Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "társas támogatás" x
  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest, 156–166. Kovács E. − Pikó B. (2007): Nem hagyományos egészségvédő faktorok jelentősége: Család, társas támogatás, egészség. HIPPOCRATES. 3, 91

Restricted access

rizikómagatartása a társas támogatás tükrében . Osiris, Budapest. Pikó B Fiatalok pszichoszociális egészsége és rizikómagatartása a társas támogatás tükrében

Restricted access