Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "terminology" x
  • Architecture and Architectonics x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Sharing-Based Co-Housing Categorization. A Structural Overview of the Terms and Characteristics Used in Urban Co-Housing

A lakhatási formák megosztás-alapú kategorizálása. városi lakhatási formák angol nyelvű terminológiájának áttekintése

Építés - Építészettudomány
Authors:
Annamária Babos
,
Julianna Szabó
,
Annamária Orbán
, and
Melinda Benkő

. Vestbro 2010 Vestbro, Urban Dick: Concepts and Terminology . In: Living Together – Cohousing Ideas and Realities around the World. Proceedings from the International Collaborative Housing Conference in Stockholm . Ed.: Vestbro , Urban Dick . Div

Open access

Abstract

The fourth industrial revolution, often identified as the terminology of Industry 4.0, more and more enforces changes and modifications from each participant of the socio-economic ecosystem. These enforced corrections concern the households, the governmental areas in different degrees, but the operation of the company sectors is rearranged most strongly by them. The study analyses this latter structure in the following respect: which are the most important supports of Industry 4.0 and what kind of competency elements are required from the employees and the management? According to the research data to be introduced, the domestic companies lag behind in preparations for the challenges raised by Industry 4.0; the international experiences are more favourable in this field. After—partial—review of the professional literature, the author concludes that the business sphere is in a condition before paradigm shift due to Industry 4.0. As per the analysis of decision-making based on digitalization, the question in the subtitle is answered—Industry 4.0 does not change fundamentally the traditional management functions of the company sector, but the decision-supporting applications based on digitalization must be learnt and applied. That statement seems to be founded that only company management, being able to live with decision making based on digitalization, can win competitive advantage.

Open access

Az építészeti rekonstrukció eljárását mind tudományos, mind társadalmi szinten országonként és kultúránként eltérő megközelítés jellemzi. Magyarországon a közelmúltban újra előtérbe került a rekonstrukció kérdése, legújabban a budai várba tervezett visszaépítések okán, majd a füzéri vár kiépítése kapcsán. Szabad-e hát rekonstruálni ma Magyarországon, vagy ezt műemléki elveink tiltják? Nos, a rekonstrukció problematikája ennél összetettebb kérdés. Egy részben vagy teljesen elpusztult épület nagymérvű kiegészítése vagy újjáépítése ugyanis inkább társadalmi vagy politikai, mint tudományos vagy szakmai igény eredménye. Minden rekonstrukció kortárs alkotás is egyben, melynek építészeti logikája alapvetően eltér az eredeti épület korabeli építészeti logikájától. A régi és új megkülönböztetésének alapvető igénye pedig további elméleti és gyakorlati kérdéseket vet fel. Végső soron felelős építészeti döntés eredménye az is, hogy a beavatkozás megáll-e ott, ahol a hipotézis kezdődik, vagy ha nem, hol és miért áll meg. A pro és kontra érvek alapos vizsgálata rámutat arra, hogy mennyire tisztázatlan még a hazai műemlék-terminológia rendszere, valamint arra is, hogy a rekonstrukció a műemlékvédelem zavaros határterülete.

Restricted access

The spatial dimension of liturgy

Historical and contemporary accounts of communio-space in Europe’s Latin rite liturgical architecture

Építés - Építészettudomány
Author:
Vilmos Katona

The present study focuses on the spatial aspect of the liturgy, the raison d’être of church building. The topicality of this approach is explained either by the manner of international communication about sacred architecture, or by the work of German architect Rudolf Schwarz (1897–1961), who is cited anew, very often due to his unification of architectural praxis, scientific activity and a life of a devoted man deservedly still influential in the field. A church can be understood by its operative function. Throughout the most important liturgical reform movements of the 20th century, one can get an insight into the spatial concepts of the designers, which, consciously or not, reflect the achievements of these movements even today.

