Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • " Thebais " x
  • User-accessible content x
Clear All

szerepét, Kr. e. 335-ben pedig a thébai felkelés nyílt támogatását készült számonkérni rajta Alexandros. A Kr. e. 330. évi várható számonkérés merő feltételezés, a Kr. e. 335. évinek azonban van biztos alapja is, mert Thébai lerombolása után valóban

Open access

Felesége Isabella de la Roche, Athén és Thébai urának, I. Guy de la Roche-nak a lánya volt. 50 Nagybátyját, II. Villehardouin Vilmost támogatva részt vett az Euboia ellen 1256–1258 között vívott háborúban, és elfoglalta Negroponte (Chalkis) városát. Később

Open access