Search Results

You are looking at 1 - 10 of 66 items for :

  • "trace elements" x
  • Earth and Environmental Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Central European Geology
Authors: Vladimir Naumov, Vladimir Kovalenker, Gheorghe Damian, Sergei Abramov, Maria Tolstykh, Vsevolod Prokofiev, Floarea Damian, and Ioan Seghedi

Naumov, V.B., V.A. Kovalenker, V.L. Rusinov 2010a: Chemical Composition, Volatile Components, and Trace Elements in the Magmatic Melt of the Kurama Mining District, Middle Tien Shan: Evidence from the Investigation of Inclusions in Quartz. — Geochemistry

Restricted access
Central European Geology
Authors: Ubul Fügedi, László Kuti, Daniella Tolmács, Ildikó Szentpétery, Barbara Kerék, Tímea Dobos, András Sebők, and Rita Szeiler

South of the Sudetes and Tatra Mountains young sediments contain more of almost all micro- and mesoelements than those to the north of the Carpathian Mountains, which were covered by ice during the Late Pleistocene. As detailed investigations show this larger unit is a collection of many individual geochemical regions, among which there are four on the area of Hungary: the region of soil calcification in the central part of Hungary, the slope debris of the foothills of the Eastern Alps, the floodplains of the rivers of Eastern Hungary that are contaminated with the waste material of heavy industry, and the rest of the country. No general geochemical background can be given to the whole; the background value intervals for each element shall be given for each geochemical region separately. In Eastern Hungary, where those rivers flow that originate from the heavy industrial centers of Transylvania and Slovakia, the toxic elements can locally exceed the limit value. In the central part of the country, however, the micro-elements are frequently found below the minimum concentration required, since a carbonate accumulation zone develops above the groundwater level and the carbonate minerals contain low amounts of nutrient elements.

Restricted access

: Mantle source characteristics for Miocene-Pleistocene alkali basalts, Carpathian-Pannonian Region: A review of trace elements and isotopic composition . In: H. Downes , O. Vaselli (eds): Neogene and Related Magmatism in the Carpatho-Pannonian Region

Restricted access

Következtetések és összefoglalás

A majd’ 50 km2-es Bugaci-mintaterületen négy sekélyfúrásos vizsgálati programot végeztünk el. A vizsgálati eredmények közül az 1998–99-es mintázás nyomelem-adatainak eleddig hiányzó értelmezését adjuk közre.

A buckákon futóhomok, a laposokon agyagos–finomkőzetlisztes üledék található; ez utóbbi jelentős része karbonátiszap. Bár a laposok gyakorlatilag lefolyástalanok, a buckák–laposok helyzete nem állandó, így a rájuk jellemző üledékek is keverednek. A laposok alatti talajvízben és a laposok felszínén az időszakos tavakban a bepárlódás miatt megnő az oldott ion (só-) tartalom. A szedimentológiai és nyomelem-vizsgálatok alapján két sajátos környezetet érdemes kiemelni: a mai/archív felszíneket, amelyeken több a durvaszemcsés homok, valamint a semlyékek karbonátos, finomszemcsés üledékeit.

A felszínhez közel — a mészakkumuláció komponensei, azaz a Ca, Mg, Sr, Ba, CO3 2−, SO4 2−, PO4 3− (FÜGEDI et al., 2006) kivételével — az eolikus és a tavi üledékekben is minden vizsgált elemből jóval kevesebb van a Magyarországon általában szokásosnál. Ebben az értelemben a Bugaci-mintaterület jól reprezentálja Magyarország középső geokémiai nagytáját. Az ezen a nagytájon másutt megfigyelt törvényszerűségekkel teljes összhangban a karbonátok felhalmozódása közben az üledékekből valamennyi egyéb ion kimosódik: minél jobban oldódik, annál intenzívebben.

A Scheibler-módszerű, illetve áztatásos karbonáttartalmak csak nagyon lazán korrelálnak a Ca és Mg savoldható koncentrációival, mivel a kioldásos elemzéseket erősen befolyásolják egyéb tényezők (más sóásványok, az üledék diagenizáltsága). Az együtt előforduló, kiugróan nagy Cr- és Mo-tartalmakat automatikusan szennyezésnek kell tekinteni.

A tavi mésziszapokban a Ca/Sr arányt biogén folyamatok határozzák meg; ugyanezen iszapok kiugró S-tartalma bepárlódás eredménye. A mészakkumuláció elemcsoportja (Ca, Mg, Sr, Ba, CO3 2−, SO4 2−, PO4 3−) kivételével minden vizsgált elemből a Magyarország legnagyobb részén szokásosnál jóval kevesebb fordul elő. A tavi mésziszapok a Sr-tartalmak alapján megbízhatóan elkülöníthetők a mélyebb helyzetben kialakult mészakkumulációs szintektől.

A mintaterület talajai (főleg a homoktalajok) közepesen rézhiányosak és erősen cinkhiányosak.

