Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • "intertextuality" x
  • User-accessible content x
Clear All

Most of the contemporary scholarships of both literature and law categorize the coincidences and overlaps between an author’s literary work and his or her legal career, a given literary period and the same historical era of law and jurisprudence or between innumerable pieces of literature and the texts of the law merely as things of no real interest, curious facts that are not worthy of detailed academic analysis. While a point of view of this kind has its reasons the aim of the following paper is to change this attitude to a certain extent. In my opinion instead of talking about the “death of law and literature” we should consider the possibilites of (re)opening new ways of research for law and literature studies that may provide mutual benefits to both the representatives of legal and literary sciences. Hereinafter I will try to show why and how exploring the intertextual connections between the texts of law and those of literature seems to me the most fruitful endeavour to connect law and literature to each other.

Full access

A Dumuzi és Ĝeštinanna című szöveg a sumer elbeszélő költemények problémás darabjai közé tartozik. A szokatlan megfogalmazások hátterében az állhat, hogy a szöveg ókori szerkesztője Dumuzi isten történetének problémáit a narratíván belül próbálta kommentálni. A szöveg „szerzője” nem explicit módon fogalmazta meg a teológiai kérdéseket, hanem hermeneutikai technikákkal juttatta ezeket kifejezésre: például mely ékjelekkel írjon szavakat, hogy azok Dumuzi lényegére utaljanak. Több helyen szokatlan fordulatokat használtak, amelyeknek intertextuális vonatkozásai lehetnek: ezek Dumuzi isten és a király, illetve Dumuzi és a felesége kapcsolatával hozhatók összefüggésbe.

Open access

Kallimachos Artemis-himnusza

Megjegyzések a művészi egység és a datálás kérdéséhez

Antik Tanulmányok
Author: Adorjáni Zsolt

Kallimachos Artemis-himnusza az a költemény a himnuszok könyvében, melynek művészi egysége, különösen Wilamowitz elmarasztaló ítéletének hatására, mind a mai napig élénk vita tárgya. Jelen tanulmányban ehhez a kérdéskörhöz szólok hozzá. Először a himnusz könyvben elfoglalt helyét, illetve a többi vershez való viszonyát vizsgálom. Ezek után kísérletet teszek az egység jellegének meghatározására a kohéziós elemek feltérképezésével, miközben eredményeimet kritikusan ütköztetem korábbi befolyásos nézetekkel, különösen a „fejlődéspszichológiai” irányzattal. Végezetül kiszélesítem a vizsgálatot a költemény tágabb történelmi kontextusára, és ennek keretében javaslatot teszek datálására is.

Open access

There Is no Mercy

In memoriam Sándor Loss

Acta Juridica Hungarica
Author: István H. Szilágyi

). Magyar , E. , Kezdő bűnözők kézikönyve [A Handbook for Beginner Criminals] ( BBS-Info Kft 2001 ). Nagy , T. , ‘Law, Literature and Intertextuality’ ( 2012

Full access

itself shows. There is also an intertextual gap between charms in their contextual performance and the registered form of the narrative text. Bridging this gap between orality and literacy is an unavoidable task when dealing with any oral text, but

Open access

that text. The issue of intertextual relationships among the texts included in the print is not discussed. 30 For the sake of clarity, it is appropiate to publish the English translation of this Catalan prayer. The guiding principles of the English

Open access