Search Results

You are looking at 1 - 10 of 13 items for :

  • "levofloxacin" x
  • User-accessible content x
Clear All

-07-6), cephalexin·H 2 O (CAS No. 23325-78-2), ciprofloxacin HCl (CAS No. 86393-32-0), levofloxacin (CAS No. 100986-85-4), and metronidazole (CAS No. 443-48-1). All of these compounds are antimicrobial pharmaceuticals. In addition, ciprofloxacin HCl and levofloxacin

Open access

sulfamethoxazole/trimethoprim (or co-trimoxazole; 15 mg kg −1 day −1 ) [ 12, 14 ]. Additionally, a recent meta-analysis has concluded that the use of levofloxacin in these infections is non-inferior to sulfamethoxazole/trimethoprim [ 20 ]. Nonetheless, in certain

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A nem fermentáló Gram-negatív baktériumok a környezetben széles körben elterjedtek. Többségükkel opportunista, nosocomialis patogénként találkozunk a klinikai gyakorlatban. A csoport jól ismert tagjai (például a Pseudomonas vagy az Acinetobacter fajok) mellett ritkább fajok is identifikálásra kerülnek, különösen, mióta a klinikai mikrobiológiai gyakorlatba bevezetésre került a „mátrix-asszisztált lézer deszorpciós-ionizációs, repülési idő mérésén alapuló tömegspektrometria” (MALDI-TOF MS) technika. A ritkábban előforduló Gram-negatív baktériumok döntő része légúti mintákból kerül izolálásra. Klinikai jelentőségük az alsó légúti fertőzésekben, akárcsak klinikai mikrobiológiai vizsgálatuk szabályai, egyelőre tisztázatlanok. Célkitűzés: Néhány fontosabb, ritkábban előforduló, alsó légúti fertőzést okozó Gram-negatív pálca klinikai mikrobiológiai jellemzése. Módszer: Négy év adatainak retrospektív feldolgozásával áttekintettük a nem fermentáló Gram-negatív baktériumok alsó légúti fertőzésekben potenciálisan betöltött szerepét és antibiotikum-érzékenységét a Semmelweis Egyetemen. Összesen 3589 beteg alsó légúti mintáit elemeztük a 2013–2016 négyéves periódusban. A baktériumok azonosítása minden esetben MALDI-TOF MS módszerrel, az antibiotikum-érzékenységi vizsgálat pedig döntően korongdiffúziós módszerrel történt. Eredmények: A Pseudomonas aeruginosát követően a Stenotrophomonas maltophilia volt a második, míg az Acinetobacter baumannii a harmadik leggyakrabban azonosított nem fermentáló Gram-negatív baktérium az alsó légúti mintákban. Összesen 742 olyan izolátumot azonosítottunk, melyek a ritka nem fermentáló pálcák csoportjába tartoztak. Az izolátumok 23%-a Achromobacter xylosoxidans volt. A Chryseobacterium, Rhizobium, Delftia és Elizabethkingia fajok mellett néhány Ralstonia és Ochrobactrum, valamint egy-egy egyéb baktériumfajt azonosítottunk. A pontos fajazonosítás kiemelt jelentőségű, mivel e baktériumok nagy része természetes aminoglikozid-rezisztenciával bír. Gyakran rezisztensek ceftazidimre, cefepimre, piperacillin/tazobactamra és karbapenemekre is. Következtetések: Összességében a ciprofloxacin, a levofloxacin és a trimethoprim/sulfamethoxazol bizonyult a leghatékonyabbnak a csoport tagjaival szemben. Orv Hetil. 2018; 159(1): 23–30.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Imre Sallai, Nóra Péterfy, Mohammad Sanatkhani, Zoltán Bejek, Imre Antal, Gyula Prinz, Katalin Kristóf, and Gábor Skaliczki

implantation. Cornea 2012; 31: 1128–1134. 5 Scotton PG, Tonon E, Giobbia M, et al. Rhodococcus equi nosocomial meningitis cured by levofloxacin and shunt removal. Clin Infect

Open access

Belorv Arch. 2018; 71: 173–177. [Hungarian] 27 Herszényi L, Barna Z, Varga ZsM, et al. High clarithromycin and levofloxacin resistance in Helicobacter Pylori strains isolated

Open access

. P., et al.: High-dose, short-course levofloxacin for community-acquired pneumonia: a new treatment paradigm. Clin. Infect. Dis., 2003, 37 , 752–760. Habib M. P. High-dose, short

Open access

hypertension along with abdominal pain and a palpable pulsatile epigastric mass. The patient had undergone bilateral total hip replacements, which subsequently got infected. He was initially treated with levofloxacin, teicoplanin, and vancomycin. The implants

Open access
European Journal of Microbiology and Immunology
Authors: Isabel Stephany-Brassesco, Stefan Bereswill, Markus M. Heimesaat, and Matthias F. Melzig

species, and Stenotrophomonas maltophilia are important causal agents [ 20 ]. In general, HAP should be treated with piperacillin–tazobactam, cefepime, levofloxacin, or a carbapenem. For the treatment of VAP, 3 groups of antibiotics should be considered

Open access

, levofloxacin, and moxifloxacin), aminoglycosides (gentamicin and tobramycin), glycopeptides (vancomycin and teicoplanin), the macrolide erythromycin, the lincosamide clindamycin, the streptogramin quinupristin, tetracycline, the glycylcycline tigecycline, the

Open access

containing cefixime, cefuroxime axetil, cephalexin·H 2 O, ciprofloxacin HCl, levofloxacin, and metronidazole. In this article, the application of the transfer process is extended by seven products containing eight important drugs of different types

Open access