Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "talent development" x
  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az edző–sportoló kapcsolat egy labdarúgó akadémián

The Coach–Athlete Relationship at a Football Academy

Educatio
Author:
Máté Kasuba

Absztrakt:

A tanulmány célja, hogy bemutassa egy elit labdarúgó akadémia edzőinek és játékosainak véleménye alapján a tehetséggondozás, beválás, edző–sportoló kapcsolat, család problémaköreit. Kutatásomat egy magyarországi elit labdarúgó akadémián végeztem. Speciálisan ehhez a kutatási témakörhöz tartozó kérdőívvel felmértem az akadémián főállásban dolgozó edzőket (N 1 = 9) és a klub U19-es csapatát (N 2 = 18). Kutatásom eredményei alátámasztják több szakirodalom kutatását is, miszerint az edzőknek és a játékosoknak kölcsönösen empatikusabbnak, nyitottabbnak kellene lenniük egymás felé. Jobban meg kellene ismerniük a másikat mint embert, így talán eredményesebb, sikeresebb lehetne az utánpótlásképzésünk.

Open access

Labdarúgó akadémiások sporton kívüli tevékenységei

Non-Sporting Activities of Soccer Academies’ Players

Educatio
Authors:
József Bognár
,
Zoltán Kiss
,
Diána Déri
, and
István Csáki

Összefoglaló. Vizsgálatunk célja, hogy összehasonlítsa az edzők, a sportolók és a szülők nézeteit és tapasztalatait arra vonatkozóan, hogy az edzők mennyire foglalkoznak a fiatal játékosok sporttevékenységen kívüli életvitelével. A vizsgálatot egy magyar kiemelt labdarúgó akadémián végeztük el, a zárt végű kérdőívet edzők (n = 18), utánpótlás korú labdarúgók (n = 87) és szüleik (n = 80) töltötték ki. Az egészséges életmód, az edzők nevelői attitűdje és az iskolai oktatáshoz kapcsolódó terület tekintetében bizonyos hasonlóság mellett különbség is mutatkozott az alminták között, hasonlóan, a különböző korosztályt képviselő labdarúgók között is. Fontos az edzők azon ismerete és tevékenysége, mely a játékosok sportoláson kívüli életére vonatkozik, mivel ez fejlesztheti az együttműködést és kommunikációt a szülőkkel és a játékosokkal is, így jótékony hatású a közösségre és a teljesítményre is.

Summary. The aim of our study is to compare the views and experiences of coaches, athletes and parents about the extent to which coaches deal with young players’ non-sporting lifestyles. The study was carried out in a Hungarian elite soccer academy, closed-ended questions were answered by coaches (n = 18), young soccer players (n = 87) and their parents (n = 80). In addition to some similarities in terms of healthy living, educational attitudes of coaches, and the area related to school education, there were also differences between the subsamples, as well as between soccer players of different ages. The knowledge and activity of coaches regarding the non-sporting lives of players is important as it can improve collaboration and communication with parents and players as well, thus benefiting the community and performance as well.

Open access

support in this process. The external person usually had some kind of talent-development activity to reinforce their confidence (self-reinforcing mechanism) through direct feedback of his or her personal value (talent), direct and immediate success in an

Open access

sufficient for the student to get hold of adequate knowledge; moreover, if the lecturer performs talent development activities, then this all could lead the student to scientific successes, publications, or even work opportunities ( Pusztai, 2018 ). However

Open access

topics ranging from Hungarian language, history, foreign languages, etc. and also provides a range of opportunities for extracurricular activities and talent development because it teaches both content “as well as process and requires information

Open access

Talent Point accreditation). The most frequent topics include talent development and inclusion for the disadvantaged, and also music education, folk dance, ICT, or the novelty use of tales and puppets. The strengthening of the cooperation with parents

Open access

rely heavily on innovation and talent development to maintain their global competitiveness. Although the structure of doctoral education has been critically examined, given that the introduction of simplified 'borrowing' of programmes from one country

Open access

A mesterséges intelligencia felhasználása az e-learning-alapú oktatási programfejlesztésekben

The Use of Artificial Intelligence in E-Learning-Based Instructional Design

Educatio
Author:
János Ollé

Irodalom/References 1 Allen, W. M., Sites, R. (2012) Leaving ADDIE for SAM: An Agile Model for Developing the Best Learning Experiences . Association for Talent Development. 2 Branson, R. K

Open access

HANNA: Gamifikált digitális tananyag hátrányos helyzetű tanulók nyelvtanulásának segítésére

HANNA: Gamified Digital Supplementary Course – Material Developed for Pupils from Disadvantaged Backgrounds

Educatio
Authors:
Kálmán Abari
,
Fruzsina Szabó
, and
Tünde Polonyi

You Need to Know about Designing Effective Learning Games . Alexandria, VA, Association for Talent Development. 3 Buda M., Pásku J., Polonyi T. & Abari K. (2019) Tények

Open access

relationships to sportpedagogy. Finally, we examined whether any of the sport academies provide opportunities for disadvantaged children. The theoretical background draws upon history and concepts related to Hungarian sport schools and talent development

Open access