Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "kisebbség" x
  • Arts and Humanities x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Restricted access

Sustainable bilingualism and language shift

Longitudinal research in Romanian-Hungarian bilingual Kétegyháza (Hungary)

Acta Linguistica Hungarica
Author: Anna Borbély

) [Hungarian in Subcarpathia, Ukraine] . Budapest : Osiris Kiadó/MTA Kisebbségkutató Muhely . Csobai , Lászlóné . 1994 . A magyarországi román nemzeti kisebbség történetének

Full access

-National Transformation] . Magyar Kisebbség 17 ( 3–4 ): 163 – 204 . Montgomery , Robert Lynn – Chien , Jennifer 2006 Register to the Papers of Aleš Hrdlička . Washigton D. C. : Smithsonian Institution . M. B. ( Munkácsi , Bernát) 1897 Zichy Jenő gróf

Restricted access

2012 Kisebbség a kisebbségben. A Szatmár megyei németek a két világháború között, 1918–1940 [Minority within the Minority: Germans in Satu Mare County Between the Two World Wars, 1918‒1940] . Kolozsvár

Open access

. Médiatár 2020 . Mozdulatokba vésett gyökerek . A romániai magyar kisebbség kulturális szellemi örökségének digitális megőrzése . [Roots Embedded in Movements. The Digital Preservation of the Cultural and Intellectual Legacy of the Ethnic Hungarian

Open access

–120. Barić 2002 = Barics Ernő: Kisebbség-kétnyelvűség a társadalmi változások tükrében – különös tekintettel a magyarországi horvát kisebbségre. Közép-Európa: egység és sokszínűség. In: Gadányi Károly, Pusztay János (szerk.): A Nyelvek Európai

Restricted access

the Gypsies 1997 Szalai , Andrea 2006: Egységesség? Változatosság? A cigány kisebbség és a nyelvi sokféleség. [Unity? Variability? The Gypsy Minority and Linguistic Diversity.] Nyelvtudományi

Restricted access

Unchangingness In Change

The changed self-image of Budapest Jewish groups in the interwar years as a result of the changed borders in the Carpathian Basin

Acta Ethnographica Hungarica
Authors: Norbert Glässer and András Zima

, kisebbség . Magyarok a Délvidéken 1918–1947 [ Changes of Rule, Revision, Minority . Hungarians in Southern Hungary 1918–1947]. Budapest: Napvilág Kiadó. Sajti E. Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken

Restricted access

Terminológiai problémák a jogi szakfordításban

Korlátolt felelősségű társaság-e a limited liability company?

Magyar Terminológia
Author: Zsófia Varga

. R Somssich 2003 A nyelvi kérdés az Európai Unió intézményeinek gyakorlatában Régió. Kisebbség, Politika, Társadalom 14 2 181

Restricted access

. “Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos.” A javítás mint gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében 2012 Szalai, A. 2006: Egységesség? Változatosság? A cigány kisebbség és a nyelvi

Restricted access