Search Results

You are looking at 1 - 10 of 385 items for :

  • "labour market" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

1995 20 325 332 Boeri, T. - van Ours, J. (2008): The Economics of Imperfect Labor Markets. New Jersey, NY: Princeton

Restricted access

recession, for a long time in a position of equilibrium with low employment/high unemployment due to insufficient demand. Hysteresis may result from institutional characteristics of labour markets, like employment protection legislation that

Restricted access

Standing, G. (1997): Labour-market Governance in Eastern Europe. European Journal of Industrial Relations 3(2): 133-159. Labour-market Governance in Eastern Europe

Restricted access

, but it's not the real thing” – How will the Hungarian labour market become competitive and inclusive?] In: Jakab , A. – Urbán , L. (eds): Hegymenet – Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon [Ascent – Social and political challenges in

Open access

.J. ( 2011 ): Labour market mismatch among UK graduates: An analysis using REFLEX data . Economics of Education Review 30 ( 1 ): 130 – 145 . Mincer , J.A. ( 1974 ): Schooling, experience, and earnings

Restricted access

A tanulmány tárgya a magyar nők munkapiaci és családi helyzetének egymással összefüggésben történő, értékszempontú elemzése. Először elhelyezzük Magyarországot a világ értéktérképén, majd a munka és a családi élet történeti változásait követjük nyomon. A jelenlegi helyzet elemzéséhez elsősorban statisztikai adatokat használunk, valamint a világérték-kutatások adatbázisát, és idézünk számos magyar kutatási eredményt. A nők munkapiaci részvétele féloldalas emancipáció jegyeit viseli magán. Egyrészt a munkapiacon még mindig meglévő negatív diszkrimináció, másrészt a nőkkel szembeni ellentmondásos elvárások miatt. Bár a nők munkaattitűdjei szinte teljességgel azonosak a férfiakéval, és az általuk betöltött állások más felelősségi szintet, más rangot, más fizetést hoznak számukra, mégis a férfiakkal azonos szintű elégedettséget fejeznek ki munkájukkal kapcsolatban. Szintén ellentmondásos helyzetet tapasztalhatunk a családi élet kapcsán: a kinyilvánított tradicionális értékek és a tapasztalt tényadatok – házasságkötések, válások, vállalt gyermekek száma – között feszülő ellentétet.

Restricted access

. References Allison , C. – Ringold , D. ( 1996 ): Labor Markets in Transition in Central and Eastern Europe 1989-1995 . World Bank Technical Paper , 352 . Washington, D

Restricted access

reasons for migrants' decision to move ( Kováts 2014 ) and their dissatisfaction with their homeland ( Siskáné et al. 2017 ; Molnár – Kapitány 2006 ; Sági 2006 ; Stutzer – Frey 2006 ), its impact on certain professions in the domestic labor market

Open access

.): The Hungarian Labour Market — Review and Analysis 2007 . Institute of Economics, HAS — Hungarian Employment Foundation, 78–85. Kézdi, Gábor (2005): Education and Earnings. In: Fazekas, Károly — Varga, Júlia (eds.): The

Restricted access

. – George , S. – Bulmer , S. ( 2011 ): Politics in the European Union . Oxford : Oxford University Press . Basanini , A. ( 2008 ): The Impact of Labour Market Policies

Restricted access