Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Zsolt Matula x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All Modify Search
Orvosi Hetilap
Authors: Zsolt Matula, Gyöngyi Kudlik, Veronika Urbán S., and Ferenc Uher

Absztrakt

A vérképző rendszert évtizedeken keresztül szigorúan kompartmentalizált sejtmegújulási rendszerként képzeltük el, ami önfenntartó, multipotens őssejtekből, a belőlük keletkező – ugyancsak multipotens –, de később myeloid vagy lymphoid irányba elköteleződő elődsejtekből, valamint a különböző típusú érett vérsejtek – fejlődésük utolsó szakaszában már unipotens – prekurzor sejtjeiből áll. A legújabb kutatások azonban számos olyan új eredményt hoztak, amelyek nem egyeztethetők össze a haematopoesis e „klasszikus”, hierarchikus modelljével. Egyértelművé vált, hogy a csontvelői haematopoeticus őssejt-populáció heterogén, különböző osztódási és differenciálódási képességű őssejtekből áll. További – részben bonyolult genetikai manipulációkon alapuló – kísérletekben azt is igazolták, hogy a felnőttkori egyensúlyi vérképzés elsősorban hosszú életű, unipotens elődsejtek működésén alapul, és a haematopoeticus őssejtek nem vagy legfeljebb minimális mértékben vesznek részt a folyamatban. Az is kiderült, hogy ez a fiziológiás vérképzés erősen különbözik az őssejt-transzplantációt követően kialakuló haematopoesistől. Összességében tehát alaposan újra kell gondolnunk mind a normális, mind a patológiás vérképzés szabályozásáról korábban kialakult képünket. Orv. Hetil., 2016, 157(46), 1819–1829.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Gyöngyi Kudlik, Zsolt Matula, Tamás Kovács, S. Veronika Urbán, and Ferenc Uher

Absztrakt

A ganglionléc a gerinces embriókban megjelenő átmeneti, multipotens, vándorló sejtpopuláció, amiből a perifériás idegrendszer idegi és gliális elemeitől kezdve a craniofacialis terület ectomesenchymalis származékain vagy a bőr pigmentsejtjein át számos struktúra származtatható. Érdekes módon a ganglionléc-eredetű őssejtek nem csak az embrionális ganglionlécben vannak jelen, hanem megtalálhatók az általuk betelepített embrionális és felnőttkori szövetekben is. Ezek a posztmigrációs őssejtek – legalábbis részlegesen – tükrözik elődeik multipotenciáját. Ráadásul az olyan ganglionléc-eredetű, terminálisan differenciálódott sejtek, mint például a Schwann-sejtek és a melanocyták, bármikor képesek őssejtszerű progenitorokká dedifferenciálódni. Az összefoglaló tanulmányban a szerzők bemutatják, hogy mit tudunk jelenleg ezekről a különleges plaszticitású őssejtekről és milyen potenciális alkalmazási lehetőségek merülnek fel velük kapcsolatban a regeneratív orvoslás területén. Orv. Hetil., 2015, 156(42), 1683–1694.

Open access