Search Results

You are looking at 1 - 10 of 87 items for :

  • "lung cancer" x
  • User-accessible content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Barta and György Losonczy

Strauss, G. M., Gleason, R. E., Sugarbaker, D. J.: Chest X-ray screening improves outcome in lung cancer. A reappraisal of randomized trials on lung cancer screening. Chest, 1995, 107 (Suppl. 6

Open access

, T., Li, X., et al.: DNA synthesis and repair genes RRM1 and ERCC1 in lung cancer. N. Engl. J. Med., 2007, 356 , 800–808. Li X. DNA synthesis and repair genes RRM1 and ERCC1 in

Open access

Daganatos betegek körében gyakori szövődmény az anaemia, amelyet maga a betegség vagy az onkológiai kezelés okozhat. A vérszegénység rontja a betegek életminőségét, valamint a citotoxikus kezelés dóziscsökkentéséhez, illetve késleltetéséhez vezethet. A jelen retrospektív adatelemzés célja az volt, hogy elemezze 19 egymás után felvett, tüdőrákban szenvedő betegünk kemoterápia okozta anaemiájának béta-eritropoetinnel történő szupportációja során a betegek életminőségének és hemoglobinkoncentrációjának alakulását. A betegek átlagos, eritropoetinterápia előtti hemoglobinkoncentrációja 96,31±6,72 g/L volt (átlag±SD). Az anaemia szupportációjának befejezésekor az átlagos hemoglobinkoncentráció szignifikáns mértékben magasabb, 111,63±14,05 g/L volt (p<0,05). A 19 beteg kezelése során 4 esetben volt szükség transzfúzióra. A betegek eritropoetin bevezetését megelőző átlagos életminőséget jellemző teljes pontszáma 22,89±5,67 volt, és szignifikáns mértékben javult a szupportáció mellett (27,84±6,14; p<0,05). A kemoterápia okozta anaemiában szenvedő betegek életminőségének eritropoetin-béta-szupportáció mellett észlelt szignifikáns mértékű javulása megnyilvánult az alábbi részpontszámok szignifikáns mértékű javulásában: szédülést, tachycardiát, gyengeséget jellemző részpontszámok. A kis betegszám és az alkalmazott saját, csupán a betegdokumentáción alapuló kérdőív validáltságának hiánya természetesen korlátozza az adatok értékelhetőségét, az adatelemzés eredményei azonban felhívják a figyelmet az időben bevezetett erythropoeticus proteinszupportáció által biztosított jobb életminőség és alacsony transzfúziós szükséglet elérésének lehetőségére ebben az egyébként nagyon súlyos betegcsoportban. Orv. Hetil., 2010, 41, 1684–1688.

Open access

://acm.eionet.europa.eu/reports/ETC/AIC_TP_2009_I_European_PM2.5_HIA Pope III, C. A., Burnett, R. T., Thun, M. J., et al.: Lung cancer, cardiopulmonary mortality, and long-term exposure to fine particles air pollution. J. Am. Med. Assoc., 2002

Open access

Saintigny, P., Chouahnia, K., Cohen, R. és mtsai: Tumor lysis associated with sudden onset of syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion. Clin. Lung Cancer, 2007, 8 , 282–284. Cohen R

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Tamás Zombori, Gréta Juhász-Nagy, László Tiszlavicz, Gábor Cserni, József Furák, Klára Szalontai, and Regina Pálföldi

lung: a retrospective analysis of 144 surgical cases. Lung Cancer 2006; 53: 111–115. 9 Roesel C, Terjung S, Weinreich G, et al. A single-institution analysis of the surgical

Open access

radical therapy. ERS/ESTS clinical guidelines on fitness for radical therapy in lung cancer patients (surgery and chemo-radiotherapy). Eur Respir J. 2009; 34: 17–41. 13 Fleisher

Open access
Acta Chromatographica
Authors: Su-su Bao, Jian Wen, Teng-hui Liu, Bo-wen Zhang, Chen-chen Wang, and Guo-xin Hu

Introduction Lung cancer is the leading cause of cancer death worldwide. Non-small cell lung cancer (NSCLC) is the most common type, accounting for more than 80% of all lung cancers [ 1 , 2 ]. NSCLC includes squamous cell

Open access
Acta Chromatographica
Authors: Samiuela Lee, Christa E. Nath, Ben W. R. Balzer, Craig R. Lewis, Toby N. Trahair, Antoinette C. Anazodo, and Peter J. Shaw

is effective in the treatment of patients with advanced ALK-positive tumors, including non-small-cell lung cancers and lymphomas. This drug is also effective in patients with central nervous system disease [ 1 , 2 ]. In a phase 1/2 study, dose

Open access
Hematológia–Transzfuziológia
Authors: Enikő Kuroli, Márta Marschalkó, József Szakonyi, and Judit Csomor

Double-negative Mycosis Fungoides Mimicking Erythema Gyratum Repens in a Patient with Underlying Lung Cancer Acta Derm Venereol. 2014; 94: 89–90. 3

Open access