Search Results

You are looking at 1 - 10 of 52 items for :

  • "questionnaire survey" x
  • User-accessible content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Dániel Fabó, Zoltán Horváth, Péter Klivényi, and Anita Kamondi

Összefoglaló. Bevezetés: A COVID–19-járvány világszerte hónapokra átalakította a járóbeteg-ellátás működését is. Magyarországon a 2020. március 11-től 2020. június 17-ig fennálló egészségügyi veszélyhelyzeti rendelkezések szabták meg az új kereteket. Célkitűzés: Az első veszélyhelyzeti periódus második felében, 2020. április 22. és 2020. május 5. között mértük fel az epilepsziaellátásban részt vevő orvosok véleményét, hogy milyen mértékben változott a betegek ellátása, és hogyan élték meg a változásokat személyesen. Módszer: Internetes kérdőíves véleményfelmérés történt, a Magyar Epilepszia Liga 2020. április 16–17-re tervezett, de a COVID–19-járvány miatt elhalasztott XV. kongresszusára regisztrált neurológusok között. Kilenc egyszeres vagy többszörös feleletválasztós kérdés és ’szabad kommentár’ mezők álltak rendelkezésre. Eredmények: A megkeresett 116 neurológus közül 33-an válaszoltak (28%), összesen 30 kommentár került rögzítésre. 73%-uk szerint a változások komoly nehézséget okoztak, 15%-uk gondolta, hogy ennek súlyos következményei lesznek. Új betegek fogadása 53%-ban leállt, 25%-ban nagy nehézségekbe ütközött. A gondozott betegek problémáit 49%-ban a távvizit lehetőségeivel élve meg tudták oldani, de 24%-ban ez nem sikerült. A beteg távollétében lebonyolított vizitek 68%-a dokumentált telefonbeszélgetések formájában zajlott. Az orvosok kétharmada veszélyeztetve érezte magát, hogy elkapja a vírust, ebből 40% úgy érezte, nem kap elegendő védelmet, 6% (2 fő) kapta el a fertőzést. Következtetés: A COVID–19-járvány a leginkább az új szakvélemények kiadását érintette, de a gondozási feladatokat sem mindig lehetett megfelelően megoldani. A károkat jelentősen enyhítette az ellátószemélyzet rugalmassága. A telefonvizitek, szükség esetén, az epileptológiában pótolhatják a személyes orvos-beteg találkozásokat. A járvány visszatérésének veszélye miatt a távvizit-alkalmazások technikai fejlesztése és ezek dokumentálási kérdéseinek megoldása fontos. A járványidőszakban a személyzet védelmére nagy figyelmet kell fordítani a fertőződés elkerülése és az orvosok biztonságérzetének fokozása érdekében. Orv Hetil. 2020; 161(46): 1939–1943.

Summary. Introduction: COVID-19 pandemic has transformed the operation of outpatient care worldwide for months. The new framework was set in Hungary by the health emergency regulations that existed from 11. 03. 2020 to 17. 06. 2020. Objective: In the second half of the emergency period, between 22. 04. 2020 and 05. 05. 2020, we surveyed the opinion of physicians involved in epilepsy care about the extent to which patient care had changed and how they experienced the changes in person. Method: An internet questionnaire survey was conducted among neurologists registered for the annual congress of the Hungarian Chapter of the International League Against Epilepsy. Nine single- or multiple-choice questions and ‘free comment’ fields were available. Results: Of 116 neurologists contacted, 33 responded (28%), and a total of 30 comments were recorded. 73% said the changes caused a serious difficulty, 15% thought it would have serious consequences. Reception of new patients was stopped in 53%, and 25% encountered great difficulties. In 49%, the problems of the cared patients could be solved using remote visits, but 24% could not solve them properly. 68% of outpatient visits took the form of documented telephone conversations. Two-thirds of doctors feared catching the virus, 40% of whom felt they were not getting enough protection. 6% caught the infection. Conclusion: The COVID-19 pandemic has mostly affected the issuance of new expert opinions, but care tasks have not always been adequately addressed. The damage was significantly mitigated by the flexibility of the care staff. Telephone visits, if necessary, can replace personal doctor-patient encounters in epileptology. The technical development of remote visit applications and their documentation issues are important. During the pandemic period, great care must be taken to protect staff in order to avoid infection and increase the sense of safety of doctors. Orv Hetil. 2020; 161(46): 1939–1943.

Open access

questionnaire survey was designed with the involvement of university students. In terms of cognitive differences between individuals, university students offer a more homogenous population than, for instance, representative sampling of the population. Although

Open access

conscious consumer and environmentally conscious consumer behaviour. As a next step, based on the results of a 500-person questionnaire survey conducted at the University of Debrecen, conclusions are drawn on the relationship between the perceived and real

Open access

psychosocial health among Hungarian health care staff: a questionnaire survey. Int. J. Nurs. Stud., 2006, 43 (3), 311–318. 15 Kalicińska, M., Chylińska, J., Wilczek-Rożyczka, E

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Ferenc Túry, Pál Szabó, Szilvia Dukay-Szabó, Irena Szumska, Dávid Simon, and Günther Rathner

