelnek. Az együttműködésben szereplő gazdasági szervezetek olyan vállalkozói mintákat képviselnek, mint a „bedolgozó vállalkozók”, a „helyi vállalkozók” és az „országos vállalkozók”. Az együttműködésben résztvevő egyéni vállalkozók belső és külső hálózatainak alakulásában szerepet játszó integráló értékek és normák összehasonlító elemzése a bizalmi viszonyok „elsajátításának”, „tanulásának” fontosságára hívták fel a figyelmet. A magatartás-szabályozók szerepét játszó szakmai és etikai értékek környezet-változá­saival összefüggő átalakulása azt jelzi, hogy a hálózatok formáját és tartalmát jelentős mértékben meghatározza gazdasági tevékenysége, szerkezete és tartalma (az ún. kontingencia tényező érvényesülése). Ez egyebek mellett arra is figyelmeztet, hogy a gazdasági tevékenységek vizsgálatában használt olyan kategória-kettős, mint például a „túl-szocializált” vagy „alul-szocializált” gazdasági viselkedésekből önmagában nem következtethetünk a vállalkozói együttműködés eredményességére.

Restricted access

Altman, J. (1983): Reconstruction Using Anthropological Methods of the Second Economy of Soviet Georgia. Ph.D. dissertation, England: Middlesex Polytechnic, Center of Occupational and Community Research. Altman, J

Restricted access

Az árnyékoktatás oktatásgazdasági közelítésben

Shadow Education in the Educational Economy approach

Educatio
Author: István Polónyi

Abstract:

The study first defines the shadow economy and (in its peculiar Hungarian version) the second economy. The writing then defines and examines shadow education relative to the shadow economy.

Subsequently, the writing reviews the forms of shadow teaching. It then focuses on shadow education from the perspective of various economic theories and approaches.

The study concludes that shadow education is essentially a market response to the characteristics of the formal education system: that public education is unable to address individual needs and abilities, or that it deliberately egalitarianly treats everyone, or that public education is of low quality. At the same time, the individualisation effect of shadow education is also a source of different levels of ability and academic achievement of students from different social backgrounds (who are able and willing to use different amounts of shadow education due to their economic opportunities). Thus, shadow education is one of the means of transplanting social differences, which the state, education policy, can never prevent, but only mitigate.

Open access

Self-employed People. Gábor, R. I. (1985): The Major Domains of the Second Economy. Labour Market and Second Economy in Hungary. Frankfurt/New York: Campus Verlag

Restricted access

. 2nd ed., Englewood Cliffs, New York: Prentice Hall. Economic Systems Grossman, G. (1977): The "Second Economy" of the USSR. Problems

Restricted access

általánosíthatónak tünö tanulságai. [The second economy.] Valóság (2). Granovetter, M. (1996): A gazdasági intézmények társadalmi megformálása: a beágyazottság problémája. [The social construction of economic institutions: the

Restricted access
Acta Oeconomica
Authors: Tural Makhmudov, Maria Konovalova, Olga Kuzmina, and Natalia Persteneva

: Implications for Econometric Modelling . Economic Journal , 109 ( 3 ): 370 – 380 . Grossman , G. ( 1977 ): The Second Economy of the USSR . Problems of Communism , 26 ( 5

Restricted access

’s New Non-Democrats. Harper’s Magazine , 292(1751), April. Grossman, G. (1977): The ’second Economy’ of the USSR. The Problems of Communism , 26(5). Haber, S. (ed.) (2002

Restricted access

Galasi, P. — Sziráczki, Gy. (1985): Labour Market and Second Economy in Hungary . Frankfurt: Campus Verlag. Sziráczki Gy. Labour Market and Second

Restricted access

, Marina 2000: The Transformation of the Second Economy into the Informal Economy, in: A. Ledeneva— M. Kurkchiyan (Eds): Economic Crime in Russia . London: Kluwer Law International, 83–97. Kurkchiyan M. Economic Crime in

Restricted access