Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "non-formal learning" x
  • User-accessible content x
Clear All

Absztrakt:

A tanulmány történeti ívben vizsgálja a nem formális és informális tanulás iskolarendszer melletti élésének felismerését és szakmai tudatosodását. Az iskolarendszerrel fenntartott kapcsolata mentén elemzi a nem formális oktatást az együttéléstől a diszrupcióig. Végül a tanulmány kísérletet tesz a diszrupció jelenkori felerősödése mögötti technológiai innovációk bemutatására és négy forgatókönyvet kínál a közeljövő megértésére.

Open access

of his earlier research, which is closely related to his current study, and gives results of the relationship between extracurricular learning opportunities and non-formal learning. The study of Adrienne Szabone Fodor entitled “ Community

Open access

studiepoengsproduksjon [Study progression and dropout among students entering on documented non-formal learning]. NIFU STEP report 6/2005. Oslo, Norway : NIFU STEP . HESA . ( 2018 ). Non-continuation: UK performance indicators

Open access