Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "internethasználat" x
  • User-accessible content x
Clear All

NRC, Ariosz (2014) Lakossági internethasználat. Online Piacfelmérés 2013. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. http://nmhh.hu/dokumentum/162930/lakossagi_internethasznalat_kutatasi_osszefoglalo_2013.pdf

Open access

Absztrakt:

A tanulmány célja a média, főként az internet szociális viselkedésre gyakorolt hatásának elemzése serdülőkorban. A munka első része a szociális viselkedést irányító kompetencia összetevőivel, illetve a szociális tanulás folyamatával foglalkozik. A tanulmány második nagy egysége azt vizsgálja meg, hogy van-e különbség az online és az offline környezetben alkalmazott szociális viselkedési formák között, és mindez hogyan hat a serdülők társas kapcsolatainak alakulására. Az empirikus vizsgálatokból nyert adatok inkább azt mutatják, hogy az internet használata alapvetően nem változtatja meg a fiatalok szociális viselkedését és társas kapcsolatrendszerét.

Open access

. NMHH ( 2016 a): Lakossági internethasználat – online piackutatás 2015 [Household Internet Usage – Online Market Research] . http://nmhh.hu/dokumentum/170534/lakossagi_internethasznalat_2015_teljes.pdf , accessed 02 / 05 / 2016

Open access

Irodalom/References 1 Albert F. – Dávid B. – Molnár Sz. (2007) Az Internet-használat és a társadalmi tőke időbeni alakulása Magyarországon. Szociológia Szemle

Open access