Search Results

You are looking at 1 - 10 of 840 items for :

  • "Manuscript" x
  • User-accessible content x
Clear All

Cultural Context The mi’raj manuscript An illustrated manuscript depicting, in a series of miniatures, the successive stages of the mi’raj , the miraculous ascent of the Prophet Mohammed through the seven

Open access

lectures in this field and getting brilliant feedback by the participants, we decided to publish a paper discussing this topic in detail. The peer-review process: importance and reasons As the quality and validity of scientific manuscripts are some of the

Open access

1335 = ILCV 66 (add) = Dobó 1975 , Nr. 605: Manuscripts: Cod. Par. Lat. 528 f. 122 (9th c., P.), Cod. S. Gall. 899 p. 57–58 (10 th c., G, Fig. 1–2 ). 1 Fig. 1–2. The text of the epigram in the Sankt Gallen codex (Cod. S. Gall. 899 p. 57–58: www

Open access

manuscripts, mosaics, sculptures, and stained glass windows. Figure  7 shows a map of the major churches and sacred sites (Eleusis in Greece) that we visited. What follows is a brief description of our major findings illustrated by original photographs of

Open access

A tanulmány az Athós-hegyi Iviron 463-as jelzetű kétnyelvű (ógörög-ófrancia) bizánci kézirat különféle rétegeinek (ógörög főszöveg, miniatúrák, lapszélen szereplő ófrancia fordítás, ófrancia címsorok) összefüggéseit vizsgálja újabb megközelítésből, korábban nem vizsgált szempontok bevonásával: a miniatúrák és az ófrancia szövegben szereplő piros tintával kiemelt címsorok közötti kapcsolat feltárásával. A tanulmány a Barlám-regény görög változatait megőrző kódexek – ivironi kézirat szempontjából fontos – magyarázó címeit is áttekinti, a kéziratok közötti közös elemeket vizsgálja. Az elemzés az ivironi kódex készítésének körülményeivel kapcsolatban újabb fontos összefüggésekre világít rá.

The study examines the relations between different aspects (Ancient Greek main text, miniatures, Old French translation on the margins, Old French headlines) of the manuscript Iviron № 463, which is a bilingual (Ancient Greek-Old French) Byzantine manuscript kept on Mount Athos, from a new perspective by including formerly not investigated viewpoints: by exploring the relationship between the miniatures and the headlines that are highlighted by red ink in the Old French text. The study also mentions the explanatory inscriptions in codices that preserved the Greek versions of the Barlaam-romance and are relevant in connection with the Iviron manuscript, furthermore, it investigates the common features of the manuscripts. The analysis reveals new important relations regarding the circumstances of the creation of codex Iviron.

Open access

The special active agent content makes suitable herbals for healing and health preservation. The key element in herbs and spices processing is drying. The required low moisture content of medicinal plants to storage can be achieved only by applying drying equipment at Hungarian climatic conditions. The extent of the dryer capacity defines the processing capacity of the factory. During the daily operation can easily occur bottleneck, when large amount of herbs are transported to the factory, which is above the drying capacity — various plants unexpected simultaneous flowering, weather emergency, extraordinary collecting, etc. The aim of the manuscript is to determinate operational data at herbs pre-drying with low temperature air by measurements. This work defines the drying rate, the volume decrease and the drying air velocity for various medicinal plants at drying with ambient air.

Open access

ABSTRACT

Building on collaborative work with Stefan Baums, Ching Chao-jung, Hannes Fellner and Georges-Jean Pinault during a workshop at Leiden University in September 2019, tentative readings are presented from a manuscript folio (T II T 48) from the Northern Tarim Basin in Northwest China written in the thus far undeciphered Formal Kharoṣṭhī script. Unlike earlier scholarly proposals, the language of this folio cannot be Tocharian, nor can it be Sanskrit or Middle Indic (Gāndhārī). Instead, it is proposed that the folio is written in an Iranian language of the Khotanese-Tumšuqese type. Several readings are proposed, but a full transcription, let alone a full translation, is not possible at this point, and the results must consequently remain provisional.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Miklós Szabó, Renáta Kun, László Hajba, Roland Koncz, András Guttman, and Eszter Csánky

Absztrakt:

