Search Results

You are looking at 1 - 10 of 204 items for :

  • "terminology" x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

References 1 Fogarasi K. Terminological problems of types and descriptions of injuries in accident surgical diagnostic reports. In: Silye M. (ed.) Porta Lingua

Open access

Moving from the terminology debate to a transdisciplinary understanding of the problem

Commentary on: Ten myths about work addiction (Griffiths et al., 2018)

Journal of Behavioral Addictions
Author:
Cristina Quinones

The Terminology Debate Occupational psychologist have studied people’s overengagement with work for some time under the labels of “workaholism,” “compulsive work,” and to a lesser extent, “work addiction” (e.g., Burke, 2001

Open access

Sebészeti varrógépek: definíciók és fogalomtár

Surgical staplers: definitions and functions

Magyar Sebészet
Authors:
Tamás Molnár F.
,
Péter Zsoldos
, and
Attila Oláh

Összefoglaló. A szerzők a sebészeti varrógépekkel kapcsolatos technikai fogalmak rendszerezett definícióját végzik el. Nem titkolt céljuk a sebészeti eszközök közbeszerzése során észlelhető félreértések elkerülése, a kettős vagy még többes értelmezések tisztázása, a fogalmak egyértelműsítése.

Summary. Definition and systemic review of the different surgical staplers are offered in a comprehensive manner. Improved efficacy in tender decisions, better understanding and usage of clear categories are the main targets of the present overview.

Open access

Az életvégi orvosi döntéseknek csak egyike az eutanázia javallata. E kérdéskörnek a betegágy melletti klinikai történésekkel összefüggő szabatos meghatározása az etikai, a jogi és az orvosi szakirodalomban nem teljes körű. A különböző életvégi események csoportosítására tett kísérlet ez az írás, amelynek célja annak tisztázása, hogy közülük melyek nem sorolhatók a passzív eutanázia fogalomkörébe. Az eutanázia nem jogi kategória. A közkeletűen használt két kifejezés az aktív és a passzív eutanázia, egyszerűsítések, amelyek különböző célú cselekményt takarnak, amelyeknek a szakmai szakszövegekben történő használata zavaró is lehet és félreértésekre adhat okot. Az életvégi terápiás döntéseket a céljukra tekintettel különböztetjük meg. A MOK meghatározásából kiindulva és gyűjtőfogalmat használva, csak az a cselekmény eutanázia, amikor a cselekvésnek vagy nem cselekvésnek célja, kegyelemből, szenvedő embertárs érdekében, életének a megrövidítése vagy kioltása. Ismertetjük az aktív, a passzív és a kényszereutanázia fogalmait. Az indirekt és az intermedier eutanázia fogalmait, mint félremagyarázásokra okot adókat, nem használjuk. Nem tartjuk egyértelmű kizáró oknak az eutanázia fogalomköréből a laikusok segítségét és részvételét a kivitelezésben, és nem tartjuk csak orvoshoz köthető fogalomnak. Ismertetjük azokat az életvégi orvosi döntéseket, amelyeket nem sorolunk a passzív eutanázia fogalomkörébe, ezek: a hasztalanná vált kezelés és életfenntartó eljárások visszavonása, a beteg elengedése, a terápia eszkalációjának ellenjavallata, a palliatív terápia alkalmazása, a szenvedés csillapítását szolgáló kezelés, a kompromisszumos medicina, az újjáélesztés javallatának mérlegelése és a költséghatékony terápia választása. Érintjük az élő végrendelet kérdéskörét, működésképtelenségének okát és viszonyát az aktív és passzív eutanáziához. Az életmentő és életfenntartó kezelés jogi szabályozásának a kérdése kapcsán foglalkozunk az egészségügyi jogalkotástól elvárható szellemiséggel. Orv. Hetil., 2010, 43, 1769–1775.

Restricted access

injuries. A population-based study. Arch Ophthalmol. 1990; 108: 603–606. 5 Kuhn F, Morris R, Witherspoon CD. Birmingham Eye Trauma Terminology (BETT): terminology and classification

Open access

Egy büntetlenül maradt gyermekbántalmazás tanulságai

Lessons of an unpunished child abuse

Orvosi Hetilap
Authors:
Gábor Simon
,
Miklós Angyal
,
Katalin Dérczy
, and
Veronika Heckmann

Sirokmány V, Fogarasi K, Patonai Z. Child abuse or accident? Terminological expectations of clinical documentation of child injuries. In: National and international partnership for command of a language – XXII. SZOKOE

Open access

A tápláltsági állapot bioimpedancia-alapú meghatározásának lehetősége a rehabilitációban

Possibility of bioimpedance-based nutritional status assessment in rehabilitation

Orvosi Hetilap
Authors:
Babett Tóth
,
Dóra Terjék
,
Rebeka Nagy-Kónya
, and
Zoltán Dénes

Pract. 2022; 37: 35–40. 4 Cederholm T, Barazzoni R, Austin P, et al. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clin Nutr. 2017; 36

Open access

A szteroidterápia hatása az intraocularis nyomásra

Effect of steroid therapy on intraocular pressure

Orvosi Hetilap
Authors:
Andrea Hámor
,
Roland Markó
,
Tibor Rák
, and
Adrienne Csutak

: 478–483. 2 European Glaucoma Society terminology and guidelines for glaucoma, 4th edition – Chapter 3: Treatment principles and options Supported by the EGS

Open access

Egy nemzetközi nyelészavarszűrési módszer hazai adaptálása

Hungarian adaptation of an international swallowing screening method

Orvosi Hetilap
Authors:
Pál Tamás Szabó
,
Viktória Műhelyi
,
Tímea Halász
,
Katalin Anna Béres-Molnár
,
András Folyovich
, and
Zoltán Balogh

–211. 20 Cichero JA, Lam P, Steele CM, et al. Development of international terminology and definitions for texture-modified foods and thickened fluids used in dysphagia management: the IDDSI

Open access

Felnőttkori B-típusú Niemann–Pick-betegség szemészeti manifesztációja

Ocular manifestation of an adult Niemann–Pick disease type B

Orvosi Hetilap
Authors:
Orsolya Angeli
,
Zoltán Nagy
, and
Miklós Schneider

Hallervorden–Spatz eponym to the molecular terminology. [A Hallervorden–Spatz-eponimától a molekuláris nevezéktanig.] Orv Hetil. 2017; 158: 1723–1727. [Hungarian] 7

Open access