Search Results

You are looking at 1 - 10 of 46 items for :

  • "winter wheat" x
  • Biology and Life Sciences x
  • Earth and Environmental Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Csathó, P. , 1991. Evaluation of the model for AL-P correction on the data base of winter wheat field P-trials in Hungary between 1960–1990. In: XXIII. Georgikon Napok. 2 . 47–52. Keszthely. Csathó P

Restricted access

. Water availability – a stressor influencing quantity and quality of winter wheat ( Triticum aestivum L.) yield. Cereal Research Communications. 37. (Suppl.) 361–364. Koltai, G. et al., 2008. Plant water

Restricted access

–1777. Kincses S.-né, 2002. Effect of NPK fertilization on the amount and element content of winter wheat and maize grain yield (In Hungarian) In: Conference on Topical Questions of Agrochemistry, Debrecen, June. (Eds.: Győri, Z. & Jávor, A. ) 163–171. DE

Restricted access

water availability on winter wheat ( Triticum aestivum L.) yield characteristics. Agrokémia és Talajtan. 59 . 151–156. Klupács H. Impact of water availability on winter wheat

Restricted access

Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) tizenkét NPK kezeléskombinációjában, kilenc termőhelyen vizsgáltuk az NPK-trágyázás hatását az őszi búza és a kukorica termésére és a talajok 0,01 M CaCl2-oldható tápelemtartalmára. A termőhelyek: Bicsérd (BI), Hajdúböszörmény (HA), Iregszemcse (IR), Karcag (KA), Keszthely (KE), Kompolt (KO), Mosonmagyaróvár (MO), Nagyhörcsök (NA), Putnok (PU). Az NPK kezelések: 000, 101, 111, 121, 201, 220, 221, 222, 331, 341, 421, 441. A N- és P-kezelések a kódoknak megfelelően 50 kg N, ill. P2O5·ha−1, a K-adagok 100 kg K2O·ha−1 hatóanyag-mennyiséggel növekszenek. Az őszi búza termésadatok a 23., 24., 27., 28. és 31. évi kísérletekből, a kukoricatermések a 25., 26., 29. és 30. évből származnak.Az NPK-kezelések jelentősen növelték az őszi búza és a kukorica öt-, illetve négyéves átlagtermését, szignifikáns különbségek jöttek létre a termőhelyek átlagában. Az NPK-kezelések különböző érvényesülése az egyes termőhelyeken az eltérő ökológiai viszonyok, köztük a különböző eredeti tápelemtartalom és szolgáltató képesség következménye.Az NPK-kezelések hatására a talajok 0,01 M CaCl2-oldható tápelemtartalma is jelentősen változott. A növények tápelemigényét meghaladó kezelések tartamhatásaként tápelem-felhalmozódás igazolható mindhárom tápelem esetében. A növények szükségletét meghaladó N-adagok, a karbonátos talajokat és a nagy agyagtartalmú kompolti (KO) talajt kivéve csökkentették a talaj pH-t. A másodfokú görbék az őszi búza ötéves termésátlaga és a 0,01 M CaCl2-ban mért összes-N, P- és K-tartalom közötti összefüggéseket szemléltetik termőhelyenként.A legnagyobb kezeléshatások azokon a talajokon igazolhatók, melyeken a kontroll 0,01 M CaCl2-oldható összes-N értéke kisebb, mint 5–10 mg·kg−1. A 15,0 mg·kg−1 érték felett altalaban nem érvényesült a nitrogén termésnövelő hatása. Kivételt képez a tápanyagban gazdag, hajdúböszörményi nem karbonátos réti talaj. A foszfor termésnövelő hatása 2,0 mg P·kg−1 érték felett — a karbonátos réti talaj kivételével — általában nem érvényesül. Az összefüggéseket jellemző R2 meghatározottsági tényezők a legkisebbek az őszi búza és a talaj 0,01 M CaCl2-oldható K-tartalma között, ami az egyéb tényezők nagyobb szerepére utal.A bemutatott eredmények igazolják, hogy a 0,01 M CaCl2-oldható N-, P- és Kfrakciók alkalmasak a tápanyaghiány és -felesleg jellemzésére. Egyben igazolják, hogy az eltérő ökológiai viszonyok között nagyobb terméskülönbségek jöhetnek létre, mint a kezelések hatására. A környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás megköveteli a tápanyagok eltérő érvényesülésének figyelembevételét.A termésadatok átengedéséért köszönet az OMTK Hálózati Tanács elnökének, titkárának, és valamennyi kísérletfelelősnek.

