Search Results

You are looking at 1 - 10 of 735 items for :

  • "incidence" x
  • User-accessible content x
Clear All

A myocardialis infarctus miatt kórházban kezelt betegek ellátásáról, korai és késői prognózisáról eddig nem jelent meg átfogó hazai közlemény. Célkitűzés: Az infarktus miatt kezelt betegek ellátási módjának, a betegek prognózisának vizsgálata. Módszer: A szerzők hat év (2004–2009) finanszírozási adatbázisának elemzésével vizsgálják a kórházban kezelt infarktusos betegek számát, a kezelés során elvégzett katéteres érmegnyitás gyakoriságát, valamint a betegek 30 és 365 napos halálozását. Eredmények: Megállapítják, hogy a vizsgált időszakban a kórházban kezelt infarktusos betegek száma lényegében nem változott (körülbelül 16 500 beteg/év). A kórházi esetek alapján számított incidenciaérték a férfiak esetén minden korcsoportban magasabb, mint a nőknél, a különbség az idősebb korcsoportok esetén csökken. A megfigyelési idő alatt a 30 és a 365 napos halálozás 1,8%-kal csökkent (18,9% vs. 17,1%, illetve 29,9% vs. 28,1%), ami a 70 évnél idősebb betegpopuláció halálozásának csökkenéséből adódik. A vizsgált időszakban az infarktus kezelése során végzett katéteres érmegnyitások lényegesen gyakoribbá váltak (18,2% vs. 49,8%). A finanszírozási adatbázisban használt betegségek nemzetközi osztályozása egységesen kezeli a myocardialis infarctus különböző formáit, ezért a katéteres érmegnyitás életkilátásokra kifejtett hatása – kórformák szerint – nem vizsgálható. Következtetések: A szerzők megállapítják, hogy a finanszírozási adatbázis alkalmas az ellátás alapvető adatainak vizsgálatára, ellátásszervezési döntések támogatására, ugyanakkor az ellátás megfelelőségének, az egyes beavatkozások eredményességének mérése prospektív, a speciális szempontokat kielégítő adatbázisok működtetésével lehetséges, amelyek a részleteket is feltáró elemzéseket tesznek lehetővé. Orv. Hetil., 2012, 153, 102–112.

Open access

aggregation of macrophages with varying degrees among different types of hepatitis, such as FH failure (FHF) and acute and chronic hepatitis [ 1 – 8 ]. With regard to the reports published on different studies, the incidence of FH is higher in pregnant

Open access

center retrospective cohort study were to assess the incidence and types of infections, document positive microbiological cultures, and determine predictive factors of this complication in patients with severe systemic AAV. As the intensity of ISU differs

Open access

Aapro, M. S., Kirchner, V., Terrey, J. P.: The incidence of anticipatory nausea and vomiting after repeat cycle chemotherapy: the effect of granisetron. Br. J. Cancer, 1994, 69 , 957

Open access

, chronic kidney diseases (CKDs) are the most common forms of kidney disease, with an estimated prevalence of about 10.4% among men and 11.8% among women all around the world ( 12 ). All recently published data seem to indicate that the incidence of CKD is

Open access

scored as having a significant weight deficit, i.e., measurements placed them under the 3rd percentile. In Hungary, during the period from 2013 to 2015, the incidence of children characterised by percentiles between 3rd and 10th was 5.19% ( n  = 4,448), 5

Open access

other chronic condition, and for unknown reasons, the incidence of this disease appears to be increasing. According to the data from the US, the ratio of the recurrence is around 25% and the ratio of therapy-resistant cases of CRS is 10–15%. The European

Open access

References 1 Jakó J, Szerafin L, Nagy P. Incidence of haematological malignancies in adults in Szabolcs-Szatmár-Bereg county, Hungary, between 1983 and

Open access

References 1 Gyűrűs É, Patterson C, Soltész Gy. “Constantly rising or peaks and plateaus?” Incidence of childhood type 1 diabetes in Hungary (1989

Open access

fractures have an increased risk of future fractures: a summary of the literature and statistical synthesis. J Bone Miner Res. 2000; 15: 721–739. 5 Kaper BP, Mayor MB. Incidence of

Open access