Search Results

You are looking at 1 - 10 of 75 items for :

  • "cluster analysis" x
  • User-accessible content x
Clear All

assessing more than one CSBD symptom or not clearly assessing any symptom were excluded from the new composite index. Based on this composite index, we subsequently identified individuals with CSBD through a cluster analytic approach. Cluster analysis lets

Open access

used to determine the contents of gallic acid and ellagic acid in the antioxidant-active parts of E. angustifolia L. leaves at different dates and from different origins in Xinjiang. In this work, R software hierarchical clustering analysis method was

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Lucien Rochat, Francesco Bianchi-Demicheli, Elias Aboujaoude, and Yasser Khazaal

use, attachment style, sexual desire, and self-esteem – whether subgroups of Tinder users can be identified through cluster analysis. Compared to more traditional linear models such as regression, cluster analysis emphasizes the diversity among

Open access

47 179 203 Everitt, Brian 1981. Cluster analysis. Heinemann-Halsted, London & New York. Cluster analysis

Full access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Maèva Flayelle, Pierre Maurage, Laurent Karila, Claus Vögele, and Joël Billieux

, impulsivity traits, and emotional reactivity, and, ultimately, to clarify whether certain subgroups of viewers are more susceptible to problematic binge-watching. To this end, we used cluster analysis on data from a large sample of TV series viewers, where

Open access

. R. , & Takács , Sz. ( 2016 ). Performing Cluster Analysis Within a Person-Oriented Context: Some Methods for Evaluating the Quality of Cluster Solutions . Journal for Person-Oriented Research , 2 ( 1-2 ), 78 – 86 . Wulff , D. M. ( 1997

Open access

Near-infrared (NIR) spectrophotometers with different optical arrangements were used to measure the diffusely reflected electromagnetic radiation of different types of food additives in polyethylene (PE) foils. Eight compounds, frequently used in food process – but also in other industries –, were measured by different NIR spectrophotometers. The detected (‘as is’) and mathematically transformed (by scatter correction, second derivative combined with smoothing) NIR spectra were processed with multivariate data analysis (MDA). In this matter, unsupervised methods like principal component analysis (PCA) and cluster analysis (CA) were used, which techniques do not require prior information and reference measurements. The aim of the present study was to distinguish food additives by the help of the applied chemometric methods based on NIR spectra detected via the PE foils. Results indicated that distinction of different food additives and compounds with NIR methods is possible not only with the conventional sample preparations and handlings, but also without breaking the packaging.

Open access

quality data or link them to properties of the sampling location / related watershed. Statistical models mostly consist of multivariate analysis tools (hierarchical cluster analysis [HCA], principal component analysis, correlation analysis

Open access

location / related watershed. Statistical models mostly consist of multivariate analysis tools (hierarchical cluster analysis [HCA], principal component analysis, correlation analysis, linear discriminant analysis [LDA] –to mention only a few), which lead

Open access

Absztrakt

Bevezetés: Az egészségügyi hivatás gyakorlása során a szakdolgozóknak a megszerzett ismereteket különféle feladatok és problémák megoldásában kell alkalmazni. Ezért az oktatás eredményességének megítéléséhez a különböző tudáselemek – ismeretek, készségek és kompetenciák – objektív és megbízható mérésére van szükség. A hagyományos kérdőívek és tesztek segítségével általában a szakdolgozók összteljesítményét határozzák meg, ami azonban korántsem ad teljes képet a valódi tudás- és képességszintről. Célkitűzés: Az ápolók körében 2014. november és 2015. február között elvégzett országos felmérés célja annak megállapítása volt, hogy a képzési célok milyen mértékben valósultak meg az ápolók transzfuziológiai gyakorlatában. A szerzők arra törekedtek, hogy meghaladják a klasszikus tesztek korlátait, és részleteiben is elemezzék az ápolók transzfúziós szakmai ismereteit. Módszer: Az ápolók ismereteinek objektív mérése saját készítésű validált kérdőívvel történt. Az országos reprezentatív felmérésben 657 személy vett részt. A transzfúziós gyakorlat valamennyi aspektusát felölelő kérdéssor egyes itemeire adott válaszokat bináris (jó/rossz) skálán értékelték. A kapott adatokat hierarchikus klaszterelemzéssel és a dichotóm adatok elemzésére alkalmas egyparaméteres Rasch-modell (item response theory – IRT-eljárás) segítségével elemezték. Az adatok feldolgozását az SPSS program és az R statisztikai program ltm moduljával végezték. Eredmények: A szerzők meghatározták a transzfúziós terápiával kapcsolatos kérdésekre kapott helyes és hibás válaszok megoszlását, továbbá a kapcsolódó logit- és esélyhányados-értékeket. A Rasch-modell alapján elkészítették az egyes tudáselemekre vonatkozó úgynevezett karakterisztikus görbéket, amelyek az egyes itemek nehézségi fokát tükrözik. Képet kaptak arról, hogy az ápolók mely kérdéseket válaszolták meg könnyen, melyek okoztak nagyobb nehézséget, továbbá arról is, hogy mely kérdéskombinációkra tudták jellemzően sokan a helyes válaszokat. Az ápolók összességében közepes vagy annál gyengébb teljesítményt nyújtottak. Következtetések: A tudásszint objektív mérése az ápolástan-oktatásban is kulcsfontosságú. A korszerű valószínűségi tesztelméleten alapuló tudásszintmérő módszereket a szerzők elsőként alkalmazták ezen a szakterületen, ezért a jelen felmérést a szerzők hiánypótlónak tekintik és figyelemfelhívásnak szánják. A valószínűségi módszerekkel végzett kutatás egyértelműen bizonyította, hogy jelentős hiányosságok találhatók az ápolók transzfuziológiai ismereteiben, ezért folyamatos továbbképzésekre van szükség. Orv. Hetil., 2015, 156(37), 1497–1508.

Open access