Search Results

You are looking at 1 - 10 of 64 items for :

  • "soil survey" x
  • Materials and Applied Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

salt affected soils: quantitative estimation using soil survey information. Arid Land Research and Management. 26 . 103–121. Tóth B Water retention of salt affected soils

Restricted access

Fourier-transzformációs közép-infravörös spektroszkópia alapú szervesanyag-tartalom becslés tábla szintű reprezentativitás-vizsgálata kemometriai módszerekkel

Representativity analysis of middle-infrared spectroscopy-based Organic Carbon assessment on field-scale by chemometric methods

Agrokémia és Talajtan
Authors:
József Attila Tóth
,
Réka Döbröntey
,
Tamás Szegi
,
Erika Michéli
, and
Ádám Csorba

; DOI 10.7717/peerj.5722 . Pahlavan Rad , M. R ., Toomanian , N ., Khormali , F ., Brungard , C. W ., Komaki , C. B ., Bogaert , P . ( 2014 ). Updating Soil Survey Maps Using Random Forest And Conditioned Latin Hypercube Sampling In The

Open access

Causes of dike deterioration – environmental and anthropogenic effects

Árvízvédelmi töltések károsodása – környezeti és antropogén hatások

Scientia et Securitas
Author:
Zsombor Illés

Dafalla, M. A., & Shamrani, M. A. (2011) Road damage due to expansive soils: Survey of the phenomenon and measures for improvement. In: Design, construction, rehabilitation, and maintenance of bridges. Hunan, China

Open access

Experiences of soil physical measurements with laser diffractometer and their application possibilities in soil water management research

A lézerdiffraktometriás talajfizikai mérések tapasztalatai és ezek alkalmazása a talaj vízgazdálkodási kutatásban

Scientia et Securitas
Authors:
András Makó
,
Magdalena Ryżak
,
Gyöngyi Barna
,
Cezary Polakowski
,
Kálmán Rajkai
,
Zsófia Bakacsi
,
Hilda Hernádi
,
Michał Beczek
,
Agata Sochan
,
Rafał Mazur
,
Mihály Kocsis
, and
Andrzej Bieganowski

diffraction. Revista Brasileira de Ciência do Solo. Vol. 34. No. 3. pp. 725–734. https://doi.org/10.1590/S0100-06832010000300014 17 Bouma, J. (1989) Using soil survey data

Open access

) 2012. NÉBIH hivatalos honlap: www.nebih.gov.hu (2012. május 22.) Pásztor, L., Szabó, J. & Bakacsi, Zs., 2010. Digital processing and upgrading of legacy data collected during the 1:25.000 scale Kreybig soil survey. Acta

Restricted access

survey manual, US Dept. Agriculture Handbook , No. 18, Washington, DC, 1951. Soil survey manual 1951

Restricted access

200 205 Soil Survey Staff (1992) Keys to Soil Taxonomy. 5th edn. SMSS technical monograph № 19. Pocahontas Press, Blacksburg. Virginia

Restricted access

in the sub-disciplines except for sub-disciplines such as soil survey, soil and land use, soil mineralogy, soil education and research depicted in Figure 3(d) . Figure 3(a) demonstrates that the research on soil pollution is flourishing after 2010

Open access

A talajspektrális könyvtárak nemzetközi jelentősége és hazai megalapozása

The international importance and national establishment of soil spectral libraries

Agrokémia és Talajtan
Authors:
Ádám Csorba
,
Tamás Szegi
,
Gábor Várszegi
,
Gábor Nagy
, and
Erika Michéli

széntartalmát állapították meg, égetéses módszerrel. Mindemelett az USDA-NRCS NSSC (United States Department of Agronomy-Natural Resources Conservation Service, National Soil Survey Center) által létrehozott, különböző projektek keretében gyűjtött 20153

Open access

symposium “Soil Classification 2001”, 8–12 October 2001 , Velence , Hungary . pp. 3 – 8 . BECKETT , P.H.T . & BURROUGH , P.A ., 1971 . The relation between cost and utility in soil survey: IV. Comparison of the utilities of soil

Open access