Search Results

You are looking at 1 - 10 of 1,747 items for :

  • User-accessible content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Tamás Schneider, Erika Tóth, József Lővey, Zsuzsanna Molnár, Beáta Deák, Erika Várady, Judit Csomor, András Matolcsy, Zsolt Lengyel, Klára Petri, István Gaudi, and András Rosta

87 1571 1578 Fischer, R. I., Gaynor, E. R., Dahlberg, S. és mtsai: Comparison of a standard regimen (CHOP) with three intensive

Open access

various E. coli strains have been demonstrated in a number of murine models, which are summarized elsewhere, but all have their limitations [ 22 ]. Since rats are more easily colonized by E. coli than mice, and since rats are the standard test animal

Open access

16 986 991 Edelmann A, Pietzcker T, Wellinghausen N: Comparison of direct disk diffusion and standard microtitre broth dilution susceptibility

Open access

the following) targeting the E-gene and the N2-region of the N-gene as the gold standard according to the validation protocol as suggested for laboratory-developed real-time PCR assays by Rabenau and colleagues [ 17, 18 ]. This implies comparative

Open access

Az International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine új, specifikus HbA1c-standardot állított elő. A jövőben a HbA1c-méréseket a laboratóriumok világszerte az International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine módszere szerint standardizált tesztekkel végzik. A HbA1c mértékegysége is megváltozik az új referencia-módszer szerint. Hazai laboratóriumokban a bevezetés időpontja 2011. április 1. A megvalósítandó cél, hogy valamennyi laboratórium a standardizált módszert használja, a HbA1c-eredményeket mmol/mol egységben és az ebből visszaszámolt Diabetes Control and Complication Trial/National Glycohemoglobin Standardization Program szerinti százalékos értékben adja ki. A standardizáció eredményeként lehetővé válik a HbA1c-értékek széles körű összehasonlítása. Orv. Hetil., 2011, 152, 555–558.

Open access

Háttér és célkitűzés: A Rorschach-teszt időszerűvé vált új, sine morbo standardját 2007 és 2014 között a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének független kutatócsoportja készítette el. A standardizálás előkészítő és kezdeti szakaszában felülvizsgáltuk a magyar Rorschach-rendszert, jelölési alapelveket fogalmaztunk meg, módosítottunk néhány jel alkalmazásán, újakat is bevezettünk.

Módszer: A kutatásban a pszichiátriailag sine morbo, felnőtt személyek önként vettek részt, életkoruk 18 és 75 év közötti volt, iskolai végzettségük az általános iskolástól a többdiplomásig terjedt, és 118 település lakói közül kerültek ki. Az alapvető független változók kategóriáiból 32 almintát állítottunk össze, a teljes minta 1500 főből állt.

Eredmények: Az eredmények alapján vagy megerősítettük, vagy módosítottuk a mutatók korábbi jellemző értékeit és övezeteit, meghatároztuk az új mutatók referenciaértékeit, a feleletszám eltérő hatását a jelekre és mutatókra, összeállítottuk az új vulger válaszok listáját, támpontokat nyújtottunk a lokális értelmezéshez.

Következtetés: Rorschach-rendszerünk revíziója és az új standard adatai a Rorschach-teszt szükséges és elkerülhetetlen továbbfejlesztését szolgálják, validitását erősítik, reliabilitását növelik.

Background and objective: The elaboration of the new “sine morbo” standard for the Rorschach test started in 2007 and was completed in 2014 by an independent research group at the Institute of Psychology of the University of Szeged. In the preparatory and initial phases of the standardisation process, the Hungarian Rorschach system was re-examined, marking principles were defined, new signs were introduced and several indicators of the Comprehensive System, which are currently being used in most countries, were adopted into our system.

Method: The adult individuals who volunteered to participate in the study were psychiatrically “sine morbo”, came from 118 different communities, were aged 18 to 75, and had education levels ranging from primary school to multiple academic degrees. We compiled 32 subsamples from among the categories of the basic independent variables, with a total sample size of 1,500 individuals.

Results: Based on the results, we either reinforced or modified the previous characteristic values and zones of the indicators; determined the reference values of the new indicators and the different effects of the response rate on the signs and indicators; established a list of new vulgar responses; and provided guidance for local interpretation.

Conclusion: The revision ofour Rorschach system and the data of the new standard serve as a necessary improvement of the Rorschach test, strengthening its validity and increasing its reliability.

Open access

Abstract

Stability is one of the most critical problems in the design of welded metal structures, since in many cases instability causes failure or collapse of the structures. The present study aims to show the minimum mass design procedure for welded steel box columns loaded by a compression force. The normal stresses and overall stability are calculated for pinned columns. The dimensions of the box columns are optimized by using constraints on global stability, local buckling of webs and flanges. Different design rules and standards are compared: Eurocode 3, Japan Railroad Association, American Petroleum Institute, and American Institute of Steel Construction. The calculations are made for different loadings, column length and steel grades. The yield stress varies between 235 and 690 MPa. Optimization is carried out using the generalized reduced gradient method in Excel solver. Cost calculations and comparisons show the most economical structure.

Open access

The rapid expansion of the Internet has greatly expanded the context in which copyright infringement can occur. ISPs largely remain the gateway through which end users access the vast flow of digital content traveling throughout cyberspace. Unfortunately, ISPs are at the receiving end of many disputes involving IPR violations. The difficulty in pinpointing the real culprit has resulted in a situation where the ISP is often taken to the court.The paper examines such situations where the ISPs have been involved into litigations for third party copyright infringement across the globe. An attempt has been made to highlight the problems in such litigations and how it has affected the industry. An analysis has been made of all the laws passed by the legislations of various countries which has created a limit in the liability of ISPs in various countries if the ISP follows certain guidelines. Special emphasis has been given to the decisions of the courts of these countries after the creation of such limitations and an analysis has been done of whether such exceptions have infact served the purpose or not. Finally the paper is concluded with the basic purpose and theme of the paper which is to create an international standard guideline and in doing so the point that the individual countries legislations wont have an effective control over the problem has been highlighted and this is the reason why an international body like WIPO and WTO has to enter to control the situation.

Full access

1998 8 57 77 Newcombe, A.- Paradell, L. (2009): Law and Practice of Investment Treaties. Standards of Treatment

Full access