.0%, and that of subclinical BN was 3.8% among women and 1.2% among men (see above – Rathner et al., 1995 ). A questionnaire survey by Tölgyes and Nemessúri (2004) found BN prevalence of 0.6% among female secondary school and university students

Open access

Temperament has not been taken into account in previous studies evaluating the stress response to exercise in horses. The aim of the present study was to investigate the cortisol response in Thoroughbred racehorses to a single exercise bout, and to analyse the results based on the basic personality of the horse examined. Twenty healthy Thoroughbred horses were selected for the study based on a 25-item rating questionnaire survey used for characterising equine temperament. Eight temperamental and twelve calm horses took part in the experiment. The horses trotted as a warm-up activity, and then galloped on a rounded sand track. Blood sampling was conducted four times for each horse. Horses with a more excitable temperament showed a higher cortisol response to the test (P = 0.036). In conclusion, cortisol levels in response to a mild intensive exercise can be affected by temperament in horses. Serum cortisol may be a relevant marker to quantify individual temperamental differences in racehorses.

Open access

Fitness industry is an important segment of sports economy worldwide. The number of registered members in fitness clubs has shown a slow, but steady increase. The key objective of our research is to look into the fitness sector in terms of both the demand and supply sides, from the aspect of the fitness providers, as well as of fitness consumers using these services. We are aspiring to explore the training session attendance-related habits of consumers in the Hungarian fitness sector and investigate the factors, features influencing the attendance of the specific trainers’ sessions. Our research focuses on fitness trainers and leisure-time sportspeople who attend gym sessions and therefore the sample may only include people who meet these parameters. As our primary research method, we used interviews and questionnaire survey among fitness trainers and consumers. We asked a total of 753 leisure-time sportspeople and 261 trainers. Our research covers the study of training habits of fitness consumers and a personality analysis of fitness trainers. We think our research results support our fundamental hypothesis that the competitiveness of gyms could be improved by gathering informations on the consumers training habits and selecting the proper experts (trainers).

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Andrea Lukács, Péter Sasvári, Beatrix Varga, and Krisztina Mayer

Background and aims

This study examines exercise addiction (EA) in amateur runners from a multidimensional approach, including demographics (age, sex, educational attainment, and financial situation), training factors (duration of running activity, weekly time spent running, mean workout distance per session, other sports activities, and childhood physical activity), psychological features (perceived health, life satisfaction, loneliness, stress, anxiety, depression, body shape, and eating disorders), and anthropometrics (body mass index) that might predict EA.

Methods

The well-validated Exercise Dependence Scale (EDS) was applied to evaluate the prevalence of EA in amateur runners. A multinomial logistic regression was performed to find explanatory variables of risk of EA using the SPSS 24.0 statistical software.

Results

A total of 257 runners (48.9% females, M age = 40.49, SD = 8.99 years) with at least 2 years running activity participated in an anonymous questionnaire survey. About 53.6% of respondents were characterized as non-dependent symptomatic and 37.8% as non-dependent asymptomatic. About 8.6% had prevalence of being at risk of EA. The logistic regression model displayed five variables that significantly predicted the risk of EA: (a) anxiety, (b) loneliness, (c) weekly time spent running, (d) childhood physical activity, and (e) education level.

Discussion and conclusions

Findings indicate that loneliness and anxiety may lead to withdrawal and uncontrolled behavior that in turn leads to increased amount of exercise in amateur runners. Lower level of education attainment is also a likely risk of EA development, and childhood sports activity is a predictor.

Open access

In this study the competitiveness of Hungarian enterprises was analyzed, because relatively little research has been conducted to investigate small enterprises. More specifically, the paper examines to what extent the use of online solutions gives companies a competitive advantage. Nearly 800 companies were involved in the research, for which a new methodology was used. It is built on a multi-step model, which is based on mathematical calculations. From the result of a questionnaire survey, variables were generated to create a number of competitiveness pillars, which were used to determine the final competitiveness index of each company. The research was carried out at the Faculty of Business and Economics, University of Pécs. Scientists form the Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs were involved in the online analysis of the companies, the results of which were integrated into the research findings. The analysis shows that the companies, which do not use online solutions during their operations can be competitive but generally those present in the online space are more competitive, and use more sophisticated solutions in their business processes, which has a positive effect on several functions of the company. Overall these companies have a higher competitiveness index, which confirms that it is worth using online solutions for companies.

Open access

Abstract

The aim of this research was to assess the consumer habits of lactose sensitive persons in case of lactose-free products and their other shopping aspects for development of new, dairy-based lactose-free products. The research was based on face-to-face questionnaire survey, and those who declared to be lactose sensitive were analysed. Among them, only half of the women (49.3%) and one third of the men (34.6%) were medically proven lactose sensitive, so more than half of the respondents declared themselves affected on the basis of self-diagnosis. Our results show that reliably regular customers of lactose-free products are women and persons with medical diagnosis, high educational degree, and under the age of 30. The lactose-free consumer group prefers the following product features: lactose-free label; rich in calcium, vitamins, and fibre, and free of carbohydrate, sugar, and gluten. Only two-thirds of lactose sensitive customers (66.7%) consume lactose-free products regularly, so it can be assumed that the level of knowledge of this disease, its treatment, and the importance of lactose-free dairy products among these persons is insufficient. This could be solved with education, advertisement, and other information opportunities.

Open access