Search Results

You are looking at 1 - 10 of 36 items for :

  • "chronology" x
  • User-accessible content x
Clear All

2003 V. C habai : The chronological and industrial variability of the Middle to Upper Paleolithic transition in Eastern Europe . In: The Chronology of the

Open access

for dissolving this problem, but the fact is that there are some chronological considerations which do not allow reaching an easy conclusion. CHRONOLOGY Up until this point, the chronological framework of the graves has hardly been touched upon. But as

Open access

( Tóth and Tóth 2003 ; Tóth 2006 ; Barczi et al. 2009 ; Pető and Barczi 2011 ; Dani and Horváth 2012 ). This term persisted despite archeologists’ warnings of the problems and misunderstandings it has caused, both in chronology and functional

Open access

Summary:

This paper focuses on the uses and forms of the relative pronouns as evidenced from the Latin epigraphy in Lusitania. Inscriptions are considered from the 1st to the 8th century AD, with special attention being paid to the future developments in the Portuguese language. To this purpose, other in- scriptions or documents of a different nature dated to later chronologies are also considered as a point of comparison.

Open access

Absztrakt:

A tanulmány áttekinti a Nemzeti Alaptanterv (Nat) megszületését és annak formálódását (1989–1995, 2003, 2007, 2012, 2018). Bemutatja a Nat megszületésének hazai kronológiáját és annak európai hátterét. Felvillantja az implementáció, az adaptáció tapasztalatait, majd kitér a mai Európa Nat-szerű konstrukcióira, s azok oktatásirányítási szerepére, rávilágítva e szerep alakulásának ingajellegére. Bemutatja az európai értékek – beleértve az Európai Unió értékeinek – a Nat-okban történő megjelenését. Befejezésül a szerző rámutat, hogy a Nat erőket lekötő, sőt fékező fogoly a saját maga képviselte hierarchikus műfajrendszerben.

Open access

A HIV-vírus azonosításának 25. évfordulója kapcsán a hazai AIDS-ellenes küzdelemben kezdetektől részt vevő virológus és klinikus szerzők áttekintik a vírus felfedezésének, kimutatásának jelentőségét, a diagnosztika erre alapuló fejlődését, ami lehetővé tette a hatékony antivirális kezelés bevezetését. Kitérnek az epidemiológiai, társadalmi vonatkozásokra is, és részletesen taglalják a HIV/AIDS járvány magyarországi eseményeinek kronológiáját, az első HIV-fertőzöttek és AIDS-betegek kimutatásától a rendszeres országos szűrővizsgálatok és gondozási hálózat megteremtésén át a gyógyszerrezisztens mutánsok és afrikai HIV-vírustörzsek nemrégiben kimutatott hazai megjelenéséig. További teendőket sürgetnek világszerte – és hazánkban is – az ember mint gazdaszervezet és a HIV közötti kölcsönhatások jobb megértésére a gyógyítás érdekében. Ehhez világszerte politikai segítségnyújtásra, jelentős mértékű, hosszú távú anyagi támogatásra, megfelelő tudományos szintű és közegészségügyi vonatkozású nézetekre, valamint a társadalom egészének közreműködésére is szükség van.

Open access

The statement of the defence delivered in the criminal action (causa publica) of Aulus Cluentius Habitus-Cicero’s longest actually delivered speech left to us-is from 66, that is, the year when Cicero was praetor. In certain respect, it is the precious stone of Cicero’s ars oratoria since its narrative is vivid, full of turns like a crime story; events, scenes, planes of time replace one another boldly, sometimes seemingly illogically but, being subordinated to the effect the orator means to attain, in an exactly premeditated sequence. Cluentius was charged, on the one hand, with poisoning his stepfather, Statius Albius Oppianicus. The other part of the charge was founded on the criminal proceedings under which eight years before Cluentius charged Oppianicus with poisoning attempt against him, as a result of which Oppianicus was compelled to go into exile-in the current lawsuit, however, the prosecution brought it up against him that the former court of justice declared Oppianicus guilty purely because Cluentius had bribed the judges. Lex Cornelia de sicariis et veneficis of 81 served as basis for judging crimes that provide grounds for the charge of poisoning; however, the prohibition of bribing judges applied to the order of senators only, and Cluentius belonged to the order of knights. First, we intend to outline the historical background of the oration, so to say, the historical facts of the case (I.); then, we turn our attention to the opportunity of applying statutory facts of the case, i.e. lex Cornelia de sicariis et veneficis. (II.) Finally, we examine the rhetorical tools of Cicero’s strategy to explore how the orator handled, modified or distorted the system of the charges and chronology-to support the argument, which can be considered brilliant with a lawyer’s eyes, too. (III.)

Full access

Chronology. Bethesda (MD), NLM (US), 2009 [Megnézve: 2009. október 20.]. <http://www.nlm.nih.gov/services/indexmedicus.html>

Open access

P. R einecke : Tanulmányok a magyarországi bronzkor chronologiájáról (Első közlemény) [Studies on the chronology of the Hungarian Bronze Age (First paper)] . ArchÉrt 19 ( 1899 ) 225 – 251

Open access

Egy középső bronzkori balta Csernátonból (Cernat, Ro)

Adatok a „Pădureni” típusú balták tipológiájához és deponálási szokásához

Archaeologiai Értesítő
Author: J Puskás

. B ălan , G abriel – Q uinn , C olin P. – H odgins , G regory 2016 The Wietenberg Culture: Periodization and Chronology . Dacia, Nouvelle Série (Bucureşti) 60 , 67 – 92

Open access