Search Results

You are looking at 1 - 10 of 667 items for :

  • " reliability " x
  • User-accessible content x
Clear All

] Li D. S. , Zhenga D. , Cao Z. J. , Tang X. S. , Phoon K. K. ( 2013 ), Response surface methods for slope reliability analysis: Review and comparison . Engineering Geology , 203 , 3 – 14

Open access

devices (VCDs) and their associated benefits of rapid hemostasis, VCDs have been applied to vascular sites as an alternative to manual compression. VCDs were first introduced in the 1990s [ 2 ]. Their reliability and success have been proven in many

Open access

Periodica , Vol. 9 , No. 1 , 2014 , pp. 7 – 16 . [2] Breysse D. (Ed.) Non-destructive assessment of concrete structures: Reliability

Open access

Bevezetés: A transzfúziós terápiában részt vevő valamennyi személy szakmai, jogi és etikai felelősséggel tartozik saját tevékenységéért. A kompetenciák megfogalmazásához elengedhetetlen az ápolás funkcióinak meghatározása. Célkitűzés: A szerzők célul tűzték ki a transzfúziós terápia gyakorlatának, valamint az ápolók transzfúziós terápiával kapcsolatos ismereteinek feltérképezését. Módszer: A vizsgálathoz leíró statisztikai megközelítésben a megfigyelés, a kérdőíves felmérés és az interjú módszerét választották. A saját készítésű kérdőív megbízhatóságát és érvényességét matematikai statisztikai módszerekkel vizsgálták, amelynek során variancia-, standarddeviáció-, valamint Cronbach-alfa-számítást és Pearson-korreláció-meghatározást végeztek. Eredmények: Az ápolók transzfuziológiai ismeretei az érvényes transzfúziós szabályzat tekintetében megközelítették a 90%-ot, az ápolási funkciókat az ápolók 56,2%-a rendszerezte helyesen. Az intézményeknél jelentős különbséget találtak a transzfúziós terápia gyakorlatára, az idevonatkozó dokumentációk alkalmazására vonatkozóan. Az intézmények 75–77%-a rendelkezik saját protokollal, és a betegosztályok ötödén dolgozik megbízott transzfúziós felelős ápoló. Következtetések: A szerzők a megoldást az ápolás vezetőinek a transzfúziós terápia ápolási vonatkozásainak nagyobb mértékű felügyeletében, a kollégák szakmai felelősségének növelésében látják. Orv. Hetil., 2015, 156(9), 366–378.

Open access

50 75 100 150 5 90 100 max 450 400 800 1,400 50 540 800 b = 300 mm, d f , h = d f , s = 450 mm, E s = 200 GPa, E s h = 10 GPa, E f = 40 GPa. 3 Reliability analysis 3.1 The analysis methodology The reliability index at hogging FRP rupture in

Open access

] DIN EN 60812 ( 2006 ), Analysis techniques for system reliability – Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA) . Deutsches Institut für Normung . [9] BS5760

Open access

measuring optimism and pessimism: Test-retest reliability and relations with happiness and religious commitment . Bulletin of the Psychonomic Society , 27 ( 4 ), 365 – 366 . Diener , E

Open access

series watching after abstinence or control). In the present study our goal was to measure problematic serieswatching. Therefore, we created a scale with appropriate factor structureand reliability which is based on the six-component model of

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Simon Ching Lam, Zoe Sze-Long Chan, Andy Chun-Yin Chong, Wendy Wing-Chi Wong, and Jiawen Ye

psychometric properties (i.e., internal consistency, test–retest reliability, and construct validity) were comprehensively evaluated in Phase 2. The participants were recruited from the general public in three districts of Hong Kong, namely, Kowloon, Hong Kong

Open access

Reliability Physics Symposium (IRPS’11) , pp. 5B.4.1 – 5B.4.7 . [2] Seifert N. , Zhu X. , Massengill L. W. ( 2002 ), Impact of scaling on soft

Open access