Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for :

  • "3D modeling" x
  • User-accessible content x
Clear All
Pollack Periodica
Authors: Patrik Márk Máder, Dorottya Szilágyi, and Olivér Rák

Abstract

Information-based modeling technology is supported by advanced information technology solutions in the building industry. The integration of its methodology into construction and design processes is already going on. However, many areas still have development possibilities; for instance, building surveys belong to these fields. Countless survey tools and methodologies endeavor to support and ease the work of professionals in design and construction, yet there is a need for comprehensive collaboration. This could be promoted by creating a direct link between survey tools and architectural design software.

This article demonstrates a tool under development that intends to provide a solution to this issue.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: János Imre Barabás, Áron Kristóf Ghimessy, Ferenc Rényi-Vámos, Ákos Kocsis, László Agócs, László Mészáros, Dávid Pukacsik, Judit Andi, András Laki, Fanni Vörös, István Hartyánszky, Alexis Panajotu, Levente Fazekas, Zoltán Szabolcs, and Béla Merkely

–11. 2 PubMed. 3D modeling and 3D printing in medicine. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=3D+modeling%5BTitle%2FAbstract%5D+OR+3D+printing%5BTitle%2FAbstract%5D [accessed

Open access

Abstract

Most accidents in roundabouts occur at the entries, partly due to poor visibility. To analyse this problem a sample roundabout with some visibility obstacles was measured by laser scanner and data were put into a 3D model. The fields of view were studied from the viewpoint heights of car and truck drivers as well. To assess the results, three indicators were defined: the hidden sight distance, the hidden sight triangle area and the angle of hide. These indicators were measured in the point cloud model. Through these indicators the adequacy of visibility conditions can be assessed.

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A háromdimenziós (3D-s) modellezés és nyomtatás elősegíti a személyre szabott gyógyítást. A kongenitális szívsebészetben a 3D-modellek a vizuális és taktilis ingerek egyesítésével megkönnyítik a komplex anatómia megértését, hozzájárulnak a műtétek megtervezéséhez és elpróbálásához (virtuális műtét). Használatukkal javulhat a kommunikáció a multidiszciplináris gyógyító csapaton belül, illetve a betegek és hozzátartozóik felé. A 3D-modellek gyakran új anatómiai információt is nyújtanak, és alternatív műtéti megoldásokra sarkallnak. Célkitűzés: Mindezen lehetséges klinikai előnyök megvalósulását vizsgáltuk. Módszer: A komputertomográfiás-angiográfiás adatokból elkészült a szívnagyerek virtuális 3D-modellje, amelyből életnagyságú „vértérfogat”- (átlátszatlan anyagból) és egy 1,5×-es nagyítású „üreges” (rugalmas, áttetsző anyagból) 3D-nyomtatvány készült. A modellek pontosságát a műtéti viszonyokkal ellenőriztük. Eredmények: Tizenkét komplex veleszületett szívbeteg (6 fiú, 6 lány, medián életkor: 11 hónap; tartomány: 6,5–82) szívnagyereinek 3D virtuális és 3D nyomtatott modelljét készítettük el szívműtétre való előkészítés keretében. Az intraoperatív viszonyok milliméteres nagyságrendben igazolták a modellek pontosságát. Az atrioventricularis billentyűk 3D-nyomtatással való ábrázolására a módszer jelenleg nem alkalmas. A modellek 8 esetben pontosították a diagnózist, 6-ban új információt nyújtottak (rendellenes coronaria eredés/lefutás, korábban nem észlelt kommunikáció stb.); 6-ban megváltoztatták a műtéti tervet (például megnyitandó szívüreg, intracardialis korrekció mibenléte stb.), 10 esetben műtéttechnikai segítséget adtak. A 3D-modelleken elpróbált műtéti tervet (Aristotle-rizikó medián: 11; 10–14) minden esetben sikerült kivitelezni. A műtétek (10/12 tervezett reoperáció) során szövődmény, halálozás nem fordult elő. A 3D-modellek tetszési indexe, elfogadottsága mind a szakmai csapat, mind a betegek/hozzátartozók körében magas volt. Következtetés: A 3D nyomtatott szívmodellek válogatott esetekben nagymértékben növelhetik a komplex veleszületett szívhibák műtéteinek biztonságát. Számos előnyük mellett – jelenleg – hátrányuk, hogy az elkészítésükkel járó idő- és anyagi ráfordítás finanszírozására még nincs megfelelő biztosítási háttér. Orv Hetil. 2019; 160(19): 747–755.

Open access

Our research objective was to develop, characterize, and optimize stable form of nano-colloidal carrier with Eudragit-coated solid lipid nanobioparticles (SLNbp) for oral delivery of isradipine (ISR). To achieve, a three factors, i.e., lipid-to-surfactant ratio (A, % w/w), Eudragit L100 (B, % w/w), and sonication time (C, minutes) at three levels (−1 and +1 levels of quality central level) was applied to develop SLNbp using response surface methodology at constant ratio of ISR and rutin. The second-order polynomial quadratic equations of responses [R1, R2, and R3; entrapment efficiency (EE), particle size, and drug release] were constructed and also plotted response surface (two- and three-dimensional) plots. The derived polynomial equation and 2D and 3D model were showed the relationship between the responses of the selected independent variables (A, B, and C). The model validation and optimization was performed by numerical checkpoint analysis to predict the optimized solid lipid nanobioparticle formulas (ONbp 1–10). The optimized formulations prepared and during evaluation ONbp 3 has better smaller particle size (106 nm), sustainable release (95.61% up to 40 h), higher EE (97.85%), and drug content (99.92% ± 0.08%) during 3-month storage showed good stability. Therefore, its performance can be considered for further development of stable oral drug delivery system of ISR.

Open access

References [1] Vörös L. Two new space-filling mosaics based on a symmetric 3D model of the 10D cube , Pollack

Open access

] Kenarsari A. E. , Vitton , S. J. , Beard J. E. Creating 3D models of tractor tire footprints using close-range digital photogrammetry , Journal of Terramechanics , Vol. 74 , 2017 , pp. 1 – 11

Open access

the 3D model of the solid part of the safety valve can be seen and in Fig. 2 the 3D model of the fluid part of the safety valve can be seen. Figure 3 is shown where the fluid is flowing through in the valve. The safety valve is symmetric for the x

Open access

computationally demanding robot-coordinate recording program was running. This software also gives immediate feedback by displaying current position on a 3D model of the robot, in real time. These coordinates were acquired from a connection between the control

Open access

– 106 , 2019 . [3] B. Mohamad and A. Zelentsov , “ 1D and 3D modeling of modern automotive exhaust manifold ,” J. Serb. Soc. Comput. Mech. , vol. 13 , no. 1 , pp. 80 - 91 , 2019 . 10.24874/jsscm.2019.13.01.05 [4] B. Mohamad and S

Open access