Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for :

  • "talent development" x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Bentlakó labdarúgó-korosztályok pszichés-mentális jellemzői

Psychological and mental characteristics of young football players living in dorms

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Zoltán Kiss
,
Barbara Fózer-Selmeci
,
István Csáki
, and
József Bognár

., & Bognár, J. (2014). The new system of the talent development program in Hungarian soccer. Biomedical Human Kinetics, 6, 74—83. 8 Csíkszentmihályi, M. (2011). Élni jó . Budapest: Akadémiai Kiadó

Restricted access

Pozitív pszichológia a tehetséggondozásban

Positive psychology in talent development

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
Szilvia Péter-Szarka

. W. ( 2010 ). Talent development from a positive psychology perspective . Educational Research Journal , 25 ( 1 ), 1 – 12 . C SÍKSZENTMIHÁLYI M

Restricted access

A tanórán és iskolán kívüli tanulási elfoglaltságok motivációjának kvalitatív vizsgálata kiemelkedő kognitív képességű tanulóknál

Qualitative Analysis of the Motivation of Extracurricular and Outside School Learning Activities in Students with High Cognitive Abilities

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Szilvia Fodor
,
Judit Páskuné Kiss
,
János Máth
, and
Ágota Fehér

Potential From a Talent Development Perspective . Journal for the Education of the Gifted , 43 ( 1 ), 19 – 37 . 10.1177/0162353219897850 Gagné , F . ( 2008 ). Building gifts into talents: Brief overview of the DMGT 2.0 . Retrieved 2017. 08. 14. www

Open access

Az adaptív és maladaptív perfekcionizmussal együtt járó motivációs mintázatok feltáró vizsgálata

Exploratory Research of Motivational Patterns Related to Adaptive and Maladaptive Perfecionism*

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Tímea Olajos
,
Ágnes Hőgye-Nagy
,
Katalin Héjja-Nagy
, and
Mária Dávid

Kiss , J . ( 2000 ). A másodoktatás szerepe a képességek fejlesztésében – különös tekintettel a tehetséggondozásra . Doktori értekezés. DE BTK, Pszichológiai Intézet . Piirto , J . ( 2011 ). The Piirto Pyramid of Talent Development . Ashland, OH

Open access

Globális tendenciák a tehetségnevelésben - Tehetséggondozó programok

Global Tendencies in Gifted Education: Gifted Development Programs

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
János Gordon Győri

. Pszichológia , 28 ( 2 ), 113 – 140 . 10.1556/Pszi.28.2008.2.2 Gagné , F . ( 2018 ). Academic talent development: Theory and best practices . In Pfeifer , S. I ., Foley , M ., & Shaunessy-Dedrick , E . (Eds), APA Handbook of giftedness and talent

Open access

Az autizmus és a tehetség kapcsolata neuropszichológiai megközelítésben

The relationship between autism and giftedness in a neuropsychological approach

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
Éva Gyarmathy

A tanulmány a neurológiai alapú teljesítményzavarok, kiemelten az autizmus idegrendszeri fejlődési jellemzőinek a tehetségfejlődés szempontjából történő áttekintése. Az elemzés kiterjed az autizmus és intelligencia kapcsolatára a végrehajtó funkciók, a mintázatfelismerés, a szisztematizálás és a beszéd szerepének kiemelésével és a komplex fejlesztési eljárások hatásának bemutatására. Kiemelt kérdéskör a kreativitás, amely a neuroatipikus fejlődés esetén szintén eltér a szokásostól, és kapcsolatot mutat a pszichotikus állapotokkal. A feltárt összefüggések jelzik, hogy mely tényezők tekintetében van különös gondosságra szükség, amikor az atipikus idegrendszeri fejlődés kiemelkedő képességekkel és erős fejlődésre való törekvéssel párosul. A korai beavatkozás és a környezeti tényezők döntő szerepet játszhatnak a különleges képességnek tehetség irányú fejlődésében. Az autizmus jellemzői mentén a tehetséggondozás számára konkrét lehetőségeket ismertetünk.

Open access

A Szülői Bevonódás a Sportban Kérdőív hazai adaptációja

Hungarian adaptation of Parental Involvement in Sport Questionnaire

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Krisztina Kovács
,
Rita F. Földi
,
Máté Smohai
,
Gábor Géczi
, and
Noémi Gyömbér

.K. ( 2010 ). Holistic approach to athletic talent development environments: A successful sailing milieu . Psychology of Sport and Exercise , 11 ( 3 ), 212 - 222 . Holt , N. , Tamminen , K. , Black , D. , Mandigo , J. , & Fox , K. ( 2009

Open access

A hazai tehetséggondozás programjai, változások az elmúlt három évtizedben

The Programs of Hungarian Gifted Education, The Changes of the Last Thirty Years

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
László Balogh

Programiroda . Balogh , L . ( 2011a ). Theory and Practice in One Conception . In Talent Development and Excellence , 3.1 . 29 – 30 . Balogh , L . ( 2011b ). Research Results and Decision Making . In Conference Summary – Hungarian EU Presidential

Restricted access

Tehetség a munkahelyen 1. A tehetség elméleti megközelítése munkahelyi kontextusban

Talent at Work 1. A Theoretical Approach to Talent in a Workplace Context

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Dóra Klajkó
,
Bonnie Bakurecz
,
Gyöngyvér Csapó
,
Nikoletta Fejes
,
Szilvia Kázmér-Mayer
, and
Andrea Czibor

. Boston : Harvard Business School Press . Pruis , E . ( 2011 ). The five key principles for talent development . Industrial and Commercial Training , 43 ( 4 ), 206 – 216 . 10.1108/00197851111137825 Scullion , H ., Collings , D. G ., & Caligiuri

Open access

A tehetség változó koncepciói

Changing Concepts Of Giftedness

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Rebeka Jávor
,
György Révész
,
László Séra
, and
János Szabó

-worth protection, and growth orientation . In Smith , S . (Ed.), Handbook of Giftedness and Talent Development in the Asia-Pacific . New York, NY : Springer . Carson , S. H . ( 2011 ). Creativity and psychopathology: A Shared Vulnerability Model . Canadian

Open access