Restricted access

Core samples of metamorphic rocks from the Sarkadkeresztúr Basement High (Békés-Codru Unit, Tisza Mega-unit) were examined, consisting mainly of two-feldspar augengneiss, garnet-andalusite-staurolite-bearing micaschist and paragneiss. The protolith of the plagioclase-microcline-augengneiss was found to be S-type granite (syenogranite) of unknown age. According to the major element analyses the protoliths of the studied metagranitoids of this basement can be classified as a syenogranite of metaluminous and peraluminous character displaying subalkaline affinity and a calcic granitic composition. The REE patterns are characterized by a slight enrichment of the light REEs and negative Eu and Yb anomalies. On the basis of discrimination diagrams for major and trace elements, the studied rocks were formed in a syn-collisional (continent-continent collision zone) tectonic environment. The low-pressure amphibolite facies metamorphism, which affected this basement, can be assigned to the Variscan.

Restricted access
Acta Geologica Hungarica
Authors: Gyula Szöőr, Péter Rózsa, Bart Vekemans, László Vincze, Freddy Adams, Imre Uzonyi, Árpád Z. Kiss, and Imre Beszeda

Impact material, especially magnetizable tiny grains (spherules, globules and platelets) of Barringer Meteor Crater (Arizona) was studied by combined nuclear analytical techniques. The samples were analyzed first by micro-proton-induced X-ray emission (PIXE) and deuteron-induced gamma-ray emission (DIGE) methods. In this way it was possible to determine the distribution of elements down to carbon. Using micro-synchrotron radiation X-ray fluorescence technique (SRXRF) we could determine medium and high atomic number trace elements such as the platinum-group metals. Our methodological developments made it possible for the first time to carry out quantitative analysis for more than 40 elements, providing new perspectives for the interpretation of the impact materials. Various compositions of the findings around the Barringer Crater were compared to analytical data of similar objects found in Carpathian Basin to elucidate their origin. This paper summarizes the more important results obtained by using ion beam microanalytical techniques.

Restricted access

Abstract

I have studied the Raman spectroscopic signatures of nanodiamonds from the Allende meteorite, in which some portions must be of presolar origin as indicated by the isotopic compositions of various trace elements. The spectra of the meteoritic nanodiamonds show a narrow peak at 1326 cm−1 and a broad band at 1590 cm−1. Compared to the intensities of these peaks, the background fluorescence is relatively high. A significant frequency shift from 1332 to 1326 cm−1, peak broadening, and appearance of a new peak at 1590 cm−1 might be due to shock effects during formation of the diamond grains. Such changes may have several origins: an increase in bond length, a change in the electron density function or charge transfer, or a combination of these factors. However, Raman spectroscopy alone does not allow distinguishing between a shock origin of the nanodiamonds and formation by a CVD process, as is favored by most workers.

Restricted access

261 Stefanovits, P., 1999: Talajtan (Pedology). - Mezodblac;gazda Kiadó, Budapest, 470 p. Taylor, R., M., R. M. McKenzie 1966: The Association of trace elements

Restricted access

2008 17 643 653 Adriano, D.C. 2001: Trace Elements in Terrestrial Environments: Biogeochemistry, Bioavailability and

Restricted access

Abstract

In the Tokaj Mts (NE Hungary), which is a part of the Inner Carpathian Volcanic Arc, large amounts of intermediate-acidic calc-alkaline volcanic rocks accumulated in a N-S oriented graben-like structure during the Badenian-Sarmatian-Pannonian period, in relation with the closure of the Alpine Tethys (Penninic) ocean. Although previous research on volcanism and related hydrothermal processes produced a huge number of K/Ar age data no systematic petrochemical database has been available up to now from the Tokaj Mts. In this study we publish new results of geochemical analyses completed on systematically collected basaltic, andesitic, dacitic and rhyolitic rocks, and of the spatialtemporal evaluation of petrochemical signatures, with special reference to origin of magmatism and relationships of rhyolite to hydrothermal mineralization. In the southern Tokaj Mts rhyolite contains K-feldspar phenocrysts, while this phenomenon is absent in the rhyolite from the northern areas of the mountains. In accordance with this, significant potassium enrichment occurs in the south (whole rock K2O content varies between 4.35 and 5.61 wt%), whereas rhyolite from the northern Tokaj Mts is less enriched in potassium (K2O content is from 3.28 to 5.1 wt%). The most significant difference between the northern and southern dacite is the age of their formation. They were formed at the same time as rhyolite and andesite (between 13.4 and 11 Ma) in the northern Tokaj Mts, while they are much younger (10.57–10.1 Ma) in the southern Tokaj Mts, where they post-date hydrothermal activity. The boron content (10.1–52.12 µg/g) and the patterns of other trace elements of the volcanic rocks show typical subduction-related features; however, direct influx of subduction-related fluids during magma generation can be excluded. A more plausible explanation for the magma genesis is decompression melting of a previously metasomatized mantle, enriched with subduction-related components. Additionally, the unmineralized northern rhyolite samples contain much less Cl (usually below 0.2 wt%) than the high-K rhyolite in the southern part of the Tokaj Mts (usually more than 0.2 wt%), which correlates with the presence/absence of spatially and temporally related epithermal mineralization in these areas.

Restricted access