In the contemporary praxis of Latin Rite liturgy, the divorce between the once close-knit aspects of the worship are palpable, thanks to these reforms on the one hand, and their late interpretations on the other. Inspired by autonomous readings, the sacrificial act of the Eucharist (sacrificium) and the symbol of the communal feast (cena) were associated with correspondent models of space. This problem shares root with the frequent contraposition of personal devotion and the communio: the former prevails in oriented spaces, while the latter appears in the central. Spatial concepts capable of respecting both religious devotion and the needs of the community in their primordial unity and theological profoundness, seldom can be found today. Following the terminology of Albert Gerhards and Walter Zahner, these are often referred to as communio-spaces (Communio-Räume). Albeit the proposition of this space type is clearly theoretical, it looks back to important antecedents from the 20th century, and defines a multiplicity of new directions. The story of communio-space spans from Rudolf Schwarz to the contemporary church architecture of Central and Western Europe as well as North America, and still influences the newest designs of liturgical spaces. In Hungary, this recent issue of spatial arrangement is not a question of a substantial debate up to now, yet even this limited number of experiments necessitate the idea and applied examples of communio-space to acquire more attention here as well.

Restricted access

E dolgozat a betontörténet általános kutatásának átfogó összefoglalása az ókortól máig, csak rövid fejlődéstörténet, párhuzamot vonva a magyar betontörténettel is. A francia „béton” etimológiájából kiindulva, a beton fogalmának olyan definícióját javasolja, amellyel történészi és régészeti terminológiai problémák oldhatók meg. Ehhez járul az idetartozó anyagismeret tárgyalása is. Ez a rendkívül kedvező építési mód az embert már a késő kőkor óta kísérte. Folytatódott a korai nagy kultúrákban, kiváltképpen Mezopotámiában és az Égeiszen a római csúcspontig – közismerten az „opus caementitium”-ig. A középkorban elfeledték ugyan az elért betontechnológiát, megalapozódott viszont a modern vastechnológia, valamint teológiai csírával – a teremtés nagyszerűsége – a mechanika tudománya is. Az építés tudományosodása a 17–18. században bontakozott ki, de még határozott hatás nélkül a betontechnológiára. Döntő lépést hozott az „ipari forradalom” a cement feltalálásával és a vas tömegtermelésével, valamint a statika tudomány finomodásával a vasbeton felé. E fejlődésbe Magyarország a korai 18. század óta kapcsolódott be egy hadmérnöki iskola révén Bécsben. 1782-től létezett az úgynevezett Institutum Geometrico Hidrotechnicum Pest-Budán – mérnöki intézet –, ahol építést is tanítottak. Ez lett a Budapesti Műegyetem előde. Magyarországon a 19. század közepe előtt ismert volt a cementbeton, akkor épült a Lánchíd vasszerkezete, majd 1875ben a Nyugati pályaudvar vastetőzetét maga Gustave Eiffel emelte. A modern vasbeton rögtön az 1900-as párizsi világkiállításon történt bemutatása után jutott el ide. A két világháború között kiváló vasbeton eredményeket értek el, a II. világháború után pedig az IPARTERV nemzetközi kitüntetést is nyert sajátos szerkezetmegoldásaiért az ipari építészet terén.

Restricted access

References ASTM , 2010 : ASTM E-1316, Standard Terminology for Nondestructive Examinations , 2010 . Carpinteri , A. 1982 . Fatigue

Restricted access

Transformation of Tools and Conservation of Architecture •

Some Researches on the Use of Digital Systems for the Intervention on the Historical Buildings

Az Építészet Megőrzésének És Észközeinek Atalakulása •

Digitális Rendszerek Használata Történeti Épületeken Végzett Műemléki Beavatkozások Edsetén
Építés - Építészettudomány
Authors:
Donatella Fiorani
,
Marta Acierno
,
Silvia Cutarelli
, and
Adalgisa Donatelli

– Pierdaniele Giaretta : Ontologies and Knowledge Bases: Towards a Terminological Clarification . In: Nicholas Mars (ed.): Towards Very Large Knowledge Bases: Knowledge Building and Knowledge Sharing . IOS Press , Amsterdam 1995 . 25 – 32 . Hajnóczi

Full access

61 70 Dubois D., Gottwald S., Hajek P., Kacprzyk J., Prade H. Terminological difficulties in fuzzy set theory — The case of ‘intuitionistic fuzzy sets’, Fuzzy Sets and

Restricted access

Terminology Standards Development Organization (IHTSDO), Copenhagen , http://www.ihtsdo.org (last visited 10 June 2016 ). [11] Bashshur R. L

Restricted access

in the ASHRAE Standard 55:2017 and ISO 7730:2005 standards [ 5 , 6 ] is what we also use as a basis. Table 1 shows the difference in terminology, when describing human heat sensation based on the aforementioned scales and the range in which the PMV

Open access