Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • "system justification" x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Vizsgálatunkban két volt szocialista ország, Lengyelország és Magyarország válaszadóit hasonlítottuk össze a szerint, hogyan vélekednek az országaikban tapasztalható társadalmi viszonyok igazságosságáról. Az összehasonlítás különösen azért érdekes, mert megmutathatja, hogy a Magyarországon a rendszerváltás óta tapasztalható elégedetlenség mennyiben tulajdonítható a magával a rendszerváltással járó, sokszor problematikus és ellentmondásos társadalmi átalakulásnak. Az eredmények a két ország válaszadóinak hasonlóságát mutatják. A kutatás során megvizsgáljuk az igazságossággal kapcsolatos nézetek mérésére használt Likert-skálák alkalmazhatóságát is.

Restricted access

Rendszerigazolás és rendszerkritika

System justification and system criticism

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
György Hunyady

justification and the legitimacy of inequality . European Journal of Social Psychology , 43 ( 4 ) 238 − 245 . Blasi , G. , & Jost , J. T. ( 2006 ). System justification theory and

Restricted access

A társadalmi közérzet lényeges alkotóeleme, hogy az emberek észlelnek-e egyenlőtlenségeket, mennyiben tudják elfogadni az alá- és fölérendeltségi viszonyokat, bennük az értékek és pozíciók összhangját vagy diszharmóniáját élik-e meg. A rendszerváltó Magyarországon a rendszerigazolás sok helyütt kimutatott és szociálpszichológiai mélységben elemzett tendenciája mellett és helyett szívósan jelen van, sőt a 2010-es éles politikai fordulat után is tovább erősödött a kontraszelekció társadalmi élménye. A társadalmi elégedetlenség legfőbb tudatosított oka a szociális biztonság hiánya. Az országos reprezentatív mintákon 2010–2011-ben végzett kutatások feltárták a közkeletű demokráciafelfogás főbb összetevőit: ezek közül a demokráciába vetett hit komponensei a kontraszelekció feltételezésének kritikai attitűdjével pozitív, a rendszerigazolás tendenciájával negatív korrelációban állnak. A demokráciafelfogásnak a közvéleményt leginkább megosztó faktora az erős állam igénye, amely viszont a rendszerigazolással, az optimizmussal és az akarat kultuszával jár együtt. Az erős állam ideálját jogi formába öntő „húsvéti alaptörvény” több vonatkozásban nem esett egybe a közvélemény domináns várakozásaival.

Restricted access

The principle of natural selection, which emphasizes the role of reproductive fitness, is at the heart of every Darwinian evolutionary theory. It is based on the fundamental assumption that three principles guide the evolutionary process: phenotypic variation, differential fitness, and heritability. According to this general model, individual differences in phenotypic characteristics result in differences in reproductive fitness, and for evolution to occur, these differences must be heritable, that is, reliably passed on via shared genes. Thus, evolutionary theory entails the assumption of genetic predispositions based on genetically inherited adaptations. We propose that this belief in genetic predispositions reflects a distinct form of psychological essentialism, and that it is represented in the lay theories people apply to form mental representations of social groups and to explain and justify the social world that surrounds them. As a consequence, we propose that the belief in genetic predispositions is related to processes of stereotyping, prejudice, and system-justification. Moreover, we argue that this belief helps people to satisfy epistemic needs. We report on data that reveal a significant relationship between the subjective belief in genetic predispositions and basic processes of social cognition as mentioned above.

Restricted access

A nemi szerepet konzerváló vezetői magatartás észlelt igazságossága a szervezeti kultúra és az észlelő szexista hozzáállásának a függvényében

Perceived fairness of gender role conserving and assessing behavior of the leader pending on the organizational culture and the perceiver’s sexist attitude

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Andrea Dallos
and
Judit Kovács

. W. , & C arvallo , M. R. ( 2002 ). Non-conscious forms of system justification: Implicit and behavioral preferences for higher status groups . Journal of Experimental Social Psychology , 38 ( 6 ), 586 – 602

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Orsolya Keresztes-Takács
,
Lilla Lendvai
, and
Anna Kende

of „poor but happy” and „poor but honest” sterotype exemplars on system justification and implicit activation of the justice motive . Journal of Personality and Social Psychology , 85 , 823 – 837

Restricted access

: Osiris . Jost , J. T. ( 2020 ). A theory of system justification . Cambridge : Harvard University Press . Kardos , P. ( 2022 ). A csoporttól a hálózatig: egyén a társas közegben . In Cs. Pléh (szerk.), Pszichológia (p.  679 ). Budapest

Restricted access