Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "idegennyelv-oktatás" x
  • User-accessible content x
Clear All

Absztrakt:

A technológia oktatásban betöltött szerepének célja az oktatás megkönnyítése és a hatékony tanulás megvalósítása. A kutatás során 6. és 7. évfolyamos tanulók körében vizsgáljuk, hogy melyik nyelvi képességterületek fejleszthetők hatékonyan IKT-eszközök segítségével. Azt feltételezzük, hogy a kísérleti csoport tanulói motiváltabbak a tanórákon, valamint, hogy az egyes nyelvi képességterületek fejlődést mutatnak az IKT-eszközök tanórai használatának köszönhetően. A kutatásban hat tanulócsoport (N = 65), három kísérleti (n = 28) és három kontrollcsoport (n = 37) vett részt. Az eredmények szerint az IKT-eszközök tanórai alkalmazása pozitív hatással van az egyes nyelvi képességterületek fejlesztésére.

Open access

Absztrakt:

A magánoktatási piac egyik kitüntetett területe – különösen az árnyékoktatás felől nézve – az idegennyelv-oktatás. Kevésbé vizsgált téma ugyanakkor, hogy kik és miért válnak magántanárrá, milyen fórumokon hirdetik magukat, kiknek és milyen szolgáltatásokat nyújtanak stb. A tanulmány egy pilotvizsgálat eredményeiről számol be, amelyben két magyar internetes portál 453 angoltanárának és 118 matematikatanárának hirdetéseiből keresett választ a fenti kérdésekre. A hirdetők nemi és életkori összetétele mellett elsősorban négy fő kérdésre fókuszál az elemzés: a) Mennyire fontos a tanári végzettség a magánoktatásban? b) Mennyire rugalmasak a magánoktatók? c) Mennyibe kerül egy magánóra, és legális-e a tevékenység? d) Mit tekintenek a magánoktatók a saját erősségüknek?

Open access

. ( 1999 ). Az idegennyelv-oktatás kiterjedésének hatása az nemzetiségnyelv-oktatásra . In I. Vágó (szerk.), Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években (pp. 175 – 202 ). Budapest : OKIKK Okker Kiadó . Imre A. ( 2007

Open access

– 1054 . 10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x Öveges , E. , & Csizér , K . (Eds.). ( 2018 ). Vizsgálat a köznevelésben folyó idegennyelv-oktatás kereteiről és hatékonyságáról: Kutatási jelentés [Research into the framework and effectiveness of foreign

Open access

. , & Csizér , K. ( 2018 ). Az idegennyelv-oktatás keretei és hatékonysága a köznevelésben [The framework and efficiency of foreign language education in public education]. Budapest, Hungary : Emberi Erőforrások Minisztériuma és Oktatási

Open access