Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • "prevalencia" x
  • Behavioral Sciences x
  • User-accessible content x
Clear All

A társas kapcsolatok hiánya és a szociális funkciók romlása, az alacsony énhatékonyság és ennek következtében a csökkent életminőség a szorongásos zavarok gyakori velejárói. A társas környezetben tapasztalt szorongás nemcsak a vonásszorongással és a tökéletességre való törekvéssel függ össze, hanem a pszichológiai védőfaktorok hiányával is. Annak ellenére, hogy a lámpaláz hazánkban is igen elterjedt, a pedagógusok csak kis mértékben, vagy egyáltalán nem tudnak tanácsot adni a kezelést vagy a tünetek enyhítését illetően. Nemzetközi szinten dinamikusan nő a lámpaláz iránti érdeklődés, bővül a zenészek körében alkalmazott terápiás lehetőségek száma, míg hazánkban csak elvétve találunk olyan tanulmányokat, amelyek említenék ezt a témakört. Ezt a hiányt szeretném pótolni a jelen tanulmánnyal, amelyben bemutatom a zenei teljesítményszorongás háttértényezőit, a társuló mentális zavarokat és azokat a kezelési módszereket, amelyek hatékonyságát már zenészek körében is igazolták. A szakirodalmi áttekintés alapján a zenei teljesítményszorongás minden korosztályban és hangszercsoportban előforduló jelenség. Tünetei a specifikus fóbiával mutatnak hasonlóságokat, fokozott szociális félelem esetén azonban felmerülhet a szociális szorongás gyanúja. Más szorongásos zavarokhoz hasonlóan gyakrabban fordul elő nők körében. Kialakulásának hátterét egy pánikszerű negatív érzelem képzi, amely kondicionálás útján asszociálódik a zenei teljesítményhelyzettel. Protektív faktorként tekinthető az énhatékonyság-érzés és a vonásszintű tudatosság, ezek hiányában gyakran jár együtt depresszióval és perfekcionizmussal. A társuló zavarok miatt kezelése komplex, azonban megfelelő terápia és gyógyszeres kezelés pozitív változásokat eredményez. Az oktatási intézményekben jelenleg nagy szükség lenne olyan előadói készségfejlesztő kurzusokra és szakmai programokra, amelyek tájékoztatásra adnának lehetőséget a zenei teljesítményszorongást és annak kezelését illetően.

Open access

Playing the wrong game again? Policy responses to problematic video gaming in Brazil

Commentary on: Policy responses to problematic video game use: A systematic review of current measures and future possibilities (Király et al., 2018)

Journal of Behavioral Addictions
Authors: Daniel Tornaim Spritzer and Felix Henrique Paim Kessler

Branco , A. B. , Mascarenhas , F. A. N. , & Pena , L. G. Q. ( 2009 ). Alcoolismo como fator de incapacidade para o trabalho: Prevalência de

Open access

.1080/14459795.2011.653384 10.1080/14459795.2011.653384 Dirección General de Ordenación del Juego . ( 2016 ). Estudio sobre prevalencia, comportamiento y características de los usuarios de juegos de azar en España 2015 [Study on

Open access

). Prevalencia de trastornos mentales en la población Colombiana [Prevalence of mental disorders in Colombia]. Retrieved from https://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/estudios/nacionales/CO031102015-salud

Open access

-011-9283-8 Becona , E. B. ( 2004 ). Prevalencia del juego patológico en Galicia mediante el NODS. Descenso de la prevalencia o mejor evaluación del transtorno? [Assessing the prevalence of pathological gambling in Galicia using the NODS: Decrease in

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Jesús Castro-Calvo, Rafael Ballester-Arnal, Joel Billieux, Beatriz Gil-Juliá, and María Dolores Gil-Llario

-Arnal , R. , & Gil-Llario , M. D. ( 2015 ). Compulsividad sexual: Convergencia y prevalencia entre medidas [Sexual compulsitivy: Prevalence and diagnostic convergence between assessment instruments

Open access