Search Results

You are looking at 1 - 10 of 19 items for :

  • User-accessible content x
Clear All

, protein synthesis, and other metabolic process will be initiated. After a certain period, the embryo will emerge from the seed, signed with the appearance of radicle or hypocotyl in the surface of the seed. The sprout of the seed will emerge because of the

Open access

Genesis of Spatiology •

Works of Gyula Hajnóczi on the Field of Architectural Theory of Space

Építés - Építészettudomány
Author: László Daragó

We can find the sprouts of the architectural approach of space in ancient Greek Philosophy. The process lasts from the Pythagorean notion (kenon) – which is the emptiness between the numbers – to the definition of space by St Augustine, where he determines the forming of space as the main role of architecture. The enquiry regarding architectural approach of space intensified after the Second World War – Hajnóczi joined into this discourse with his works on the field of spatial theory in the 1960’s. He intended to create a unified framework for the different approaches of space from different fields of science. This common range of interpretation is deriving from the analytic understanding of space – that is Spatiology. Overviewing Hajnóczi’s theoretical works we will try to show the evolution of his thoughts and will try to identify the antecedents of his theoretical structures in the works of contemporary thinkers. In his academic doctorate dissertation in 1977 with the analytic approach he subdivided the architectural space into its elemental spatial relations generated by the constructional objects and then he has attempted to give the quantitative and also the qualitative understanding of them. In his Genesis – as the last accord of his oeuvre – he tried to understand the particular elements of this system and also build an intelligent whole of them again.

A tér építészeti értelmezésének megalapozását az európai kultúrában már a görög bölcseletben megleljük. A püthegóreusok számok közötti ürességétől (kenon) az építészeti tér Szt. Ágoston általi meghatározásáig tart a folyamat, melyben végül az építészet legfőbb feladataként a tér alakítását határozták meg. Ezen értelmezések körüli érdeklődés felizzott a második világháborút követő időben – ebbe a diskurzusba kapcsolódott be Hajnóczi Gyula térelméleti munkássága az 1960-as években. Azzal a szándékkal lépett fel, hogy egységes keretet adjon a sok tudományág felől érkező építészeti tér-értelmezéseknek. Ez a közös értelmezési tartomány a tér analitikus értelmezéséből sarjad – ezt a tértudományt nevezte el spaciológiának. Végigtekintve Hajnóczi Gyula térelméleti műveit igyekszünk bemutatni a gondolatok kifejlődésének folyamatát, valamint kísérletet teszünk arra, hogy felmutassuk a kortárs kutatók munkásságában Hajnóczi Gyula gondolati rendszerének előzményeit. Az 1977-ben megjelent akadémiai doktori értekezésében az építészeti tér analitikus értelmezésével szétbontotta az építészeti teret az azt meghatározó konstruktív közegek elemi térviszonylataira, és ezek mennyiségi és minőségi értelmezését kísérelte meg. Az életmű végső akkordjaként írt, Az építészeti tér genezise c. műve az analitikusan szétbontott és egyenként értelmezett térelemek rendszerének megértésére, az elemek újbóli összeépítésére tett kísérletet.

Open access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: Anatolii Romaniuk, Yuliia Lyndina, Vladyslav Sikora, Mykola Lyndin, Ludmyla Karpenko, Oksana Gladchenko, and Igor Masalitin

in the form of clusters among hematopoietic tissue when using immunohistochemical studies to identify myeloperoxidase receptors, which are indicators of granulocyte sprout (Fig.  5 ) . In cells that are on the higher step of differentiation, there is

Open access

.: Antihyperlipidemic activity of chickpea sprouts supplementation in ovariectomy-induced dyslipidemia in rats. J. Ayurveda Integr. Med., 2015, 6 (2), 104–110. 17 Rouhollahi, E

Open access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: Esmaiel Amraie, Masome Khosravi Farsani, Leila Sadeghi, Tayaba Naim Khan, Vahid Yousefi Babadi, and Zohrab Adavi

. Hong YH , Chao WW , Chen ML , Lin BF : Ethyl acetate extracts of alfalfa ( Medicago sativa L.) sprouts inhibit lipopolysaccharideinduced inflammation in vitro and in vivo . J Biomed Sci 10 , 16 – 64 ( 2009

Open access

., Lindquist, C. A., et al.: Changes in the density and distribution of sympathetic nerves in spleens from Lewis rats with adjuvant-induced arthritis suggest that an injury and sprouting response

Open access

. During this period, a vast amount of synapses develop, sprouting of neurons occurs, and neuronal networks become established. The so-called “plasticity” of the brain makes it possible that the functions of the damaged brain areas are taken over by the

Open access

Model for India . Renewable and Sustainable Energy Reviews 21 ( C ): 315 – 323 . Lipp , J. ( 2001 ): Policy Considerations for a Sprouting UK Green Electricity Market

Open access

21 31 Bond, W.J. and Midgley, J.J. 2001. Ecology of sprouting in woody plants: the persistence niche. Trends Ecol. Evol. 16

Open access

/100 cm 3 that were diabetics were selected [ 17 ]. Identification and preparation of the aqueous extract of alfalfa M. sativa was collected before sprouting from Semirum District, Isfahan Province. The plant

Open access