Search Results

You are looking at 1 - 10 of 54 items for :

  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

placebos among Hungarian GPs — a preliminary research report Clin. Exp. Med. J. 5 21 – 25 . [22]. N. Lynöe B. Mattsson M. Sandlund 1993 The attitudes of patients and physicians towards placebo treatment — a comparative study Soc

Restricted access
Physiology International
Authors:
György Szigeti
,
Gábor Schuth
,
Tamás Kovács
,
Péter Revisnyei
,
Alija Pasic
,
Ádám Szilas
,
Tim Gabbett
, and
Gábor Pavlik

(GPS) technology is widely used for recording and analysing match and training load of players [ 2 ]. Despite the general popularity of GPS, it also has its limitations. Closed stadiums, indoor training sessions, sampling frequency, and other external

Restricted access

Abstract

Some ethical and practical aspects of the therapeutic use of placebos among Hungarian GPs (N = 94) were investigated in a questionnaire study. The majority of the responding GPs had already used placebos in their praxis. Placebo therapy was held effective on subjective symptoms by 52.7% of the responding physicians, and on both subjective and objective symptoms by 41.8%. The symptoms most commonly and successfully treated were anxiety, fatigue, sleep disorders and functional problems. GPs usually use vitamins, complementary medicines and sedatives as placebos. Most commonly, the therapy was considered ethically permissible if it was for the patient’s benefit (83.7%). Most of the physicians suggested formulating an official proposal on the therapeutic use of placebos to help in everyday medical practice. As recent research findings also support the efficacy of the placebo therapy in various conditions, its total prohibition clearly needs reconsideration.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Szilvia Ádám
,
Péter Torzsa
,
Zsuzsa Győrffy
,
Krisztián Vörös
, and
László Kalabay

Hays, R., Wynd, S., Veitch, C. és mtsai: Getting the balance right? GPs who chose to stay in rural practice. Aust. J. Rural Health, 2003, 11 , 193–198. Veitch C. Getting the

Open access

the training. Training load The players' physical activity during each training session was monitored using an athlete monitoring system with a 10-Hz GPS unit integrated with a 100-Hz

Open access

. 17% of patients) [ 74 ]. The cardiac autonomic system includes thousands of neurons located in ganglionated plexuses (GPs) in the epicardial fat pads that project axons to widespread regions of the heart. Four of the 7 main GPs are

Open access

, Andrillat C, Fouilloux P. Pre-travel advice seeking from GPs by travellers with chronic illness seen at a travel clinic. J Travel Med. 2016; 23: pii: taw013; 10.1093/jtm/taw013 15

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Alexandra Valenčáková
,
Monika Sučik
,
Oľga Danišová
,
Petra Kandráčová
,
Martin Tomko
, and
Igor Valocký

. 1. Makovica GPS: 48.85114, 21.49256 wild boar 13 – – 1 E

Restricted access

Betegutak myeloma multiplexben – egy felmérés tanulságai

Patients’ journey in multiple myeloma – lessons from a survey

Hematológia–Transzfuziológia
Authors:
László Váróczy
,
Eszter Kun
, and
Sándor Tóth

Absztrakt:

A myeloma multiplexben szenvedő betegek kezelési és túlélési eredményei az utóbbi években jelentősen javultak. A diagnózis felállítása ugyanakkor nem könnyű, hiszen a klinikai tünetek számos egyéb, banális kórképet is utánozhatnak.

Vizsgálatunk során anonim, önkitöltős kérdőív segítségével szereztünk információkat myeloma multiplexben szenvedő betegekről, érintve a demográfiai jellemzőket, a diagnózis megszületésének körülményeit, a kezeléseket, az életkörülmények változását a kórlefolyás során.

A 2017. október – 2018. január közötti időszakban összesen 39 főt (20 nő, 19 férfi, átlagéletkor: 63 év) vontunk be a felmérésbe. A betegek 69%-ánál panaszok miatt indult el kivizsgálás, de 31%-nál a diagnózist tünetmentes állapotban, véletlenszerűen állapították meg. Az esetek csaknem felében kevesebb mint 3 hónap után született meg a myeloma multiplex diagnózisa, ám 21%-ban 1 évnél is hosszabb telt el. A betegek benyomása szerint a diagnózisig eltelt idő alatt az állapotuk inkább rosszabbodott. A betegek többsége háziorvosnál, reumatológusnál, illetve belgyógyásznál jelentkezett először a panaszaival. A diagnózis megismerésekor elsősorban negatív érzelmek uralkodtak el rajtuk. A betegek többsége részletes vagy rövid tájékoztatást kapott a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról. A betegségükkel és a kezelési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatást többnyire megfelelőnek ítélték, ugyanakkor 26% számolt be arról, hogy a kapott tájékoztatást csak részben értette meg. Többségük kombinált kezelésben részesült, mely tablettás és injekciós készítményt is tartalmazott, kétharmaduk esett át őssejt-transzplantáción, 8%-uk pedig alternatív terápiás eljárást is kipróbált. A kezelési eljárás kiválasztásakor döntő szempont volt az élettartam meghosszabbítása és a jó életminőség megóvása. A legfőbb problémát a terápia mellékhatásai és a negatív emóciók (félelem, bizonytalanság, stressz) jelentették.

Eredményeink megerősítik, hogy a myeloma multiplexes betegek gondozása során az effektív diagnosztikai és terápiás eljárások mellett fontos szerepe van a megfelelő tájékoztatásnak és pszichés vezetésnek is.

Open access

Resources Hungarian G.P’s Core Competencies. [A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a Háziorvosi Hatásköri Listáról.] Egészségügyi Közlöny 2011; 61(7): 1317–1378. [Hungarian

Restricted access