Restricted access

Authors studied the effect of copper nutrition on the yield, kernel weight and raw protein content of winter wheat. Copper was applied in the form of copper tetramine hydroxide that was produced from a clean copper containing waste originating from microelectronical industry. After suitable chemical transformation this waste can be used as an excellent secondary raw material for the preparation of copper fertilizer. The foliar application of copper tetramine hydroxide complex at the phenological phase of tillering significantly increased the yield, kernel weight and raw protein content of winter wheat. The calculated copper doses that gave the maximum yield, raw protein content and kernel weight were 1.04, 1.12 and 0.77 kg ha -1 respectively.

Restricted access

hatása az őszi búza minőségére (Impacts of fertiliser application on winter wheat quality) . Agrofórum . 17 . ( 9 ) 14 – 16 . Győri Z

Open access

YŐRI , Z. , R UZSÁNYI , L. , J ÁS ZBER ÉNYI , I. , V ÁGÓ I. & L OCH , J. , 1996 . The Effect of N and P application on the Mn, Cu, and Zn content of the winter wheat . In: Fertilizers and Environment. Development in Plant and Soil Sciences

Restricted access

Six wheat varieties representing different genotypes were tested under exposed and protected conditions in a three year herbicide provocation field trial at Nagygombos, Hungary. Three types of herbicide treatments (fluroxipir, bromoxynil and dicamba ai.) were applied in comparison with untreated and mechanical treated controls. Weed populations were sorted into two major groups according to the level of their occurrence. The result of experimental treatments were evaluated and  weed tolerance of varieties was determined. The magnitude of weed populations has shown significant differences. All weed control treatments, including chemical and mechanical applications, had an influence on weed development. Herbicide treatments had about fifty per cent, while mechanical applications had a nearly hundred per cent effect concerning weed reduction. The latter can be considered as a level of total weed extinction. High weed canopies were observed in the case of untreated controls only. Wheat cultivars have shown a variety specific yield response. The results obtained suggest varietal differences concerning weed tolerance. The extent of yield losses between wheat cultivars ranged from 4 to 18 per cent of grain yield. In the trial Martonvásári 19 and Martonvásári 21 wheat varieties were proven to have the best weed tolerance abilities. 

Restricted access

Leírtuk a hazai szakirodalomban talált 1960–2000 közötti szabadföldi őszi búza P-hatás kísérletek adatbázisán a P kontroll-(NK-) parcellák AL-P2O5-tartalma és a relatív termésben (NK/NPK, %), ill. a terméstöbbletekben kifejezett (NPK-NK, t/ha) P-hatások közötti összefüggéseket. A Sarkadi–Thamm féle, Neubauer rozs csíranövény kísérlettel kalibrált AL-P korrekciós modell értékelését is elvégeztük a szabadföldi kísérletek adatbázisán.

A Sarkadi–Thamm féle AL-P korrekciós modell jelentősen javította a P kontrollparcellák AL-P-tartalma és a relatív termésben, ill. terméstöbbletben kifejezett P-hatások közötti összefüggések szorosságát hazai szabadföldi őszi búza P-hatás kísérletek adatbázisán. Az adatbázison elvégzett, az átlagos eltérés (ÁE) minimalizálására törekvő további optimalizálásokkal az összefüggés szorossága kis mértékben tovább javítható volt.

Az AL-P korrekciót az összes (savanyú + meszes) talajra együtt elvégezve sem a Sarkadi–Thamm féle AL-P korrekciós modell, sem a hazai szabadföldi őszi búza Phatás kísérletek adatbázisán optimalizált új modellek nem voltak képesek megfelelő új AL-P ellátottsági határértékek közvetlen becslésére. Amennyiben az optimalizálást külön a savanyú és külön a meszes csoportra végeztük el, és a modell egyes paramétereiben minimalizálást, illetve maximalizálást hajtottunk végre, lehetővé vált az új AL-P ellátottsági határértékek közvetlen megállapítása az új AL-P korrekciós modellek segítségével. A határértékek jóságát az adatbázison ellenőriztük. Az új P-ellátottsági határértékeket beépítettük új, számítógépes, költség- és környezetkímélő trágyázási szaktanácsadási rendszerünkbe.

Restricted access