Search Results

You are looking at 1 - 10 of 99 items for :

  • "terminology" x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Moving from the terminology debate to a transdisciplinary understanding of the problem

Commentary on: Ten myths about work addiction (Griffiths et al., 2018)

Journal of Behavioral Addictions
Author:
Cristina Quinones

The Terminology Debate Occupational psychologist have studied people’s overengagement with work for some time under the labels of “workaholism,” “compulsive work,” and to a lesser extent, “work addiction” (e.g., Burke, 2001

Open access

 an “existential medicine” ( Letheby, 2017 ; Letheby & Mattu, 2021 , p. 173). The scope of this discussion is limited by the conceptual frames of terminology like spirit and matter, nature and culture, body and mind which is both its theoretical strength and the point

Open access

Whitehead's complex thinking. I would say he is more successful here than most, but for the uninitiated such a sudden introduction of new terminology will be confusing; still as an outline it serves its purpose. It was necessary for the author to attempt to

Open access

of psychoactive substances that alter consciousness primarily via agonism of the 5 HT 2A receptor ( Nichols, 2016 ). Here we follow this terminological convention and focus exclusively on substances of this class, the best-known of which are lysergic

Open access

gained. They also commented extensively on how their experiences with the course helped them to cast aspersions on their previous experiences as learners of mathematics. For many, these comments were accompanied by terminology such as now , I used to

Open access

terminology is adhered to in the presentation. Interviews were asynchronous and Internet-mediated, and participants were encouraged to interact with the interviewer via anonymized email or messaging that protected their identity from the researcher

Open access

Abstract

Human speech shows an unparalleled richness in geographic variation. However, few attempts have been made to understand this linguistic diversity from an evolutionary and comparative framework. Here, we a) review extensively what is known about geographic variation of acoustic signals in terrestrial mammals, using common terminology adopted from linguistics to define different forms of variation (i.e. accents and dialects), and b) examine which factors may determine this variation (i.e. genetic, environmental and/or social). Heretofore, terminology has been used inconsistently within and across taxa, and geographic variation among terrestrial mammals has never been defined as in human speech. Our results show that accents, phonologically different varieties, occur widely in terrestrial mammals. Conversely, dialects, lexically and phonologically different varieties, have only been documented thus far in great white-lined bats, red deer, chimpanzees and orangutans. Although relatively rare among terrestrial mammals, dialects are thus not unique to humans. This finding also implies that such species possess the capacity for acoustic learning. Within primates, the two great apes showing dialects are those who also show extensive cultures in the wild, suggesting that, in hominoids, intricacy of acoustic geographic variation is potentially associated with cultural complexity; namely, both have derived from selection increasingly favoring social learning across varied contexts, including the acoustic domain.

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Dávid Tibor Teszár
,
Judit Csákvári
,
Csaba Pléh
, and
Éva Fülöp

. Harris , J. C. ( 2013 ). New terminology for mental retardation in DSM-5 and ICD-11 . Current opinion in psychiatry , 26 ( 3 ), 260 − 262 . Illyés Gy

Restricted access

A pszichológiai szakirodalmi feldolgozás támogatása a hálózatelemzés módszerével: A tanácsadás pszichológiájának lehetséges taxonómiája

Processing Psychological Literature with the Methodology of Network-Analysis: A Potential Taxonomy of Counseling Psychology

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Csaba Czabán
and
Olivér Nagybányai-Nagy

A pszichológia tudományának vizsgálati területei rendkívül sokszínűek, áttekinthetőségük, belső strukturáltságuk megértése sokszor igen komplex feladat, azonban ennek témakörtől függetlenül megkerülhetetlen lépése a szakirodalom-gyűjtés. Az átfogó jellegű szakirodalmak feldolgozása során alapvetően két fő irányba indulhatunk, egyrészt a kvalitatív jellegű narratív összefoglalók, másrészt pedig a kva.ntitatív jellegű metaanalízisek áttekintését végezhetjük el. A vizsgált terület fogalmi rendszerének feltárását, integrálását az itt bemutatandó hálózatelemzési módszerünk hatékonyan képes támogatni, hiszen nem csak a globális megértés terén, hanem a kutatási fókusz specifikált, új részterületek felé való orientálásában is segítséget nyújthat. Tanulmányunkban a pszichológiai tanácsadás témakörének példáján vezetjük végig ennek folyamatát, egyrészt egy automatizált (web-scraping) adatgyűjtést, másrészt az így kapott adatokon pedig egy hálózatelemzést elvégezve. Eredményként a modularitásalapú közösségdetekció révén a pszichológiai tanácsadás szakirodalmából kirajzolódó hálózatnak a legfontosabb témakörcsoportjait képesek voltunk beazonosítani. Összességében négy fő hálózatfmgmentumot kaptunk, ezek a „földrészek ” képezhetik a pszichológiai tanácsadás világtérképének alapját.

Examining and understanding the different fie lds and areas of psychological science and methodology is a complex, time-consuming task, that invariably requires collecting and processing scientific literature. When deciding on how to process comprehensive scientific literature, we can either choose between (qualitative) narrative reviews or (quantitative) meta-analysis.

The network-analysis methodology is an efficient way of supporting the exploration, research and integration of a specific fiel d’s terminology, not only in terms of global understanding, but also in terms of helping to orient towards new, research-focused subareas.

Our study introduces this methodology using an example from counseling psychology. First it reveals the process of automated data collection (web scraping), then it shows how to process this data by using network-analysis.

As a result, we were able to determine and draw patterns between the key topics of counseling psychology in scientific literature in the fiel d of modularity-based community detection. Altogether we obtained four main network fractures, whereas these fig uratively speaking „continents” could build the fundamentals of the counseling psychology world-map.

Open access

Háttér és célok: A tanulmányban bemutatjuk a Grounded Theory (GT) módszertanának történeti és tudományfi lozófi ai alapjait, valamint ismertetjük a megközelítésen belül kialakult különböző irányzatok legfontosabb jellemzőit. A GT-módszertanon alapuló empirikus kutatások szemlézésével és értékelésével illusztráljuk a felhasználás lehetséges módjait. Kitérünk a módszer alkalmazása során a magyar nyelvű szakirodalomban fellépő szóhasználati problémákra is, és javaslatot teszünk ezek feloldására.

Módszer: A módszertani szempontok ismertetése során áttekintjük a GT-módszerek alapjait és jellemző dilemmáit a kutatási kérdés megfogalmazásától és a mintaválasztástól a szövegek elemzésének lépésein át az elméletképzésig és az eredmények ismertetésének módjáig.

Eredmények: A GT-módszerek egy lehetséges alkalmazását saját kutatásunk összefoglalásával demonstráljuk. Krónikus betegek és családtagjaik otthoni tapasztalatait feltáró interjús kutatásunk során egy háromszintű kódrendszert dolgoztunk ki a környezeti érzelmi önszabályozás folyamatainak leírására, majd ebből egyedi megalapozott elméletet (substantive theory) fejlesztettünk. Az elemzési folyamatot néhány fontos kutatói döntés bemutatásán keresztül tekintjük át.

Következtetések: A GT-módszertan sokféle kutatási kérdésre alkalmazható, rugalmas kvalitatív eljárás. Az összefoglalásban kísérletet teszünk arra, hogy megfogalmazzunk néhány egyszerűen alkalmazható szempontot, melyek segítenek a módszer alkalmazásának indikációjával kapcsolatos kutatói döntésekben és más kvalitatív módszerekkel való összevetésben.

Restricted access