Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • "distributivity" x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Vizsgálatunkban két volt szocialista ország, Lengyelország és Magyarország válaszadóit hasonlítottuk össze a szerint, hogyan vélekednek az országaikban tapasztalható társadalmi viszonyok igazságosságáról. Az összehasonlítás különösen azért érdekes, mert megmutathatja, hogy a Magyarországon a rendszerváltás óta tapasztalható elégedetlenség mennyiben tulajdonítható a magával a rendszerváltással járó, sokszor problematikus és ellentmondásos társadalmi átalakulásnak. Az eredmények a két ország válaszadóinak hasonlóságát mutatják. A kutatás során megvizsgáljuk az igazságossággal kapcsolatos nézetek mérésére használt Likert-skálák alkalmazhatóságát is.

Restricted access

A bocsánatkérés és a jóvátétel hatása a megbocsátásra közeli és távoli kapcsolatokban

The impact of apology and compensation on forgiving in close and distant relationships

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Gábor Papp
and
Judit Kovács

HIEL , A. ( 2013 ). Money isn’t all that matters: The use of financial compensation and apologies to preserve relationships in the aftermath of distributive harm . Journal of Economic Psychology , 35 , 95 – 107

Restricted access

GÜTH, W. (1988) On the Behavioral Approach to Distributive Justice. A Theoretical and Experimental Investigation. In Maital, Shlomo (ed.) Applied Behavioral Economics. Vol. II . 703-717. Brighton

Restricted access

. D eutsch , M. ( 1975 ). Equity, equality, and need: What determines which value will be used as the basis of distributive justice ?. Journal of Social Issues , 31 , 137 – 149

Restricted access

A nemi szerepet konzerváló vezetői magatartás észlelt igazságossága a szervezeti kultúra és az észlelő szexista hozzáállásának a függvényében

Perceived fairness of gender role conserving and assessing behavior of the leader pending on the organizational culture and the perceiver’s sexist attitude

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Andrea Dallos
and
Judit Kovács

). Organizational citizenship behavior in performance evaluations: Distributive justice or injustice ? Journal of Business and Psychology , 24 ( 4 ), 409 – 418 . J ost , J. T. , P elham , B

Restricted access

Az együttműködő személy figyelmessége és eredményessége által keltett benyomások a megfigyelőben: tesz-e különbséget a társas értékorientáció kétféle szemüvege?

Impressions about the cooperativeness of an actor in the eye of an observer: The effects of offered voice opportunities and productive cooperation. Does social value orientation make any difference?

Pszichológia
Authors:
Judit Kovács
,
Ágnes Bernáth
,
József Pántya
, and
Gábor Papp

of Personality and Social Psychology , 75 ( 2 ), 394 – 407 . 3. Brockner , J. , Siegel , P. ( 1996 ): Understanding the interaction between procedural and distributive justice

Restricted access

Are costly apologies universally perceived as being sincere?

A test of the costly apology-perceived sincerity relationship in seven countries

Journal of Evolutionary Psychology
Authors:
Yohsuke Ohtsubo
,
Esuka Watanabe
,
Jiyoon Kim
,
John T. Kulas
,
Hamdi Muluk
,
Gabriela Nazar
,
Feixue Wang
, and
Jingyu Zhang

E. Van Dijk 2011 In money we trust? The use of financial compensations to repair trust in the aftermath of distributive harm Organizational Behavior and Human Decision

Restricted access