Search Results

You are looking at 1 - 10 of 63 items for :

  • Architecture and Architectonics x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

of packaging waste is the proper management of the waste generated. The most common method of preparation for recycling in Europe is sorting. Today, there are many ways to do this, from manual sorting to fully mechanized sorting technologies using

Open access

would be several sorts of thermal effects which are formed depending on the components of the communication system. In other words, the thermal effect on the system depends on many factors such as the quantity, duration time, material type, and the way

Open access

Area Sorting. Computer Graphics Vol. 11, 214-222. Hidden Surface Removal Using Polygon Area Sorting Computer Graphics 11

Restricted access

A historizmus léptékváltó építkezései a budai polgárvárosban

Large Scale Residential Building Investments in Buda Castle District Between the Compromise and the First World War

Építés - Építészettudomány
Author:
Katalin Marótzy

A gótika építészetén nem szokás számon kérni, hogy a 15. században miért bontottak le egy román kori félköríves szentélyt egy sokszor ugyanakkora sokszögzáródású kedvéért, és egy barokk kastélytól sem várjuk, hogy a korábbi épületperiódusokhoz érzékenyen viszonyuljon léptékében egy 18. századi építészeti megoldás. A historizmus is megérdemli, hogy saját vonatkoztatási rendszerében szemléljük, és egy pillanatra eltekintsünk attól a szereptől, amibe a jelenkor kényszeríti a várbéli – nagyrészt már rég elpusztult – házakat. A budai vár területe a kiegyezés után lendületes fejlődésen ment keresztül, a királyi palota Ybl Miklós, majd Hauszmann Alajos tervei szerint kiépült, és nagy állami intézmények kaptak működésükhöz szükséges korszerű és monumentális épületeket elsősorban a Várhegy déli felén. Elkészült a Mátyás-templom purista szellemű helyreállítása és festői látványkerete, a Halászbástya Schulek Frigyes tervei szerint. Eközben a polgárváros telkein kisebb telekösszevonások, átalakítások és nagyobb léptékű építkezések is történtek, melyekre nagyrészt már nem is emlékszünk. A II. világháború rombolása után a napvilágra került – és a műemlékvédelem-tudomány fejlődése nyomán már más súlyon értékelt – középkori egyedi emlékek és a korai települési karakter új szemléletű helyreállításokat hoztak. A léptékükben nagyobb volumenű historizáló épületek megőrzése a 20. század közepének szemléletébe nem illeszkedett. Az előadás olyan példákat mutatott be, ahol a később már elavult, de a maga idejében korszerűnek tartott elképzelések szerint terveztek átépítéseket és új palotákat a budai vár polgárvárosába.

Open access

. Harper Row, New York, 1970. Weiler K., Atherton P.: Hidden Surface Removal Using Polygon Area Sorting. Computer Graphics , 11 , 1977. 214-222. Petersen C.: Statik und Stabilität der

Restricted access

. 3.3 Pillar-framed buildings In pillar-framed buildings, pillars and slabs are sorted (see Fig. 5 ). Fig. 5. Connection of cells in a pillar

Open access

returns and sorting line regarding environmental legislations. Furthermore, Alaghebandha et al. [ 8 ] have explored ELSP to new branch and consider distributed flow shop in multi factories. As industrial competition increased drastically, it would be

Open access

maximal length PN sequence and its construction is identical to the PN generator at the transmitter ( Fig. 4 ). 2.1.3.4 Sorting_error_fix This MATLAB block uses a delay of 1 integration period to force the acquisition and tracking systems to activate after

Open access

, (d) The fourth mode, (e) The fifth mode, (f) The sixth mode The first 10 sorted natural frequencies for tower structure and their corresponding mode shapes are tabulated in Table 2 . As shown, the first 10 th lowest natural frequencies of the tower

Open access

through-the-width delamination are modelled using special sorts of Mindlin plate finite elements. It had been found that the presence of delamination with different sizes is affecting the buckling loads. Also, for the generalization of the results, they

Open access