A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) világszerte előkelő helyet foglal el a morbiditási és mortalitási statisztikákban. A COPD megelőzhető és kezelhető betegség, kialakulásáért döntően a dohányzás tehető felelőssé. A prevenció kulcsfontosságú, de korlátozottan kivitelezhető, így a rizikó meghatározása és a korai noninvazív diagnosztika révén lehetne tovább csökkenteni a COPD miatti halálozást. A fejlődő diagnosztikus technikák ellenére az optimális szűrővizsgálat felfedezése még várat magára. Kellően szenzitív és specifikus biomarkerek felfedezése megfelelő eszközt adhat a klinikus kezébe a betegség korai diagnosztizálásához, a differenciáldiagnosztikához, a fenotipizáláshoz és a prognózis becsléséhez. Közleményünkben a COPD vonatkozásában a közelmúltban felfedezett potenciális fehérje és glikán biomarkereket foglaljuk össze. Orv Hetil. 2020; 161(4): 123–128.

Open access

The first version of this paper was written in Hungarian as the final summarizing study of the OTKA research entitled “Building and Settlement Characterology”. The study entitled “The Genesis of the Architectural Space” is a concise summary of Gyula Hajnóczi’s spatial theory research that offers a thorough overview also for less experienced researchers in architectural theory. This valuable writing – although published in Hungarian as a series of journal articles or in copied version – is hardly known to the architectural profession. The English version published here helps to make Hajnóczi’s space theory more widely available to professional circles, and on the other hand, it can also serve as an important reading for architecture students studying in English. The translation was made according to a later manuscript version of the OTKA final study intended for print, with the support of the copyright holder.

Az itt közreadott tanulmány első változata magyar nyelven íródott, az „Épület- és településkarakterológia” című OTKA-kutatás zárótanulmányaként. „Az építészeti tér genezise” című tanulmány Hajnóczi Gyula térelméleti kutatásainak tömör, de az építészetelméletben kevésbé jártas kutató számára is alapvető áttekintést adó összegzése. Az értékes írást – jóllehet magyarul folyóiratcikk-sorozatként, illetve sokszorosított formában is megjelent – az építész szakma alig ismeri. Az itt közölt, angol nyelvre fordított változat egyrészt Hajnóczi térelméletének szélesebb körő megismerhetőségét segíti a szakmai körök számára, másrészt az angol nyelven tanuló diákság számára is fontos olvasmányként szolgálhat. A fordítás az OTKA-zárótanulmány későbbi, folyóiratba szánt változata szerint készült el, a jogutód támogatásával.

Full access

A XV. században az orvosok és a gyógyszertárak csak kézzel írott, másolt receptkönyveket használtak. A könyvnyomtatás kezdetén azonnal népszerű lett a receptgyűjtemények kiadása is, amelyek eltérő szerkezetű és eredetű gyógyszeres vagy orvosi könyvekben jelentek meg, mintegy a hivatalos gyógyszerkönyvek előfutáraként. A „Szegények patikája” (Medicina Pauperum) címmel a XVI. századtól kezdve jelentek meg olyan könyvek, amelyek a művelt emberek segítségére szolgáltak, hogy magukat és az udvarnépet, cselédséget, környezetüket betegség esetén elláthassák. Az első, kimondottan a „Medicina Pauperum” témakörébe, műfajába tartozó mű ismereteink szerint magyarul 1660-ban jelent meg, és az eddigi források, dokumentumok, illetve kutatások alapján csak töredékesen maradt fenn, „Szegények patikája” címmel, ismeretlen szerzőtől. A ritka véletlen bekövetkezett, és az elveszettnek hitt „könyv” előkerült kéziratos, „másolt” formában, 97×139 mm méretű, kenderzsineg bordákra fűzött, körülvágott, kötetlen állapotban. A töredékként ismert nyomtatott könyv hiánytalanul, kézírásban maradt ránk, összesen 318 oldalon, hét jól elkülöníthető részből állva. A kutatások alapján feltételezhető, hogy a szerző a Nagyszombaton dolgozott és élt Johann Misch Astrophilus. Az iniciálé és a cifrák, valamint a betűtípusok és a vízjel vizsgálata alapján feltételezhető, hogy az eredeti könyvet a lőcsei Brewer-nyomdában nyomtatták. A kézirat bekötésre került. A további széles körű kutatáshoz hasonmás kiadás készül az eredeti digitalizálásával és nagyításával, számozott példányokban. Orv. Hetil., 2011, 152, 1093–1097.

Open access