Search Results

You are looking at 1 - 10 of 910 items for :

  • "motivation" x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Introduction When Lamb ( 2017 ) claims that “ motivation is recognised as a vital component in successful second language learning ” (p. 1), he aptly refers to the power of motivation, which, besides other individual

Open access

seminars ( Holman, 2011 ; Znamenski, 2007 ). Holman ( 2010 ) sees evidence for a major transformative and spiritual motivation of western ayahuasca drinkers, besides the adventure and sensation-seeking motivation, the rebellious ideology against western

Open access

the possible causes of gaming disorder, especially in relation to motivation and personality traits. Investigating these factors would significantly contribute to the theoretical understanding of gaming disorder and, in turn, help to identify

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Christian Bäcklund
,
Pia Elbe
,
Hanna M. Gavelin
,
Daniel Eriksson Sörman
, and
Jessica K. Ljungberg

, King, & Delfabbro, 2016 ), emotion regulation ( Marchica, Mills, Derevensky, & Montreuil, 2019 ), personality ( Akbari et al., 2021 ), and gaming motivations, play a crucial role in developing problematic gaming behavior ( Demetrovics et al., 2011

Open access

motivational dimensions International Gambling Studies 13 81 97 . L Blinn-Pike S L

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Orsolya Király
,
Joël Billieux
,
Daniel L. King
,
Róbert Urbán
,
Patrik Koncz
,
Eszter Polgár
, and
Zsolt Demetrovics

impairment ( Castro-Calvo et al., 2021 ; Király et al., 2018 ; Rumpf et al., 2018 ). Motivation is the psychological force that activates and maintains goal-directed thought and behavior ( Wasserman & Wasserman, 2020 ); the study of gaming motives therefore

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Álvaro Sicilia
,
Manuel Alcaraz-Ibáñez
,
María-Jesús Lirola
,
Rafael Burgueño
, and
Anthony Maher

prevention and treatment. The research has shown that motivation can be a key antecedent of EA ( Edmunds, Ntoumanis, & Duda, 2006 ; González-Cutre & Sicilia, 2012b ; Parastatidou, Doganis, Theodorakis, & Vlachopoulos, 2014 ; Symons-Downs, Savage

Open access

Introduction Motivation of behavior has experienced a revival of interest from an evolutionary perspective ( Cosmides & Tooby, 2013 ). The classical ‘pyramid of needs’ was updated through a life-history evolutionary approach ( Kenrick, Griskevicius

Open access

Mint számos kutatás kimutatta, a tanulással kapcsolatba hozható motivációk kulturális konstruktumok. A tanulmány az euro-amerikai és a kelet-ázsiai kultúra között jellegzetes különbségeket mutatja be ezen a téren. A kelet-ázsiai tanulók kevésbé konzisztens és kevésbé pozitív énképet hordoznak, mint nyugati társaik, ám – szemben azzal, ahogy a nyugati tanulási motivációelméletek alapján azt várni lehetne – a teljesítményüket ez nem befolyásolja negatív irányban, ami arra mutat, hogy tanulási motivációjuk viszonylag független ezektől a tényezőktől. A teljesítménymagyarázó attribúció terén a kelet-ázsiai diákok nagy hangsúlyt helyeznek az erőfeszítésre, kevésbé a képességek szerepére; a képességeket változó entitásnak tekintik, a teljesítményt pedig erősebben a szociális környezetükhöz kapcsolva ragadják meg, mint nyugati társaik, kevésbé individuálisan azoknál. A kelet-ázsiai tanulók esetében kevésbé egyértelműen választható el egymástól a külső és a belső motiváció; tanulási motivációs rendszerük leginkább a többszörös célelmélet fogalmi keretében magyarázható meg, vagyis csak a hagyományos nyugati külső/ belső motivációelmélet dichotómiájának meghaladásával. Az előzőekkel összhangban, társas tanulási helyzetekben például a kelet-ázsiai tanulók kevésbé követik a társas lazsálás elvét, mint nyugati társaik. A fenti példák is azt mutatják, hogy a kelet-ázsiai tanulók tanulási motivációs rendszere nem kielégítően magyarázható meg a nyugati pedagógiai pszichológiai magyarázóelvekkel, illetve hogy ez utóbbiakon a maguk etnocentrizmusa miatt gyökeresen változtatni kell, különben nem tudják kellő megbízhatósággal megmagyarázni a motiváció jelenségét a globalizálódó világban.

Restricted access

Introduction There has been considerable research on the role of different attitudes that may influence language learning acquisition ( Csizér & Kormos, 2006 ; Gardner, 2004 ) and thus the importance of motivation

Open access