Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "mentalitás" x
  • User-accessible content x
Clear All

; Spiró , György ‘Két középkelet-európai mentalitás az államiság szempontjából’ [Two Central European Mentality with Regard to Stateness] ( 2007 ) 6 2000 Irodalmi és Társadalmi havi lap 7

Full access

Ottoman Liberation War] . In Praznovszky , Mihály – Bagyinszky , Istvánné (eds) Gazdaság és mentalitás Magyarországon a török kiűzésének idején [Economy and Mentality in Hungary during the Expulsion of the Turks] , 40 – 78 . Salgótarján : Nógrád

Open access